CFD-handel – så gör du!

Publicerad: 13. oktober 2020

Är man aktiv daytrader eller swingtrader är det svårt att undgå begreppet CFD-handel, vilket det är flera orsaker till.

När man handlar aktivt och kortsiktigt har man speciellt behov för smidighet, låga handelskostnader och lånemöjligheter, d.v.s. att använda hävstång.

Just detta kännetecknar en CFD, som är en förkortning för Contract For Difference. På svenska differenskontrakt.

En CFD definieras som ett finansiellt instrument som avspeglar prisutvecklingen på en underliggande finansiell tillgång. Det kan t. ex. vara en aktie, ett aktieindex, råvaror, kryptovaluta m.m. Det essentiella med en CFD är att man inte äger den underliggande tillgången men däremot en rätt till att få del i den kursutveckling som tillgången genomgår i den period man äger CFD:en.

Videon nedanför visar kortfattat vad CFD-handel innebär.

CFD handel är smidigt då man både kan spekulera i om marknaden ska upp eller ner i en viss period. Har man en förväntan om att marknaden ska upp, köper man en CFD, d.v.s. man går lång i marknaden, på samma sätt som om man köper en aktie och har en förväntan om att denna ska stiga i framtiden. Om man däremot har en förväntan om att marknaden ska ner så säljer man en CFD istället, d.v.s. man kortar marknaden.

Möjligheten att kunna korta betyder att man kan spekulera i t. ex. mer kortsiktiga vinster i fallande marknader. Tror man t. ex. att Danske Bank har en orolig tid framför sig skulle sälj av en CFD vara ett bra sätt att tjäna pengar, om kursen på Danske Bank faller efterföljande.

Man kan också använda korta positioner till att hedga, d.v.s. ta bort en del av den risk man har i sin portfölj. Om man t. ex. förväntar att marknaden som helhet befinner sig i en osäker tid, t. ex. vid coronakrisen, så kan man sälja ut sin portfölj för att minska risken i den.

Har man t. ex. investerat i ett antal amerikanska aktier kan man istället korta det breda amerikanska S&P500-indexet i en period. Därmed utjämnar man en del av risken i sin portfölj, om värdet på den korta S&P500-positionen stiger, om marknaden går ner, medan värdet på de aktier man vanligtvis äger faller. Man ska naturligtvis också betala handelskostnader för en sådan manöver, så den totala beräkningen blir lite mer invecklad.

Låga handelskostnader är extra väsentligt för aktiva traders. Handlar man ofta betyder höga handelskostnader ett lägre nettoresultat. Man kan självklart försöka att begränsa antalet affärer samt se till att handla hos de mest konkurrenskraftiga mäklarna.

Som följd av den tuffa konkurrens som är på CFD-marknaden är kostnaderna generellt relativt låga, men man bör se sig för och undersöka de olika mäklarna på djupet.

Bli en skicklig trader – Anmäl dig till kostnadsfri e-kursKlicka här

Oftast betalar man inte courtage eller kontokostnader när man handlar CFD:er. Handlar man CFD:er baserade på aktieindex, råvaror eller annat tillgångsslag betalar man oftast bara ett spread. Handlar man t. ex. det tyska DAX-indexet är spreadet ofta runt 1 punkt hos de flesta handelsplattformar, vilker gör indexet väldigt attraktivt att handla. Läs gärna vår guide i att handla DAX-indexet här

Andra instrument kan naturligtvis vara dyrare att handla, d.v.s. att de handlas med större spreads. Därför är det som redan nämnt viktigt att grundligt undersöka detta innan man väljer sin handelsplattform och börjar handla.

Utöver spreadet ska man vara uppmärksam på eventuella växlingsavgifter, vilka man kan undgå om man öppnar ett valutakonto i den valuta som CFD:en baseras på. I DAX-indexet är detta exempelvis euro. Nätmäklaren Markets erbjuder möjlighet att öppna valutakonto i de flesta valutorna.

