0 kommentarer 20 August 2015 daytrader Indikatorer

RSI – Relative Strength Index

Relative Strength Index, eller RSI är en annan momentumindikator som jämför storleken på den högsta punkten med den lägsta punkten i en period. RSI används vanligtvis för att bedöma huruvida en marknad är överköpt eller översåld . Om du beräknar RSI på ett daglig diagram baseras detta på följande formel:

RSI = 100 – 100/(1 + RS*)

RS = Genomsnitt av x antal positiva dagar / genomsnitt av x antal negativa dagar.

rsi - relative strength index

Som ni kan se i diagrammet ovan är RSI i intervallet mellan 0 och 100. En marknad anses av vissa vara överköpt när RSI befinner sig runt 80, vilket innebär att marknaden kan ha kommit lite för hög och att det finns en ökad sannolikhet för att marknaden kommer att dra sig tillbaka. På samma sätt visas att marknaden är översåld om RSI är under 20. Detta kan vara en indikation på att marknaden är undervärderad och att en uppgång är möjlig.

Om du som trader anväder dig av RSI bör du vara medveten om att stora ökningar och nedgång i priset kan påverka RSI och skapa falsk sälj- och köpssignaler. Det är därför bäst att använda RSI som ett komplement till andra indikatorer eller andra delar av teknisk analys, och du bör inte agera på RSI utan att titta på andra faktorer också.

Tags:
Trendfollow

Trendfollow

Många traders använder termen “the trend is you friend” och det finns det mycket sanning i. Många nybörjare försöker hitta den exakta vändpunkten. Den lägsta kursen som går att köpa i för att sedan sälja på högsta toppen. Vill du bli framgångsrik trader är det bara att glömma denna dröm…
Förtsätt läsa

VIX - Erbjuder möjligheter med bra uppsida

VIX - Erbjuder möjligheter med bra uppsida

Det amerikanska VIX-indexet har under flera veckor legat på en låg nivå. Detta öppnar upp för en möjlighet att komma in till ett bra pris och med en tight stop. VIX mäter volatiliteten i marknaden och man kan säga att det är ett sätt att se hur nervösa aktörer är.…
Förtsätt läsa

Formation huvud-skuldra

Formation huvud-skuldra

En väldigt välkänd formation är den som kallade ”huvud-skuldra”-formationen. Mönstret ska visa en vändning i marknaden och anses vara en av de mest tillförlitliga formationerna. Detta mönster är enkelt att hitta och förstå, även för nybörjare. Redan i den klassiska boken ”Technical Analysis of Stock Trends” från 1948 nämndes formationen som ”en av de mest…
Förtsätt läsa

Doji-momentum-strategien

Doji-momentum-strategien

There is no excerpt because this is a protected post.

Pivotstrategin

Pivotstrategin

Denna strategi består i korthet av ett glidande medelvärde och sju sk. pivotlinjer. Traden initieras när en viss pivotlinje bryts och traden slås ut igen när priset korsar glidande medelvärdet. De så kallade pivotlinjerna utgör några oerhört viktiga prisnivåer i de flesta valutakurserna. Det finns dock relativt få svenska traders…
Förtsätt läsa