Så handlar du med Level 2

Publicerad: 25. september 2015

Level 2 kallas också för orderboken och kan slås på som komplement till prisgrafen på de flesta plattformar. Level 2 används främst inom handel med vanliga aktier.

Level 2 visar de nivåer köpare och säljare önskar få avslut på. Vi kan även se storleken på ordern. Om man lär sig utläsa vad som händer i orderboken kan en trader få en väldigt stor edge i sina affärer. Framförallt om vi ser till riktigt kortsiktig handel som rör sig om minuter eller t.o.m. sekunder.

Ett känt exempel på handel med orderbok är att handla billiga aktier på mindre listor som ändå har hög omsättning. Dessa hittar vi oftast på listor i USA. Är det för hög eller låg omsättning i aktien blir det svårt att handla så det finns aktier som funkar bättre än andra.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Här har vi en video som går in lite djupare på hur det kan fungera:

På en “vanlig” graf ser vi en eller kanske några få priser som finns registrerade. Vi kan se om avslutet gjordes på köparens eller säljarens sida samt vilken volym som gjordes. Detta kallar vi för Level 1.

Level 2 ger oss möjlighet att få djupare inblick i vad som händer och vad som har hänt. Hur många prisnivåer upp och ner det finns orders samt hur många aktier som finns uppe för handel. Precis som all annan handel går aktien upp om efterfrågan är större än utbudet och tvärt om.

Handlar man på den amerikanska aktiemarknaden så skickar man en order genom ens plattform till en market maker eller en ECN (Electronic Communications Network), som lägger order åt dig. Dessa market makers og ECN’s går under förkortningar så som ARCA, NITE och AEXG.

Här ser vi en bild på hur det kan se ut:

level2

Isberg (Icebergs)

Något som kan försvåra vår handel i level 2 är så kallade isberg. Något som ofta utnyttjas av de större aktörerna på den amerikanska marknaden. När man lägger en order har man möjlighet att “gömma” en del av den. En order i orderboken på 50 aktier kan i verkligheten vara 1.000 eller 10.000 aktier. Detta är ett sätt att inte ändra priset för mycket genom att visa sina intentioner. Om en order på 10.000 aktier läggs kommer priset gå upp mer än om det läggs en order på 50 aktier. Det gör att man ofta får ett bättre pris med gömda orders. Detta är fullt lagligt och alla har möjlighet att göra det.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Ser vi en orderbok med många orders på t.ex. 100 aktier kan vi räkna med att det finns en del isberg bland dem. Det kräver en hel del träning och rutin för att lista ut vilka orders som är riktiga och vilka som är isberg. Med bra förberedelser kan man göra ganska bra gissningar på hur många aktier som finns i isberget.

Efter ett tag lär man sig hur olika aktörer handlar i specifika aktier. Det blir då betydligt enklare att handla dessa och oftast kan man handla med endast orderbok utan några andra indikatorer eller hjälpmedel.

Spoofing

Ett annat problem vi stöter på är spoofing. Detta är orders som läggs som inte har någon plan på att gå igenom. Till skillnad från isberg är spoofing olagligt men är ändå vanligt förekommande. Detta används ofta för att manipulera priset upp eller ner. En aktör kan t.ex. lägga en gigantisk köporder för att priset ska gå upp när aktören egentligen vill sälja och utnyttjar flödet för att sälja ut aktier.

Detta är som sagt vanligt förekommande!  Efter ett tag lär man sig ganska bra se vad som är en äkta order och vad som är spoofing. Ofta tas en spoofad order bort ganska snabbt.

Spoofing är en del av HFT (High Frequenzy Trading) där en algoritm styr hur en aktie ska handlas. Spoofing kan då vara en av de strategier som används för att göra detta.

Här hittar vi ännu en video om Level 2:

Spread the love