andreas hurtig

Investment Challenge – Day 9 – Blizzard Entertainment , Take 2 Interactive

Investment Challenge – Day 9 – Blizzard Entertainment , Take 2 Interactive

Går det att slå pensions- och hedgefonder i en passiv portfölj? Utmaningen är att på en månad skapa en portfölj som ska avkasta bättre än de sparalternativ som finns där ute. * 5-10 bolag. * Inga korta positioner. * Ingen hävstång. Endast stockpicking i en portfölj på 100.000kr Invest in…
Förtsätt läsa

Investment Challenge – Day 8 – Tobii, Smart Eye, Draghi

Investment Challenge – Day 8 – Tobii, Smart Eye, Draghi

Går det att slå pensions- och hedgefonder i en passiv portfölj? Utmaningen är att på en månad skapa en portfölj som ska avkasta bättre än de sparalternativ som finns där ute. * 5-10 bolag. * Inga korta positioner. * Ingen hävstång. Endast stockpicking i en portfölj på 100.000kr Portfolio so…
Förtsätt läsa

Investment Challenge – Day 7 – Hybricon, Bayn, Interfox, Clean Motion

Investment Challenge – Day 7 – Hybricon, Bayn, Interfox, Clean Motion

Går det att slå pensions- och hedgefonder i en passiv portfölj? Utmaningen är att på en månad skapa en portfölj som ska avkasta bättre än de sparalternativ som finns där ute. * 5-10 bolag. * Inga korta positioner. * Ingen hävstång. Endast stockpicking i en portfölj på 100.000kr

Investment Challenge – Day 7 – Fingerprinf, MyFC

Investment Challenge – Day 7 – Fingerprinf, MyFC

Går det att slå pensions- och hedgefonder i en passiv portfölj? Utmaningen är att på en månad skapa en portfölj som ska avkasta bättre än de sparalternativ som finns där ute. * 5-10 bolag. * Inga korta positioner. * Ingen hävstång. Endast stockpicking i en portfölj på 100.000kr

Investment Challenge – Day 6 – Lendify, Toborrow, Autoliv

Investment Challenge – Day 6 – Lendify, Toborrow, Autoliv

Går det att slå pensions- och hedgefonder i en passiv portfölj? Utmaningen är att på en månad skapa en portfölj som ska avkasta bättre än de sparalternativ som finns där ute. * 5-10 bolag. * Inga korta positioner. * Ingen hävstång. Endast stockpicking i en portfölj på 100.000kr Investing outside…
Förtsätt läsa

Fingerprint har potential att nå 100kr – Investment Challenge – Day 5

Fingerprint har potential att nå 100kr – Investment Challenge – Day 5

I denna video tittar Andreas Hurtig närmare på nivåer han ser som relevanta i Fingerprint. Var hittar vi knockar och hur ser det ut med blankare? Vi väntar med spänning på morgondagens guidance som kommer ge oss en överblick hur 2017 kan tänkas se ut. Andreas tror att aktien har…
Förtsätt läsa

Investment Challenge – Day 5 – Fingerprint & Investment tools

Investment Challenge – Day 5 – Fingerprint & Investment tools

Går det att slå pensions- och hedgefonder i en passiv portfölj? Utmaningen är att på en månad skapa en portfölj som ska avkasta bättre än de sparalternativ som finns där ute. * 5-10 bolag. * Inga korta positioner. * Ingen hävstång. Endast stockpicking i en portfölj på 100.000kr Some tools…
Förtsätt läsa

Starbreeze kunna ta sig över 25kr under 2017

Starbreeze kunna ta sig över 25kr under 2017

Spelindustrin är gigantisk. Trots detta är det få av de större husen som lägger så mycket tid på att analyserabolagen som är aktiva inom gaming. Detta är reflektionen från svenska tradern Andreas Hurtig. Just nu håller Andreas Hurtig på med att sätta ihop en portfölj han hoppas ska avkasta över…
Förtsätt läsa

Investment Challenge – Day 4 – Starbreeze, ECB & Italian Ref.

Investment Challenge – Day 4 – Starbreeze, ECB & Italian Ref.

Går det att slå pensions- och hedgefonder i en passiv portfölj? Utmaningen är att på en månad skapa en portfölj som ska avkasta bättre än de sparalternativ som finns där ute. * 5-10 bolag. * Inga korta positioner. * Ingen hävstång. Endast stockpicking i en portfölj på 100.000kr A closer…
Förtsätt läsa

Investment Challenge – Day 3 – SOBI

Investment Challenge – Day 3 – SOBI

Går det att slå pensions- och hedgefonder i en passiv portfölj? Utmaningen är att på en månad skapa en portfölj som ska avkasta bättre än de sparalternativ som finns där ute. * 5-10 bolag. * Inga korta positioner. * Ingen hävstång. Endast stockpicking i en portfölj på 100.000kr

Investment Challenge – Day 2 – MyFC Holding

Investment Challenge – Day 2 – MyFC Holding

Går det att slå pensions- och hedgefonder i en passiv portfölj? Utmaningen är att på en månad skapa en portfölj som ska avkasta bättre än de sparalternativ som finns där ute. * 5-10 bolag. * Inga korta positioner. * Ingen hävstång. Endast stockpicking i en portfölj på 100.000kr

Investment Challenge – Day 1 – Italian Referendum

Investment Challenge – Day 1 – Italian Referendum

Går det att slå pensions- och hedgefonder i en passiv portfölj? Utmaningen är att på en månad skapa en portfölj som ska avkasta bättre än de sparalternativ som finns där ute. * 5-10 bolag. * Inga korta positioner. * Ingen hävstång. Endast stockpicking i en portfölj på 100.000kr

December Challenge – Stock picking

December Challenge – Stock picking

Går det att slå pensions- och hedgefonder i en passiv portfölj? Utmaningen är att på en månad skapa en portfölj som ska avkasta bättre än de sparalternativ som finns där ute. * 5-10 bolag. * Inga korta positioner. * Ingen hävstång. Endast stockpicking i en portfölj på 100.000kr