En nybörjarstrategi som ofta vinner

Publicerad: 4. juni 2024

Detta är en utmärkt nybörjarstrategi som använder tre indikatorer. Den är enkel att använda och ger dessutom relativt ofta vinster. Titta på videon där vi visar hur du kan handla live med strategin och hur du ställer in indikatorerna. Snart kommer du att vara expert på denna strategi och kan själv börja handla med den!

Bollinger Bands

Bollinger Bands är en indikator som används för att mäta marknadsvolatilitet och identifiera överköpta eller översålda marknadsförhållanden. Det består av tre linjer:

  1. Mittlinjen: Ett glidande medelvärde (vanligtvis 20-dagars).
  2. Övre bandet: Mittlinjen plus två standardavvikelser.
  3. Nedre bandet: Mittlinjen minus två standardavvikelser.

När priset rör sig nära det övre bandet anses marknaden vara överköpt, och när det rör sig nära det nedre bandet anses den vara översåld. Den ser ut så här:

Du hittar Bollinger Bands bland annat på handelsplattformen Markets. Här går du till “Indicators” och skriver in “Bollinger Bands”.

I denna strategi ändrar vi mittvärdet till värde 30.

En populär strategi är att handla när priset kommer utanför standardavvikelser. Om den kommer till det nedre går du lång och om den når det övre går du kort. Se exempel på en köpsignal:

Medan detta funkar ibland får du samtidigt många falska signaler. Hur kan vi minimera dessa?

Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI) är en indikator som mäter styrkan och hastigheten av prisrörelser. Den hjälper att identifiera om en tillgång är överköpt eller översåld. RSI beräknas vanligtvis över en 14-dagarsperiod och ger ett värde mellan 0 och 100:

  • Över 70: Tillgången anses vara överköpt.
  • Under 30: Tillgången anses vara översåld.

I denna strategi vill vi dock höja kravet för när kursen anses vara överköpt och översåld till värde 75 respektive 25.

Du hittar indikatorn RSI bland annat på Markets. Ändra värdet till 13 perioder från standardinställningen 14. Om du använder mörkt läge ändra linjen till vit så den syns tydligare.

Regeln är att du endast får gå lång och värdet på RSI är under 25 och endast får gå kort om det är över 75. Se bild nedan:

Nu har du två faktorer i denna strategi. Bollinger Bands utanför standardavvikelseområdet + RSI visar överköpt/översåld.

Nu har vi tagit bort en del falska signaler. Men vi vill ta bort ännu fler. Framförallt när vi handlar emot starka trender misslyckas signalerna ofta. Därför vill vi ha ett filter för att handla med trenden.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Glidande Medelvärde

Ett glidande medelvärde är en indikator som jämnar ut prisrörelser för att identifiera trender. Det beräknas genom att ta medelvärdet av en tillgångs pris över en viss tidsperiod. Det vanligaste glidande medelvärdet är det som på engelska heter “Simpel Moving Average” (SMA) och det är det vi ska använda i denna strategi.

Lägg på det på grafen genom att söka fram Moving average. Ändra det sen till värde 400. Denna strategi har visat sig prestera bra med detta glidande medelvärde.

Regeln är enkel. Du får endast gå lång (köpa) när kursen är över MA 400. Du får endast gå kort (sälja) när kursen är under.

Om vi kombinerar detta med Bollinger Bands och RSI så vaskar vi fram de bästa kandidaterna. Se exempel nedan på en perfekt setup, det svarta strecket är MA 400:

Stop loss och take profit

Självklart kommer det fortfarande att uppstå en del falska signaler, det gör det oavsett strategi. Så det är viktigt att använda stop loss. Här är Bollinger Bands utmärkt att använda och du ska blott ändra värdet på det övre och det undre bandet till 4 så att Bollinger Bandsen blir större. På Markets heter detta värde “Mult”. Se bilden nedan där den nedre röda linjen är Bollinger Bands med värde 4 och därmed agerar som stop loss-placeringsnivå:

När kursen har vidrört glidande medelvärde 30 (linjen i mitten av bollinger bands) så tar du vinsten (se bilden ovan). Du kan också välja att inte använda stop loss och alltid stänga postionen när kursen når mittlinjen. Risken är dock att kursen går emot dig och det slutar i en stor förlust. För större risk/reward kan du också välja att ta vinsten när kursen når det motsatta standardavvikelse-bandet. Detta ger större risk/reward men färre vinster.

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här
Spread the love