0 kommentarer 04 August 2015 Teknisk analys

Fibonacci retracements

De så kallade ”Fibonacci retracements” är ett mycket populärt och mycket kontroversiellt verktyg i verktygslådan för en teknisk analytiker. De så kallade “retracements” baseras på Fibonacci tal, som identifierades av matematiker Leonardo Fibonacci på trettonhundratalet. Fibonnacisiffror finns i en oändligt lång serie tal med start på: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 och så vidare. Varje tal i denna sekvens är helt enkelt summan av de två föregående talen.

Fibonacci tal kan hittas på många ställen i naturen, både i ren form och i reflektioner av siffrornas relationer till varandra. Till exempel är den mest kända Fibonacci förhållandet 61,8 procent., Vilket också kallas “det gyllene snittet”, och denna siffra hittas genom att dividera ett tal i taletserien med nummer som följer den. Till exempel, 55/89 = 0,6178. Andra viktiga Fibonacciförhållanden är 23,6%, 38,2%, 50% och 100%.
I teknisk analys används Fibonacci genom att ta den högsta och den lägsta punkten i ett pris och ta exempelvis 61,8 procent av den totala sträckan. När vi markerat detta listas viktiga nivåer i din graf. Dessa agerar ofta både som motstånd och stöd.

Det kan vara svårt att förstå varför dessa nivåer skulle ha betydelse i förhållande till prisutvecklingen på de finansiella marknaderna. Om du följer marknaderna på daglig basis kommer du se att det inte finns någon tvekan om att de är viktiga. En tänkbar förklarin kan vara att så många traders och investerare tittar på dessa nivåer genom att använda dem i sina analyser. Om flera personer ser samma köpläge kommer det självklart bli en stark effekt på denna nivå. När man talar om en retracement brukar man prata om att priset pendlar mellan nivåer. Upp till en vigtig nivå för att sedan gå tillbaka till en annan vigtig nivå. Kolla extra på nivåer 61,8 procent och 50 procent.

Även Fibonnaci siffror och förhållanden går att använda framgångsrikt vid analys av prisutveckling är det viktigt att inte endast titta på detta. De bör användas tillsammans med andra delar av teknisk analys, till exempel. trendkanaler.

Fibonaccisnivån 61,8% fungerat som en stödnivå

 

Tags:
Köpläge i “cotton” efter ned-korrektion

Köpläge i “cotton” efter ned-korrektion

Av Peter Arendt, professionell trader Cotton (bomul) kan efter ett par års konsolidering vara påväg mot en ny uppgång. Efter en markant uppgång i juli har nu priset fallit tilbaka vilket jag ser som en möjlighet att komma in till ett bra pris. Cotton kan nu därför köpas med ganska…
Förtsätt läsa

Formation huvud-skuldra

Formation huvud-skuldra

En väldigt välkänd formation är den som kallade ”huvud-skuldra”-formationen. Mönstret ska visa en vändning i marknaden och anses vara en av de mest tillförlitliga formationerna. Detta mönster är enkelt att hitta och förstå, även för nybörjare. Redan i den klassiska boken ”Technical Analysis of Stock Trends” från 1948 nämndes formationen som ”en av de mest…
Förtsätt läsa

Korrelationsstrategin

Korrelationsstrategin

Korrelationsstrategin kan hjälpa dig att avgöra i vilken riktning du ska ta dina swingtrades. I våra exempel nedan använder vi korrelationsstrategin på forex men det går lika bra att använda den på index, aktier och råvaror.. Korrelationsstrategin går ut på att vi vill hitta två kurser som följer varandra under…
Förtsätt läsa

Andrews Pitchfork

Andrews Pitchfork

Många handelsplattformar innehåller håller en funktion som heter Andrews Pitchfork. Det är något som kan hjälpa dig hitta och analysera en trend. Det uppfanns av tradern Alan Andrew. Uppskattningsvis någon gång på 1930-talet. Man kan säga att Andrew var lärling till den berämda Roger Babson (gjorde sig en förmögenhet under…
Förtsätt läsa

Pivotpunkter

Pivotpunkter

Pivot betyder egentligen bara “ett område som något återkommer till”. I teknisk analys hänvisar pivotpunkter till prisnivåer som fungerar som ett slags vändpunkter. Daytraders använda dessa punkter för att definiera intressanta nivåer i ett diagram för att antingen köpa eller sälja. Det finns olika metoder för att beräkna pivotpunkter men…
Förtsätt läsa