0 kommentarer 08 January 2016 daytrader Nyheter STRATEGIER Video

Pivotstrategin

Denna strategi består i korthet av ett glidande medelvärde och sju sk. pivotlinjer. Traden initieras när en viss pivotlinje bryts och traden slås ut igen när priset korsar glidande medelvärdet.

De så kallade pivotlinjerna utgör några oerhört viktiga prisnivåer i de flesta valutakurserna. Det finns dock relativt få svenska traders som använder dessa linjer när de handelar Forex. Nedan kommer vi beskriva en relativt enkel strategi där vi använder oss av pivot. Om du använder strategin kommer du så småningom få en bra känsla för hur de stora valutaparen rör sig. Strategin är främst avsett för pund mot US-dollarn, även kallad “Cable” eller helt enkelt GBP / USD. Strategin kan förmodligen också användas i EUR / USD.

Kort om pivot
Pivotsystemet är ett tekniskt verktyg som ursprungligen utvecklades av “floortraders” för att få en känsla för hur priskurvan speglar priset från föregående dag. Du behöver inte förstå beräkningen att använda pivotstrategien för de flesta handelsplattformar kan dra pivotlinjer automatiskt.

Om du ändå är intresserad av att lära dig räkna själv har vi skrivit en liten mall här:

Pivot betyder i grunden ett “område dit något dras”, och i detta fall är det kursen som dras mot ett visst pris. Enkelt förklarat beräknas pivotlinjen (P) genom att lägga föregående dags stängningspris (C) tillsammans med den föregående dagens höga (H) och lägsta (L). Detta värde divideras med tre för att få den genomsnittliga: P = (H + L + C) / 3

P kallas pivotlinjen och anses av de flesta traders vara den viktigaste nivån eftersom det indikerar ett slags genomsnitt av föregående dags pris.

Tillsammans med pivotlinjen dras även några andra linjer. Vi kallar dessa för stöd (S) och motståndslinjer (R). Dessa linjer är ett sätt att uppskatta hur långt priset rör sig bort från genomsnittet. Dessa linjer är beräknade enligt följande.

R1 = P + (P − L) = 2×P − L og S1 = P − (H − P) = 2×P − H og R2 = P + (H − L) og S2 = P − (H − L) og R3 = H + 2×(P − L) = R1 + (H − L) og S3 = L − 2×(H − P) = S1 − (H − L)

Pivotstrategin
Om du vill använda pivotstrategin ska du först bläddra fram charten som visar som visar GBP / USD på 5-minutersintervall. Därefter lägga till analysverktyget som kallas “pivot” eller “pivotlines”. Detta verktyg finns i de flesta handelsplattformar under “TA” eller “drawing”. När pivot är aktiverad kan du se upp till sju linjer över grafen. Mittlinjen kallas pivotlinjen och de yttersta linjerna kallas stöd och motståndslinjer (S1 och S2, och R 1 och R 2). Lägg märke till hur priset ofta dras mot (P) i början av dagen för att sedan dra sig ut mot stöd- och motståndslinjer senare under dagen. När pivotlinjerna lagts till i diagrammet lägger du också ett glidande medelvärde på 50. Detta verktyg kallas ofta MA och ska finnas i alla typer av handelsplattformar.

Bild 2. Lägg märke till hur priset dras till pivotlinjen för att lite då och då göra avstickar till stöd- och motståndslinjer.
Bild 2. Lägg märke till hur priset dras till pivotlinjen för att lite då och då göra avstickar till stöd- och motståndslinjer.

Pivotstrategi är att “gå lång” / köpa eller “gå kort” / sälj när priset bryter det första stödet / motståndet över eller under pivotlinjen på ett visst sätt. Dessa stöd / motstånd brukar kallas S1 och R1. När en av dessa linjer bryts är detta, enligt strategin, ett tecken på att stöd/motstånd inte höll och att priset ska vidare upp eller ner. Det är då vi traders tar position.

Förutom pivotlinjer använder strategin sig av ett glidande medelvärde (MA) med värdet 50. Detta glidande medelvärde används för att bestämma stop loss och target. Detta gör att traden stoppas när priset korsar glidande medelvärdet, oberoende av om din trade är plus eller minus. Diagrammet nedan visar exempel på entry och stop loss / target.

