19 februari 2016

Formation huvud-skuldra

Formation huvud-skuldra

En välkänd trading-formation är den så kallade huvudskuldra-formationen, på engelska Head and shoulders pattern. Mönstret indikerar en vändning i marknaden och anses vara en av de mest tillförlitliga formationerna. Detta mönster är enkelt att hitta och förstå, även för nybörjare. Redan i den klassiska boken ”Technical Analysis of Stock Trends”…
Läs mer