0 kommentarer 25 September 2015 daytrader Ny inom daytrading

Så handlar du med Level 2

Level 2 kallas också för orderboken och kan slås på som komplement till prisgrafen på de flesta plattformar.

Level 2 visar de nivåer köpare och säljare önskar få avslut på. Vi kan även se storleken på ordern. Om man lär sig utläsa vad som händer i orderboken kan en trader få en väldigt stor edge i sina affärer. Framförallt om vi ser till riktigt kortsiktig handel som rör sig om minuter eller t.o.m. sekunder.

Ett känt exempel på handel med orderbok är att handla billiga aktier på mindre listor som ändå har hög omsättning. Detta hittar vi oftast på listor i USA. Är det för hög eller låg omsättning i aktien blir det svårt att handla så det finns aktier som funkar bättre än andra.

Här har vi en video som går in lite djupare på hur det kan fungera:

På en “vanlig” graf ser vi en eller kanske några få priser som finns registrerade. Vi kan se om avslutet gjordes på köparens eller säljarens sida samt vilken volym som gjordes. Detta kallar vi för Level 1.

Level 2 ger oss möjlighet att få djupare inblick i vad som händer och vad som har hänt. Hur många prisnivåer upp och ner det finns orders samt hur många aktier som finns uppe för handel. Exakt som all annan handel går aktien upp om efterfrågan är större än utbudet och tvärt om.

Handlar man på den amerikanska aktiemarknaden så skickar vi en order genom vår plattform till en market maker eller en ECN (Electronic Communications Network), somsom lägger order åt oss. Dessa market makers og ECN’s går under förkortningar så som ARCA, NITE och AEXG.

Här ser vi en bild på hur det kan se ut:

level2

Isberg (Icebergs)

Något som kan försvåra vår handel i level 2 är så kallade isberg. Något som ofta utnyttjas av de större aktörerna på den amerikanska marknaden. När man lägger en order har man möjlighet att “gömma” en del av den. En order i orderboken på 50 aktier kan i verkligheten vara 1.000 eller 10.000 aktier. Detta är ett sätt att inte ändra priset för mycket genom att visa sina intentioner. Om en order på 10.000 aktier läggs kommer priset gå upp mer än om det läggs en order på 50 aktier. Det gör att man ofta får ett bättre pris om gömda orders. Detta är fullt lagligt och alla har möjlighet att göra det.

Ser vi en orderbok med många orders på t.ex. 100 aktier kan vi räkna med att det finns en del isberg bland dem. Det kräver en hel del träning och rutin för att lista ut vilka hur många orders som är riktiga och hur många som är isberg. Med bra förberedelser kan man göra ganska bra gissningar på hur många aktier som finns i isberget.

Efter ett tag lär man sig hur olika aktörer handlar i specifika aktier. Det blir då betydligt enklara att handla dessa och oftast kan man handla med endast orderbok utan några andra indikatorer eller hjälpmedel.

Spoofing

Ett annat problem vi stöter på är spoofing. Detta är orders som läggs som inte har någon plan på att gå igenom. Till skillnad från isberg är spoofing olagligt men är ändå vanligt förekommande. Detta används ofta för att manipulera priset upp eller ner. En aktör kan t.ex. lägga en gigantisk köporder för att priset ska gå upp när aktören egentligen vill sälja och utnyttjar flödet för att sälja ut aktier.

Detta är vanligt förekommande!  Efter ett tag lär man sig ganska bra se vad som är en äkta order och vad som är spoofing. Ofta tas en spoofad order bort ganska snabbt

Spoofing är en del av HFT (High Frequenzy Trading) där en algoritm styr hur en aktie ska handlas. Spoofing kan då vara en av de strategier som används för att göra detta.

Här hittar vi ännu en video om Level 2:

Tags:
VIX - Erbjuder möjligheter med bra uppsida

VIX - Erbjuder möjligheter med bra uppsida

Det amerikanska VIX-indexet har under flera veckor legat på en låg nivå. Detta öppnar upp för en möjlighet att komma in till ett bra pris och med en tight stop. VIX mäter volatiliteten i marknaden och man kan säga att det är ett sätt att se hur nervösa aktörer är.…
Förtsätt läsa

Trading podcasts

Trading podcasts

Podcasts är en väldigt bra källa till information. Till skillnad från videoklipp kan du lyssna på en podcast när du kör bil, på morgonpromenaden eller i bakgrunden när du jobbar. Utbudet i Sverige är väldigt bra. Allt från ekonomi till investering och trading. Vi har sammanställt en lista på några…
Förtsätt läsa

Formation huvud-skuldra

Formation huvud-skuldra

En väldigt välkänd formation är den som kallade ”huvud-skuldra”-formationen. Mönstret ska visa en vändning i marknaden och anses vara en av de mest tillförlitliga formationerna. Detta mönster är enkelt att hitta och förstå, även för nybörjare. Redan i den klassiska boken ”Technical Analysis of Stock Trends” från 1948 nämndes formationen som ”en av de mest…
Förtsätt läsa

Doji-momentum-strategien

Doji-momentum-strategien

There is no excerpt because this is a protected post.

Pivotstrategin

Pivotstrategin

Denna strategi består i korthet av ett glidande medelvärde och sju sk. pivotlinjer. Traden initieras när en viss pivotlinje bryts och traden slås ut igen när priset korsar glidande medelvärdet. De så kallade pivotlinjerna utgör några oerhört viktiga prisnivåer i de flesta valutakurserna. Det finns dock relativt få svenska traders…
Förtsätt läsa