Dubbelbottnar och dubbeltoppar

Publicerad: 17. augusti 2015

Dubbelbottnar och dubbeltoppar är välkända mönster som ofta förekommer på de finansiella marknaderna. Ofta förekommer de vid slutet av en trend och därmed kan de vara en signal om att trenden är över. Den dubbla botten liknar ett stort “W” och en dubbeltopp ett stort M.

Nedan är ett exempel på guldpriset på en 10-minutersgraf. Som vi ser går priset upp större delen av morgonen. Vi ser sedan två toppar på ungefär samma prisnivå. Detta är vår dubbeltopp.

dobbelttop
Priset skapar en dubbeltopp för att sedan falla kraftigt.

I det här exemplet ser vi en dubbeltopp. De dyker ofta upp i slutet av en uppåtgående trend. Det är ett tydligt tecken på att köparna förlorar intresse och att det är dags för säljarna att ta över. När den andra toppen bekräftas och priset går ner kan det ses som ett tecken på att priset kan falla ytterligare.

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här

Dock är det viktigt att komma ihåg att vi inte endast handlar på dessa dubbeltoppar- och bottnar eftersom de sällan, helt ensamma är tillräckliga för att förutsäga en utveckling. Därför väljer många daytraders att komplettera detta mönster med en indikator. Det kan vara stokastiska oscillatorn (stochastics) som visar dynamiken i marknaden eller RSI som kan användas för att visa om marknaden är överköpt eller översåld.

dobbelttop med stochastics2
Stokastiska oscillatorn gör en lägre topp samtidigt som priset formar en dubbeltopp. Detta är en divergens-signal, som många daytraders använder som en en säljsignal.

Indikatorn på bilden ovan är den stokastiska oscillatorn som visar att vi har en divergens. Toppen i priset är på samma höjd som tidigare men vi har en lägre topp i den stokastiska oscillatorn. Detta kan tyda på att vi ska ha en nedgång i priset.

Stokastiska oscillatorn (Stochastics) finns som standard i de flesta system och kan enkelt läggas till på alla dina grafer.

Spread the love