Entry og exit i pivotstrategien. De blå pile viser entry, de røde viser exit.
Entry og exit i pivotstrategien. De blå pile viser entry, de røde viser exit. Tryk på grafikken, for at se en større version.

I den enklaste versionen av strategingår du in marknaden direkt stöd / motstånd linje (S1 eller R1) bryts. Detta kan dock inte rekomenderas. Detta beror på att priset ofta stannar och stampar runt dessa stöd / motståndslinjer. Du kommer se många gånger priset håller sig runt stöd/motsånd men inte riktigt orkar bryta igenom. Dessa riktiga utbrott måste ske med kraft. Det är då vi vill köpa eller sälja.

Det är viktigt att du har tålamod och kan vänta på rätt läge. Det kan t.o.m. vara en bra idé att vänta på att din candlestick ska stänga på “rätt” sida av stöt/motstånd. Det skulle innebära att vänta i 5 minuter i fallet ovan. Det kan kännas som en evighet när man sitter och väntar men man ska komma ihåg att vi inte tävlar i hastighet. Där kan vi ändå inte slå algos som handlar tusentals gånger per sekund.

Entry
Entry

När du väl är inne i marknaden är det viktigt att sätta stoppar. Detta för att skydda dig själv från allt för kraftiga svängningar. Vanligtvis kan du sätta ett stop runt den nivån där glidande medelvärde (MA 50) ligger vid tiden för inträde. Exit sker när priset bryter glidande medelvärde – oavsett om transaktionen är i minus eller plus. Om priset börjar forma en botten eller topp kan man dock med gott samvete ignorera glidande medelvärde och ta vinsten vid denna tidpunkt. Se till att stänga alla öppna positioner innan marknaden stänger, vanligtvis runt midnatt. Vi vill inte riskera att bli fast över natten.

Multiple exits
Multiple exits

 

Tags: ,
Handel dollar-pund (USDGBP)

Handel dollar-pund (USDGBP)

Dollar mot pundet är de mest omsatta valutaparet och kan handlas nästan dygnet utom på helgerna. En förkortning för dollar-pund är USDGBP, och det kallas också “The cable”. Detta smeknamn kommer från traders på 1950-talet som myntade uttrycket eftersom data skickades genom en kabel över altlanten. Dollar-Pound är en av…
Förtsätt läsa

Pivotpunkter

Pivotpunkter

Pivot betyder egentligen bara “ett område som något återkommer till”. I teknisk analys hänvisar pivotpunkter till prisnivåer som fungerar som ett slags vändpunkter. Daytraders använda dessa punkter för att definiera intressanta nivåer i ett diagram för att antingen köpa eller sälja. Det finns olika metoder för att beräkna pivotpunkter men…
Förtsätt läsa

Ripple – en av de ledande kryptovalutorna

Ripple – en av de ledande kryptovalutorna

Ripple, eller XRP, tillhör de kryptovalutor som ökar allra mest och många anser att det bara är början. Detta har lett till att många har köpt Ripple och valutan steg därför med hela 36 000 % 2017. Målet med Ripple-tekniken är att göra överföring av valuta snabbare och själva valutan…
Förtsätt läsa

Investment Challenge - Day 28 - Final Result

Investment Challenge - Day 28 - Final Result

Challenge “December” complete. About a year I get the answer if i passed or not. Challenge Summary: Invest $ 100.000. Let the briefcase can hold still for a year and still beat pension and hedge funds. Target is 20 % up. After a year the whole portfolio is donated to…
Förtsätt läsa

Investment Challenge - Day 27 - Betsson, Starbreeze, Raybased

Investment Challenge - Day 27 - Betsson, Starbreeze, Raybased

Går det att slå pensions- och hedgefonder i en passiv portfölj? Utmaningen är att på en månad skapa en portfölj som ska avkasta bättre än de sparalternativ som finns där ute. * 5-10 bolag. * Inga korta positioner. * Ingen hävstång. Endast stockpicking i en portfölj på 100.000kr Adding to…
Förtsätt läsa