0 kommentarer 04 August 2015 Indikatorer

Glidande medelvärde

Vid användning av teknisk analys är det första man ser ofta den generella trenden för en viss marknad. Om marknaden går upp, ner eller i sidled över en längre period. För detta kan man med fördel använda sig av något som kallas glidande medlevärde (moving average)

Om man tittar på de senaste 50 timmarnas glidande medelvärde så är detta, för en daytrader, ett långsiktigt perspektiv. Genom att använda det långsiktiga glidande medelvärde försvinner de kortsiktiga fluktuationerna, och har du en bättre bild av de totala rörelser på marknaden.

En glidande medelvärde på 50 timmar innebär att du tar stängningskursen varje timme under de senaste 50 timmarna och dividerar med 50. Detta visar. i ett längre perspektiv, visar trenden är stigande eller fallande.

Allt detta beräknas automatiskt i handelsplattform som är kopplad till Daytrader.se. Du kan aktivera detta genom att slå på ”Simple moving average”

Vissa daytraders och iNYSE_Death_Cross2nvesterare använder mer än ett gildende genomsnitt. Ett kort och ett lite längre. Det korta glidande medelvärde rör sig snabbare än det långa eftersom den bygger på färre datapunkter.

Om det korta glidande medelvärdet befinner sig under den långa glidande medelvärdet men plötsligt bryter igenom underifrån, skapas ett så kallat “Golden Cross”. Det ses som ett tecken på att marknaden bör vara på väg uppåt och kan därför vara en köpsignal.

Motsatsen kallas för ”dödskors” och uppkommer när det kortare medelvärdet bryter ner genom det längre medlevärdet. Se bild nedan. (Röd kort – Grön lång)

Här är ett exempel på en “dödskors”. Det korta glidande medelvärdet (röd) korsar långa glidande medelvärdet (grön) från ovan som kan ses som en säljsignal. Vi kan därefter i några timmar se ett fallande oljepris. 4 dagar senare handlades olja $12 lägre än innan “dödskorset” inträffat. Daytrader kan tjäna pengar både när marknaden går upp och ner. I fallet ovan kan man räkna med att många ”går kort” vilket innebär att man satsar på nedgång. Detta i sig ger en stark drivkraft nedåt.

Det finns så klart inget “magisk” värde på glidande medelvärde som ger oss rätt varje gång. Man får testa lite olika. Många traders använder värden som 20, 50 och 200 som de grundläggande värdena för glidande medelvärde. Dock är det bästa som sagt att testa lite olika och kolla tillbaka en del i tiden. Kanske är det så att vissa värden passar bra i ett index och andra värden passar i ett annat index.

Tags:
Stokastiska oscillatorn

Stokastiska oscillatorn

Trots det något kryptiska namnet är den stokastiska oscillatorn en av de mest erkända indikatorerna för att bedöma dynamiken i teknisk analys. Tanken bakom denna indikator är att i en uppåtgående trend bör priset i varje period stänga nära den högsta punkten i det område priset rör sig i. Detta…
Förtsätt läsa

Dubbelbottnar och dubbeltoppar

Dubbelbottnar och dubbeltoppar

Dubbelbottnar och dubbeltoppar är välkända mönster som ofta förekommer på de finansiella marknaderna. Ofta de förekommer vid slutet av en trend och därmed bidra till att signalera att trenden är över. Dessa mönster kommer ofta förekommer i ett sådant sätt att den dubbla bottnen liknar ett kapital “W” och dubbeltopp…
Förtsätt läsa

RSI - Relative Strength Index

RSI - Relative Strength Index

Relative Strength Index, eller RSI är en annan momentumindikator som jämför storleken på den högsta punkten med den lägsta punkten i en period. RSI används vanligtvis för att bedöma huruvida en marknad är överköpt eller översåld . Om du beräknar RSI på ett daglig diagram baseras detta på följande formel:…
Förtsätt läsa

MACD-indikatorn

MACD-indikatorn

Vissa kanske tänker på MacDonalds när de hör om indikatorn MACD, men i teknisk analys MACD något helt annat. Det står för (moving average convergence divergence) glidande medelvärde konvergens divergens. Själva namnet kanske inte säger så mycket om vad det handlar om men, som ni kanske gissat, har det något…
Förtsätt läsa

Bollingerband

Bollingerband

Bollinger Bands ® er en indikator som mäter volatilitet. Bollinger Bands ® blev uppfanns av John Bollinger runt 1980 och under 2011 fick han varumärkesskydd på den. Bollinger Bands ® bygger på 3 linjer: Enmittlinje samt övre och nedre linjen som oftast inkapslar grafen. Mittlinjen är et glindande midelvärde som talar om huruvida…
Förtsätt läsa