0 kommentarer 29 July 2015 STRATEGIER Teknisk analys

Island reversal

Normalt upplevs likvida aktier som nästan flytande i aktiekursen. Det står alltid både köpare och säljare i kö i orderboken och priset går mjukt och fint i båda riktningarna. Men ibland uppstår ett fenomen i aktiekursen när priset “hoppar” så mycket uppåt eller nedåt att det skapas ett gap mellan gamla och nya priset. Det är vanligtvis förknippas med en starkt uppåt- eller nedåtgående trend som plötsligt intensifieras genom en nyhet i trendriktningen.

Daytraders kallar en sådan ett hål i priskurvan för ett “gap”. Du kan hitta “gaps” varje dag genom att jämföra gårdagens stängningskurs med dagens öppningskurs. Detta beror på att det händer saker med bolaget även när börsen är stängd. Vi har även vissa instrument som kan finnas på flera marknader. Det är mer sällsynt att vi hittar ett gap mitt på dagen när aktien handlas på som vanligt.

Ett stort gap i Google. Denna klyfta inträffade i juli 2015.
Ett stort gap i Google. Denna klyfta inträffade i juli 2015.

En “ö-formation” uppstårnär en lucka upp eller ner i prisdiagrammet följs av en motsvarande lucka i den motsatta riktningen (typiskt inom några dagar). Detta innebär att det finns en liten ö mitten i grafen där en bit av diagrammet är helt avskuren från resten. Ö-formationer är intressanta eftersom de speglar den överreaktion tillsammans med korrelation som kan uppkomma på marknaden.

Som daytrader kan vi dra nytta av detta fenomen om vi vet hur vi ska tolka situationen. Det första man ska lära sig är att gap ofta stängs. Det betyder att kursen kommer gå upp eller ner till nivån den var på innan gapet. Det gör att vi kan ta riktining efter att vi läst gapet och uppskattat situationen.

En "ö-formation" uppstårnär en lucka upp eller ner i prisdiagrammet följs av en motsvarande lucka i den motsatta riktningen
En “ö-formation” uppstårnär en lucka upp eller ner i prisdiagrammet följs av en motsvarande lucka i den motsatta riktningen
Tags:
Köpläge i “cotton” efter ned-korrektion

Köpläge i “cotton” efter ned-korrektion

Av Peter Arendt, professionell trader Cotton (bomul) kan efter ett par års konsolidering vara påväg mot en ny uppgång. Efter en markant uppgång i juli har nu priset fallit tilbaka vilket jag ser som en möjlighet att komma in till ett bra pris. Cotton kan nu därför köpas med ganska…
Förtsätt läsa

Formation huvud-skuldra

Formation huvud-skuldra

En väldigt välkänd formation är den som kallade ”huvud-skuldra”-formationen. Mönstret ska visa en vändning i marknaden och anses vara en av de mest tillförlitliga formationerna. Detta mönster är enkelt att hitta och förstå, även för nybörjare. Redan i den klassiska boken ”Technical Analysis of Stock Trends” från 1948 nämndes formationen som ”en av de mest…
Förtsätt läsa

Pivotstrategin

Pivotstrategin

Denna strategi består i korthet av ett glidande medelvärde och sju sk. pivotlinjer. Traden initieras när en viss pivotlinje bryts och traden slås ut igen när priset korsar glidande medelvärdet. De så kallade pivotlinjerna utgör några oerhört viktiga prisnivåer i de flesta valutakurserna. Det finns dock relativt få svenska traders…
Förtsätt läsa

Korrelationsstrategin

Korrelationsstrategin

Korrelationsstrategin kan hjälpa dig att avgöra i vilken riktning du ska ta dina swingtrades. I våra exempel nedan använder vi korrelationsstrategin på forex men det går lika bra att använda den på index, aktier och råvaror.. Korrelationsstrategin går ut på att vi vill hitta två kurser som följer varandra under…
Förtsätt läsa

Andrews Pitchfork

Andrews Pitchfork

Många handelsplattformar innehåller håller en funktion som heter Andrews Pitchfork. Det är något som kan hjälpa dig hitta och analysera en trend. Det uppfanns av tradern Alan Andrew. Uppskattningsvis någon gång på 1930-talet. Man kan säga att Andrew var lärling till den berämda Roger Babson (gjorde sig en förmögenhet under…
Förtsätt läsa