Låt AI välja dina aktier--

Varje vecka väljer AI Alpha Labs probabilistiska AI-modell ut 5 aktier från S&P 500-indexet som den förutspår kommer att ha störst sannolikhet att överträffa marknaden under den kommande veckan.

AI-modellen (blå linje) har överpresterat index (röd linje) i perioden 2020-07 till 2023-07.

FÅ RAPPORTEN IDAG - BLI TRADER PRO

MEST PRISVÄRD

TRADER PRO

  • Veckovis rapport från AI Alpha Lab
  • S&P 500 High Concentration Strategy *
  • Gratis exemplar av e-boken "Förstå daytrading på 20 minuter" med en lättförståelig introduktion til trading.

* Varje vecka väljer AI Alpha Labs probabilistiska AI-modell ut de 5 aktier från S&P 500-indexet som den förutspår kommer att ha störst sannolikhet att överträffa marknaden under den kommande veckan. Du kan få tillgång till översikten via en praktisk PDF. Strategin allokerar 20% av kapitalet till var och en av aktierna och för att hantera risken tillämpar strategin en stop-loss-gräns på 5% för alla positioner. Veckorapporten är en investeringsanalys och utgör inte investeringsrådgivning eftersom AI Alpha Lab inte har möjlighet att bedöma och anpassa strategin till varje medlems individuella omständigheter.

Se exempel på en TRADER PRO rapport här

TRADER basic

  • Månadsvis rapport från AI Alpha Lab
  • S&P 500 Long/Short-strategy *

* Varje månad väljer AI Alpha Labs probabilistiska AI-modell ut de 5 aktier från S&P 500 Index som den förutspår kommer att ha störst sannolikhet att överträffa marknaden under den kommande månaden. Du kan få tillgång till översikten via en praktisk PDF. Strategin allokerar 10% av kapitalet till var och en av aktierna, samtidigt som man går kort S&P 500-indexet genom att placera de återstående 50% av kapitalet i en "bear"-ETF. Detta görs för att ta bort marknadsbeta och få en så ren exponering mot AI-modellens aktieval som möjligt. Månadsrapporten är en investeringsanalys och utgör inte investeringsrådgivning, eftersom AI Alpha Lab inte har möjlighet att bedöma och anpassa de individuella omständigheterna för varje medlem.

Se exempel på en TRADER basic rapport här

VARFÖR TRADER-MEDLEM?

Som medlem hos daytrading.se mottar du avancerade trading-rapporter från AI Alpha Lab. AI Alpha Lab har utvecklat en unik AI-modell baserat på sannolikhet och "big data", som varje vecka och varje månad väljer ut de aktier, den tror kommer att ge den bästa avkastningen över tid.

RAPPORTER VARJE VECKA ELLER MÅNAD

Som medlem av daytrading.se får du ett unikt login, så du kan logga in och se dina trading-rapporter. Se exempel.

SE DE UTVALDA, STAKRKA AKTIERNA

Dina rapporter kommer att innehålla en översikt över de aktier som för närvarande ser starka ut i förhållande till de AI-modeller som används.

BESTÄM SJÄLV OM DU VILL HANDLA

Rapporterna ska ses som inspiration. Du bestämmer naturligtvis själv om du vill handla de utvalda aktierna.

Om AI Alpha Lab:

En probabilistisk modell kan hjälpa investerare att uppnå bättre avkastning

Utvecklingen av artificiell intelligens exploderar i dessa år, och de smarta algoritmerna hittar också sin väg till aktiemarknaden. Nu kan du få direkt tillgång till en dansk, datadriven AI-modell som utvecklats av företaget AI Alpha Lab. En vecko- eller månadsvis investeringsanalysrapport baserad på AI-modellen är en del av paketet om du blir medlem på daytrading.se.


AI Alpha Labs AI-modell beräknar enorma mängder aktiedata och ger sedan sin förutsägelse om hur varje aktie kommer att utvecklas i framtiden. AI-modellen uppskattar sedan vad varje aktie ska stiga eller falla med under de kommande dagarna och veckorna. Unikt är dock att AI-modellen också anger osäkerheten för var och en av sina uppskattningar. Detta är innovativt och ger en mycket bättre möjlighet att välja de bästa aktierna.

Se webinar (ovan) med Alpha Lab där AI-modellen förklaras. Webinariet är på danska.

Utvecklingen ovan baseras på simulerad avkastning för strategin S&P 500 Long/Short för perioden 01.01.2020 - 30.04.2023 i USD. Avkastningen inkluderar 20 bps i transaktionskostnader för alla affärer. Avgifter som investeraren ådrar sig, såsom administrations- och depåavgifter, ingår inte. Den avkastning som visas är simulerad och representerar därför inte avkastningen från en faktisk investering under perioden. Det betonas att historisk avkastning - oavsett om den är faktisk eller simulerad - inte är en garanti för framtida avkastning och att avkastningen kan variera på grund av valutafluktuationer.

BLI MEDLEM