En trendlinje-strategi med stor potential

Publicerad: 18. juni 2024

Detta är en enkel men kraftfull strategi där du handlar när en trendlinje bryts. Du följer samtidigt den större trenden med hjälp av två glidande medelvärden. Detta är den perfekta strategin för dig som vill fånga stora kursrörelser till en låg risk.

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här

Gör så här

  1. Ta fram en candlestick-graf över en marknad som du vill handla. Välj en timeframe, exempelvis 4 timmars-grafen.
  2. Lägg på indikatorerna glidande medelvärde (MA) 150 och 200 på grafen.

Med denna strategi handlar vi med den stora trenden. Därför vill vi endast handla när:

  1. Kursen är över båda glidande medelvärden.
  2. MA 150 ligger över MA 200.

När dessa faktorer är uppfyllda indikerar det nämligen att kursen trendar starkt.

Se ett exempel nedan:

Nu inväntar vi en korrektion i kursen, gärna tillbaka till området runt de glidande medelvärdena.

Trendlinjen

Du vill nu koppla en trendlinje mellan minst tre punkter. Det ska vara minst tio candlesticks mellan varje testområde. Se bilden nedan:

Gå lång eller kort? Vi rekommenderar tradingplattformen Markets.comKlicka här

När/om trendlinjen bryts efter minst tre test så köper du när ett candlestick har brutit igenom och stängt över trendlinjen. Se graf nedan:

Scrolla upp till den första bilden i denna artikel för att se hur kursen utvecklades sig efter trendlinjebrottet.

Stop loss är markerad på grafen ovan. Den kan förslagsvis sättas under korrektionens botten. Detta ger ofta en relativt tight entry och möjlighet till en stor risk/reward.

Du kan använda olika metoder för exit. Se förslag i denna artikel.

Hur drar jag en trendlinje?

En del är osäkra på hur de drar en trendlinje korrekt. Svaret är att du vill koppla trendlinjen genom så många candlesticks som möjligt, MEN endast skuggor (wicks) eller toppen av candlesticken får vidröras av trendlinjen. Linjen får inte gå igenom några kroppar.

Se bild nedan där översta exemplet visar en godkänd trendlinjedragning och den nedersta en som inte är godkänd (klicka på bilden för att förstora):

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här

Övriga tankar om strategin:

  • Acceptera att det kan ske en pullback efter att du köper (som i exemplet ovan). Ibland sker det helt enkelt, men ibland kommer kurser att explodera upp utan någon korrektion.
  • Ta inte alla möjligheter som dyker upp. Var hård med vilka trades du tar och handla endast om risken är acceptabel. Om kursen har gått för långt efter att trendlinjen brutits, leta efter andra möjligheter.
  • Ju mindre lutning det är på trendlinjen desto bättre. Detta innebär ofta en svagare korrektion och därmed indikerar det mer styrka. Trendlinjen ska helst luta mindre än 30 grader. På Markets kan du se hur mycket trendlinjen lutar i antal grader, se bilden längre ner.
  • Högre timeframes fungerar generellt bättre att handla på då signalerna är mer pålitliga.
  • Lägg gärna till ytterligare faktorer som talar för uppgång. Kanske ser du ett vändningsmönster som en dubbelbotten eller omvänd huvudskuldra? Om du kan backa upp din analys med flera faktorer kommer du få mer självförtroende när du väl tar traden.

Markets tradingplattform väljer du linjeverktyget och när du har dragit en trendlinje högerklickar du på den, väljer “Format”, “Style” och sen bockar du i “Show angle”. Nu ser du alltid hur många grader linjen lutar, se bilden nedan:

Spread the love