Slutligen kommer man som följd av lånelementet att bli pålagd finansieringskostnader varje dag som man håller en CFD-hävstångsprodukt öppen. Handlar man endast intradag, d.v.s. stänger sin position samma dag som man öppnar den, kommer man inte bli pålagd dessa kostnader.

Som följd av den låga räntenivån kommer dessa kostnader per dag oftast inte vara så höga. Men håller man sin position öppen i lång tid blir det naturligtvis mer.

De lånemöjligheter som CFD-handel oftast innebär är ofta avgörande för en aktiv trader. Vanligtvis när man handlar en CFD deponerar man ett mindre belopp av det man egentligen önskar att handla för (positionens exponering) till säkerhet för affären.

Denna deposition kallas också margin och kan jämföras med när man köper en bostad och betalar en kontantinsats på t. ex. 15% av bostadens värde. De resterande 85% lånar man.

Om husets värde faller i 10% har man därmed förlorat sin insats men så länge man kan betala lånet är ju nödvändigtvis inte detta ett problem. Men faller huset extremt i värde och man blir tvungen att sälja så kan det snabbt sluta med att man blir skyldig långivaren pengar. Precis så är det också om man handlar en CFD-produkt med hävstång, men man ska komma ihåg att det inte alltid är så att en CFD har hävstång, det beror helt på vilken mäklare du handlar hos och hur de har utformat CFD:n.

Med hjälp av hävstång kan man komma längre med mindre pengar än man annars hade kunnat. Hävstångselementet bidrar alltså till att man har möjlighet för att mångdubbla sin vinst men samtidigt också sin förlust om marknaden går den motsatta riktningen än den man förväntade.

Man kan delvis motverka risken för förlust genom att använda stop loss. Exempelvis kan man sätta en stop loss för ens position som gör att ens position automatiskt eller manuellt stängs om förlusten når en viss storlek. Läs gärna vår artikel om stop loss.

Man ska vara klar över att det oftast är hävstångselementet som orsakar att så många nya kunder hos CFD-mäklare förlorar pengar det första året. Alla mäklare som erbjuder CFD ska offentliggöra detta tal, som oftast ligger mellan 70-80%, vilket man får säga är skrämmande högt.

Vad kan man handla?

Det finns alla möjliga CFD-kontrakt som täcker i stort sett alla finansiella tillgångar man handla på marknader. Det rör sig om exempelvis aktier, obligationer, ETF:er, aktieindex, bitcoin, dollarindex, valutapar och olika former av råvaror som priset på guld, olja, sojabönor, socker, mjölk m.m. Exakt vad du kan handla beror på vad din mäklares plattform erbjuder. Oftast kan man läsa om produktutbudet och de tillhörande kostnaderna på varje mäklares hemsida.

Alternativa produkter till CFD:er

Utöver CFD:er finns också alternativa investeringsprodukter med större eller mindre hävstångsfaktor, t. ex. börsnoterade certifikat eller standardiserade futures och optioner. Certifikat utställs oftast av större banker, men även om de är börsnoterade så tar man ändå en emmitent-risk på utställaren av certifikatet. Certifikat finns ofta som antingen bull-certifikat (d.v.s. man förväntar en stigning) eller bear-certifikat (man förväntar ett fall), med en hävstångsfaktor inbyggd i certifikatet.

Man ska betala för hela investeringen ”up front” och det handlas inte med margin som med CFD. Istället betalar man en ränta efter hävstångsfaktorn och ett handelsspread, ofta runt 0,5% vilket är väsentligt högre än de 0,006% som var tillfället i DAX-exemplet tidigare i texten. När man handlar en CFD på ett instrument är det oftast också med en något bättre transparens då man handlar till i princip samma kursnivå som den underliggande tillgången, varpå det är lättare att följa med i kursutvecklingen.

