Medlemskap

Du kan bli betalande medlem på daytrading.se (Trader Basic eller Trader PRO). Som betalande medlem har du för närvarande tillgång till två typer av aktierapporter.

Läs mer om de två typerna av medlemskap här.

Våra onlinekurser i trading kommer även fortsättningsvis att vara gratis för alla. Trader Basic och Trader PRO ger inte tillgång till dessa kurser. Om du vill ha full tillgång till våra onlinekurser kommer du fortfarande att behöva använda vår sponsormäklare.

Välj typ av medlemsskap

Välj ditt medlemskap

Läs mer om de två typerna av medlemskap här

Se ett exempel på en TRADER basic-rapport här

Se ett exempel på TRADER PRO-rapporten här

Villkor och FAQ för AI Alpha Labs investeringsanalyser

• Why is it called an investment analysis subscription, isn’t it investment advice?
The subscription is investment analysis and does not constitute individual investment advice. Meaning that the report is not personal investment recommendations for the subscriber, as AI Alpha Lab have made no individual assessment of and adaptation to the subscriber’s individual characteristics such as knowledge, investment experience, finances, risk appetite etc. The subscriber is responsible for all investment decisions and the strategy should only be used as part of the subscriber’s overall investment strategy, not as the subscriber’s only investment strategy.

What are the terms of the subscription?
The weekly S&P 500 High Concentration Strategy: Read the terms of the weekly investment analysis subscription here.

The monthly S&P 500 Long/Short Strategy: Read the terms of the monthly investment analysis subscription here.

Who is offering the subscription and where does my subscription fee end?
The weekly S&P 500 High Concentration Strategy: The subscription is offered by Blue Note Capital, who own the subscription scheme and with whom the subscriber has a direct client relationship. AI Alpha Lab owns all intellectual property rights to the weekly report. Blue Note Capital collects the subscription fee which is split 75/25 (approx.) between AI Alpha Lab and Blue Note Capital.

The monthly S&P 500 Long/Short Strategy: The subscription is offered by Blue Note Capital, who own the subscription scheme and with whom the subscriber has a direct client relationship. AI Alpha Lab owns all intellectual property rights to the monthly report. Blue Note Capital collects the subscription fee which is split 60/40 (approx.) between AI Alpha Lab and Blue Note Capital.

Villkor och FAQ för abonnemanget som helhet

1. Bakgrund

Som betalande medlem på daytrading.se betalar du en månatlig prenumeration. Medlemskapen kallas TRADER basic och TRADER PRO. Medlemskapet förnyas automatiskt varje månad. Medlemskapet fortsätter tills det sägs upp av medlemmen, baserat på villkoren nedan.

Medlemskapen hanteras av företaget bakom daytrading.se, Blue Note Capital ApS

Uppsägning som betalande medlem kan göras genom att logga in på portalen och klicka på “profil”, där du enkelt kan avsluta prenumerationen. Uppsägningen kommer då att ske i slutet av den ursprungliga registreringsperioden.

Daytrading.se’s service, i form av inloggningsuppgifter via e-post, levereras vanligtvis inom några minuter efter registrering. Betalda medlemsavgifter är inte återbetalningsbara efter 14 dagar från registrering.

Varje medlem får ett användarnamn och lösenord via e-post, som måste användas för att logga in på webbplatsens medlemsområde. Varje medlem har tillgång till sin egen profilsida. Medlemskapet är personligt och användarnamnet och lösenordet är konfidentiell information och måste lagras i enlighet därmed. Medlemmen får inte sälja, överföra eller på annat sätt ge tredje part tillgång till eller använda faciliteterna eller innehållet i webbplatsens medlemsområde.

2. Betalning

Betalning sker via Stripe och kan göras med VISA/Dankort, Eurocard och MasterCard. Om du har problem med att registrera dig, vänligen kontakta support@daytrading.se. Om daytrading.se/Blue Note Capital inte automatiskt kan dra medlemsavgiften från medlemmens kort, kommer prenumerationen att sägas upp när den löper ut. Medlemmen kan inte sätta medlemskapet på vänt och därmed skjuta upp den automatiska förnyelsen av medlemskapet.

3. Rätt till uppsägning

När du blir betalande medlem på daytrading.se tecknar du också medlemskap för det antal månader du väljer. När du registrerar dig har du enligt den danska konsumentavtalslagen 14 dagar på dig att säga upp avtalet om det har ingåtts genom distansförsäljning eller utanför ett fast affärsställe. Perioden löper från det att du ingick avtalet.

4. Uppsägning av medlemskap

Du måste själv aktivt säga upp ditt medlemskap. Som medlem kan du avregistrera dig från daytrading.se genom att logga in på “profil” och trycka på knappen “avregistrera”.
Som Premium-medlem kommer uppsägningen att ske i slutet av den ursprungliga registreringsperioden. Dina medlemsförmåner är aktiva fram till den sista dagen av din prenumeration. Detta innebär att om du betalar ditt medlemskap månadsvis och registrerar dig den 7:e i en månad, kommer din betalning att löpa fram till den 7:e i följande månad. Om du betalar ditt medlemskap årsvis kan du säga upp ditt medlemskap fram till den sista dagen av din årliga prenumeration.

Daytrading.se förbehåller sig rätten att ta ut en påminnelseavgift för påminnelser.

5. Samtycke och behandling av personuppgifter

Daytrading.se registrerar de uppgifter om beställningen som är nödvändiga för korrekt fakturering. Medlemmen är skyldig att informera daytrading.se om eventuella ändringar i denna information. Medlemsregistret är inte tillgängligt för någon annan än daytrading.se själv.
Daytrading.se använder olika typer av programvara från tredje part för att kontinuerligt övervaka aktiviteter, inklusive alla besök på webbplatsen och all kommunikation. Cookies används också på webbplatsen, och genom att registrera sig accepterar medlemmen att dessa tekniker används.