Stöd och motstånd

Publicerad: 4. augusti 2015

Stöd- och motståndsnivåer är ett av de vanligaste begreppen inom teknisk analys. Båda dessa nivåer är punkter på en graf där priset ofta tenderar att vända.

Nedan är ett exempel på guldmarknaden där prisnivån runt 1450 först fungerade som motståndsnivå (den blå horisontella linjen), men efter priset bröt igenom blev till en stödnivå.

Den blå linjen var först motståndsnivå som sedan blev till stödnivå.

Det är få framgångsrika traders som uteslutande använder stöd- och motståndsnivåer för att besluta när de ska handla men det fungerar för många som en bidragande faktor när ett beslut ska tas. Man bör lägga märke till att ju fler gånger stöd- eller motståndsnivån har träffats, ju starkare kommer den att vara. Omvänt kan priset gå igenom kraftigt, när stödet eller motståndet väl bryts.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Eftersom stöd- och motståndsnivåerna finns överallt på alla grafer kan de representera köptillfällen i situationer där det kan vara svårt att hitta ingång i marknaden. Eftersom det finns många som tittar på samma nivåer blir dessa nivåer ibland självuppfyllande. Det är dock viktigt att poängtera att en nivå i sig inte är tillräckligt för att köpa in en marknad. Det bör kombineras med andra indikatorer för att få riktigt bra träffsäkerhet på sin entry.

Spread the love