En ytterligare fördel med CFD i jämförelse med certifikat är att CFD-handeln på många marknader nästan har öppet dygnet runt på vardagarna. Detta innebär att du kan öppna och stänga positioner nästan när som helst. Framförallt kan det vara värdefullt att kunna stänga en position om marknaden plötsligt blir volatil.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Handlar man futures direkt på börsen ska man för det mesta betala courtage för sin handel. Ofta kommer det spread man handlar dessa till att vara högre än det spread man kan handla CFD:er till, men det beror på likviditet m.m. Den stora fördelen med att använda CFD-kontrakt framför t. ex. futures är att det är möjligt att handla med en mycket mindre exponering i varje position. I DAX är man med futures tvungen att minst handla för vad som svarar till 100 lots eller kontrakt, d.v.s. 100 gånger indexets nominella värde alltså motsvarande 100 DAX CFD-kontrakt.

Köp av call och put-optioner är också ett alternativ till CFD men det tar oftast lite mer tid att sätta sig in i, exempelvis i förhållande till värdering av prisnivåer o.s.v, samt att handelskostnader ska granskas närmare. Vid optionshandel känner man på förhand till sin maximala förlust, nämligen den betalda premien (och de tillhörande handelskostnaderna) man betalar, vilket kan ses som en fördel gentemot CFD, var man är beroende av stop loss nivåer m.m.

Ovanstående 5 minuters-graf visar den kortsiktiga kursutvecklingen i Germany 30. CFD:en är en avspegling av kursutvecklingen i det tyska DAX-indexet.

Önskar man exponering i aktier kan man daytrada eller swingtrada direkt i de börsnoterade aktierna. Det kommer oftast att kräva ett större initialt investeringsbelopp, beroende på hur mycket man vill satsa. Denna del är naturligtvis individuell. Men om man har tillräckliga resurser att handla för och man handlar hos en konkurrenskraftig mäklare, kan det möjligtvis vara billigare att handla aktier direkt. I varje fall skulle man då undgå finansieringskostnader om alternativet är att handla hävstångsbaserade CFD-instrument.

Så gör du i praktiken

Om du vill handla med CFD:er och redan har en del kunskap om denna produkttyp är första steget att du ska öppna ett konto hos en mäklare som har CFD:er på produkthyllan. Det kan t. ex. göras hos Markets eller eToro.

När du skapar kontot ska du sända in olika former av dokumentation; kopia av passa eller körkort och t. ex. kontoutdrag från din bank som dokumenterar din bostadsort.

Därefter ska du överföra ett belopp som du kan använda att handla för i form av margin, som vi har skrivit om tidigare i texten.

Vad kännetecknar en CFD?

Mer precist definierat utgör en CFD ett avtal mellan två parter om att avräkna skillnaden mellan en avtalskurs och en framtida marknadskurs baserat på den underliggande tillgången. När man handlar en CFD på en handelsplattform är den juridiska motparten leverantören av själva handelsplattformen, t. ex. en bank eller mäklare. Man tar därför en emittentrisk hos mäklaren och är i princip beroende av att denna kan leverera som lovat.

Mäklaren tar naturligtvis den motsatta risken än dig och har primärt säkerhet i den margin som du har lagt ut till handeln. Efter man har handlat en CFD kan mäklaren välja själv att täcka sig i marknaden (hedga) eller ta risken på egen nota. Oftast har en mäklare kunder som båda har köpt och sålt i samma kontrakt vilket eventuellt utjämnar en del av risken.

Rent juridiskt är en CFD en simpel spegling av kursen, i motsats till t. ex. en aktie där man äger en andel av den verksamheten som har utställt aktien. Vid ett eventuellt konkurstillfälle hos leverantören av CFD:er tar man därför en ekonomisk risk, till skillnad från om man har aktier liggande på ett konto, då man oftast vill få dessa utlevererade utanför konkursboet. Handlar man igenom en leverantör som är godkänd av de europeiska finansiella reglerna är man som investerare bl. a. skyddad av EU:s investeringsskyddsregler. Mäklare som Markets och eToro är båda täckta av dessa.

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här
Spread the love