Förstå candlesticks på 5 minuter

Publicerad: 13. november 2020

Förutom vanliga kursgrafer, t. ex. linjegrafer eller bargrafer använder de flesta traders en mer avancerad och informativ graf som kallas candlestick-graf. Namnet candlestick kommer från varje bar, som liknar ett stearinljus och som därför kallas candle. En vanlig linjegraf visar bara stängningskursen medan en candlestick-graf visar en öppningskurs, den lägsta kursen, den högsta kursen samt en stängningskurs för den valda perioden.

Candlestick-grafen innehåller därmed mycket mer information än en simpel linjegraf och ger en mer visuellt nyanserat bild av hur kursen har utvecklat sig inom en viss period. Det kan ta lite tid att vänja sig vid candlestick-grafer men när man först har gjort det har man en mycket bättre bild av hur kursen faktiskt har rört sig. Denna text handlar om vanliga candlestick-grafer men det finns också lite mer ovanliga grafttyper som exempelvis Heikin-Ashi eller Renko-charts.

Bli en skicklig trader – Anmäl dig till kostnadsfri e-kursKlicka här
Grafen visar en candlestick-kursgraf av det tyska DAX-indexet baserat på 5-minuters intervaller.

Varje candle består i de flesta fall av en tjock bar samt två tunna vertikal linjer som visar det price range – alltså kursintervallet – som kursen har rört sig i inom ett visst tidsintervall (på ovanstående graf i ett 5-minuters intervall). Den tjocka baren i candlet (benämns kroppen) avbildas vanligtvis i färgerna grön och röd (visas också ibland som vit och svart). Denna bar illustrerar skillnaden mellan öppnings- och stängningskursen. Om baren är grön så var stängningskursen högre än öppningskursen och marknaden har en uppåtgående riktning. Om baren är röd så var stängningskursen lägre än öppningskursen och marknaden har en nedåtgående riktning.

På bilden ovan ses två exempel på hur candlestick-bars kan se ut. Till vänster ses en grön bar som signalerar att stängningskursen var högre än öppningskursen. De två svansarna (kallas också skuggor eller wicks på engelska) i uppåtgående och nedåtgående riktning innebär att kursen i denna period – t. ex. 5 minuter på en 5-minutersgraf – har varit både högre och lägre än öppnings- och stängningskursen. Tillsammans utgör de det kursintervall som priset har rört sig i. Den färglagda del som omsluter stängnings- och öppningskursen kallas kroppen.

Ett grönt candle kallas bullish candle därför att kursen är uppåtgående medan ett rött candle kallas bearish candle därför att kursen är nedåtgående. Ju längre kroppen är på ett candle, ju mer har kursen rört sig i perioden. Kroppens längd säger därför något om hur intensiv köp- eller säljpressen har varit i en period. Är kroppen däremot kort indikeras en liten kursrörelse, d.v.s. att marknaden har konsoliderats eller är obeslutsam.

Både daytraders och mer långsiktiga investerare använder flera olika typer av candlestick-typer och formationer av dessa för att tolka kursens utveckling.

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här

Upplever man exempelvis att grafen visar ett eller flera långa röda candles så är marknaden på väg ner i hög fart. Det kan då vara riskabelt att köpa före marknaden har konsoliderat ett tag och indikerat att den är klar till en vändning. Man brukar säga att denna situation påminner om att försöka fånga en fallande kniv –  och det borde ju vara en stark varning. Det kan vara väldigt farligt att försöka köpa i en marknad som rör sig nedåt i hög fart. Här är det oftast bättre – eller mer säkert i alla fall – att vänta på att fallet avtar och att det exempelvis uppstår ett så kallat doji-candlestick, vilket vi skriver mer om nedanför.

Exempel på olika candlesticks

Ett exempel på ett candlestick är ett doji-candle, vilket är ett candle som har svansar i båda ändar men med en mycket liten, eller ingen, kropp. Detta därför att kursen öppnade och stängde i samma nivå. Det liknar ett kors och ett ett exempel på doji kan ses på bilden nedanför. En doji ses av traders som ett tecken på att marknaden kan stå inför en vändning eller som ett tecken på obeslutsamhet.

Ett doji-candlestick

Ett annat exempel på candlestick är Spinning Top, vilket har en liten kropp med långa svansar i båda riktningarna, se bild nedanför. Denna typ av candlesticks signalerar precis som dojis obeslutsamhet i marknaden.

Exempel på Spinning Top-candlesticks

Vändingsmönster

På samma sätt som många tekniska traders tittar efter potenitella vändningar i marknaden genom att identifiera dubbeltoppar- och bottnar, huvudskuldra-formation eller andra mönster på kursgrafen, kan candlestick-formationer användas till det samma. Ser man ett vändningsmönster betyder det inte nödvändigtvis att den nuvarande upp- eller nedtrenden kommer att totalvända, ofta sker det istället att marknaden börjar röra sig i sidled. Vändningsmönstret för candlestickgrafer ska – för att vara effektiva – ses i sammanhang med tidigare formationer. Två identiska candlesticks kan ha olika betydelse beroende av var de de befinner sig på grafen.

De flesta daytraders använder inte endast formen på candles eller formation av flera candles som en signal, men däremot som en indikation som kan vara med till att understödja en värdering av var marknaden ska. Man kan exempelvis kombinera avläsningen av candles tillsammans med andra element i teknisk analys, t. ex MACD eller Glidande medelvärde.

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här
Framsidan av Steve Nisons ”Japanese Candlesticks Charting Techniques”

Det finns otaliga former av candlesticks och candlesticks-formationer med namn som Hammer, Evening Star m.m. En del candlesticks har japanska namn, exempelvis Harami-candlestick. Detta beror på att candlesticks från början är en japansk uppfinning som redan för ett par hundra år sedan blev använd till att förutse prisrörelser i ris. Sedan har i synnerhet Steve Nison i boken ”Japanese Candlesticks Charting Techniques” introducerat begreppet för användning i modern teknisk analys av värdepappersmarknaden.

Man kan också hitta mer inspiration i Stephen Bigalows många intressanta videos på Youtube. Många av dem är definitiv värda att titta på – t. ex. denna video.

Läs gärna vår artikel om doji candlesticks för att se exempel på några strategier du kan använda dig av när du handlar med detta typ av candlestick.

Spread the love