MACD-indikatorn

Publicerad: 20. augusti 2020

MACD är en väldigt populär indikator hos många traders. Vissa kanske tänker på MacDonalds när de hör namnet MACD, men i teknisk analys är MACD något helt annat. Det står för moving average convergence divergence (glidande medelvärde konvergens divergens). Själva namnet kanske inte säger så mycket om vad det handlar om men, som ni kanske kan gissa, har det något att göra med de glidande medelvärden och deras förhållande.

MACD-indikatorn baseras på tre tidsparametrar, tidskonstanter på tre glidande medelvärden. På långa grafer kan dessa parametrar mätas i dagar, men MACD kan lika väl användas på kortare grafer, t.ex på en 1-minutsgraf. De mest använda värdena är 12, 26, och 9 minuter. Detta är också standardvärdena i handelsplattformen som används av Daytrading.se och det finns i allmänhet ingen anledning att ändra på detta.

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här
De rosa ringarna visar var MACD korsas. Första ringen kan ses som en köpsignal och den andra som en säljsignal. Kom ihåg att det inte alltid fungerar så här bra och signalen bör användas som ett komplement till annan teknisk analys.

Det är naturligtvis möjligt att använda andra värden för MACD. Vad du missar då är att du kanske inte ser exakt samma sak som andra daytraders ser. Det skulle i sin tur innebära att du inte köper eller säljer på samma signal och kanske missar en del uppgång.

I 1-minutsgrafen beräknas MACD genom att subtrahera 26 minuters glidande medelvärde från 12 minuters glidande medelvärde. Till detta tillsätts 9 minuters glidande medelvärde som kallas “signallinjen”. När signalerna korsar varandra kan det uppfattas som positiva eller negativa signaler.

MACD är baserad på det faktum att ett snabbt glidande medelvärde reagerar snabbare än ett långsamt glidande medelvärde. Genom att jämföra dessa medelvärden kan MACD indikera trend på en marknad.

MACD används primärt på tre områden.

1) När MACD-linjen korsar signallinjen underifrån ses detta som en signal om att marknaden är på väg uppåt. Om MACD korsar signallinjen uppifrån är det en signal att marknaden ska gå ner. Grafen ovanför visar en dagsgraf i Brent crude olja. Under candlestickgrafen ser du MACD (den orangea och blå linjen samt ett histogram som skiftar mellan grönt och rött). Med de rosa cirklarna markeras den tidpunkt då MACD korsas. I första exemplet sker det runt den 20 augusti, och detta kan vara ett tecken på att marknaden har ett momentum uppåt. Som vi tydligt ser rör sig också priset uppåt efter linjerna korsats. Nästa gång linjerna korsas är runt den 10 oktober, denna gången uppifrån, vilket signalerar nedåtgående momentum. Många traders väntar på att korsningen bekräftas så att de inte fattar förhastade beslut. Kom ihåg att detta inte fungerar varje gång och det bör kombineras med någon mer indikation på att marknaden ska vända, t. ex: Stöd- och moståndsnivåer, Fibonacci retracments-nivåer eller vid jämna tal.

2) Vissa traders ser det också som en signal om MACD rör sig över eller under 0-linjen, eftersom det ger en indikation på hur det kortsiktiga glidande medelvärdet relaterar till det längre. I exemplena ovan kan man se att MACD korsar 0-linjen lite efter MACD korsade signallinjen. Det skulle då fortfarande ha fungerat väl som en köpsignal, men du hade kommit lite senare in på marknaden, men med något mer “säkerhet”.

3) Man kan också använda MACD på samma sätt som den stokastiska oscillatorn. Det vill säga att titta på när MACD beter sig anorlunda än priset. Det fungerar på samma sätt som i exemplet med den stokastiska oscillator. Titta efter exempelvis en dubbelbotten i pris, medan MACD har en växande bas, så det visar att momentum är uppåt, vilket kan tolkas som en köpsignal.

MACD kan också användas för att visa divergens vid exempelvis en dubbelbotten.
Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här
Spread the love