19 februari 2016

Formation huvud-skuldra

Formation huvud-skuldra

En väldigt välkänd formation är den som kallade ”huvud-skuldra”-formationen. Mönstret indikerar en vändning i marknaden och anses vara en av de mest tillförlitliga formationerna. Detta mönster är enkelt att hitta och förstå, även för nybörjare. Redan i den klassiska boken ”Technical Analysis of Stock Trends” från 1948 nämndes formationen som…
Läs mer