Andrews Pitchfork

Publicerad: 20. augusti 2015

Många handelsplattformar innehåller en funktion som heter Andrews Pitchfork och den kan användas för att hitta och analysera en trend. Den uppfanns av tradern Alan Andrew, uppskattningsvis någon gång på 1930-talet.

Andrews “Pitchfork” har fått sitt namn efter sin likhet med en “treudd”; en medianlinje och två yttre parallella linjer som ligger på ett visst avstånd från mittlinjen. Om du hittar en kursutveckling där du kan rita dit dessa “gafflar” menade Andrew att prisutvecklingen går att förutspå.

Den edge som går att få från denna modell uppstår när vi först hittar trenden på priset för att sedan utnyttja jämviktspendlingen mellan linjerna.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här
Figur 1. Andrews Pitchfork i SP 500
Bild 1. Pitchfork, SP 500

I bilden (1) ser vi denna “gaffel” på 10 minuters-grafen av SP500. Den är helt giltig eftersom prisutvecklingen hela tiden håller sig inom ramen för uddarna på gaffeln. Utgångspunkten för denna gaffel är toppen av grafen kring 11 augusti klockan fyra på natten. Priset faller fram till ungefär 18:00 samma dag där vi ser en korrigering till 02.00 natten den 12 augusti. Dessa tre punkter är grunden för Andrews Pitchfork. Lägg märke till hur de toppar och bottnar till viss del respekterar medianen och den nedersta raden framöver .

1. 80% av tiden kommer priset träffa mittlinjen . Det händer runt 02:00 på natten i bild 1.

2. När priset träffar mittlinjen kommer vi antingen få en studs upp tillbaka till översta linjen eller ett fall rakt igenom till nedersta linjen.

3. Om priset passerar genom mittlinjen kommer det vanligtvis studsa upp tillbaka inom kort. Det händer i bild 1 omkring 06:00 den 12 augusti.

4. Om priset inte når upp / ner till en av de yttre linjerna kommer vi få ett ryck mot medianlinjen igen (eventuellt längre). Det händer också i bild 1 omkring kl 14:00 den 12 augusti.

5. Priset vänder ofta vid ytterlinjerna. Det ser vi runt klockan 10 och klockan 15 i bild 1.

6. Om priset skär genom våra yttre trendlinje kallar vi detta för trendbrott. Det händer runt 19:00 i bild 1.

Som trader kan vi använda dessa sex regler för att försöka få en trade i riktning med trenden. Det kan vara mycket effektivt.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Låt oss titta på ett annat exempel. Bild 2 visar att priset i holländska AEX-indexet. Trenden är tydligt nedåt. Vid omkring 16:00 19 augusti såg vi en mindre korrigering. Denna uppåtgående trend verkar vara trasig igen vid 20:00.

Bild 2

Vi ritar nu Andrews Pitchfork från toppen av punkt A till botten av punkt B och till toppen av korrigeringen C. Bild 3.

Bild 3
Bild 3.

Vi har nu fått fram bild 4. Lägg märke till hur grafen uppvisar flera av de regler som fastställts i punkterna 1-6

Bild 4
Bild 4.
Spread the love