Glidande medelvärde

Publicerad: 4. augusti 2015

Vid användning av teknisk analys är ofta det första man tittar på den generella trenden för en viss marknad. Om marknaden går upp, ner eller i sidled över en viss period. För att bedöma detta kan man använda sig av något som kallas glidande medelvärde (moving average).

Om man tittar på de senaste 50 timmarnas glidande medelvärde är detta för många daytraders, ett långsiktigt perspektiv. Genom att använda det långsiktiga glidande medelvärdet försvinner de kortsiktiga fluktuationerna och du får en bättre bild av den större trenden på marknaden.

Ett glidande medelvärde på 50 timmar innebär att du tar stängningskursen varje timme under de senaste 50 timmarna och dividerar med 50. Detta visar, i ett längre perspektiv, om trenden är stigande eller fallande.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Vissa daytraders och investerare använder fler än bara ett glidande medelvärde, t. ex. ett kort och ett lite längre. Det korta glidande medelvärdet rör sig snabbare än det långa eftersom det bygger på färre datapunkter. I nedanstående exempel har vi använt oss av ett 200 glidande medelvärde (röd linje) och ett 50 glidande medelvärde (grön linje).

Om det korta glidande medelvärdet befinner sig under det långa glidande medelvärdet men plötsligt bryter igenom underifrån, skapas ett så kallat “gyllene kors” (golden cross). Detta kan som ett tecken på att marknaden kan vara på väg upp och kan därför vara en köpsignal.

Gyllene kors i DAX

Motsatsen kallas för ”dödskors” (death cross) och uppstår när det kortare medelvärdet bryter ner genom det längre medelvärdet.

Här är ett exempel på ett “dödskors” som uppstod i början på finanskrisen 2008. Det korta glidande medelvärdet (grönt) korsar det långa glidande medelvärdet (rött) från ovan och detta kan ses som en säljsignal. Vi kan därefter se ett fallande pris.

Dödskors i DAX som uppstod under finanskrisen 2008.

Det finns så klart inget “magisk” värde på glidande medelvärde som ger oss rätt varje gång. Man får testa sig fram vad som passar bäst för ens tradingstil. Många traders använder värden som 20, 50 och 200 som de grundläggande värdena för glidande medelvärde. Dock är det bästa som sagt att testa olika och se tillbaka i tiden vad som har fungerat. Kanske är det så att vissa värden passar bra i en marknad medan andra värden passar bättre i en annan.

Glidande medelvärden kan också användas som en “magnet” dit marknaden dras till och studsar på. Om du exempelvis använder ett 8 eller 20 glidande medelvärde kan du i en trendande marknad se att priset ofta studsar på (eller runt) dessa glidande medelvärden. Nedan är ett bildexempel från en strategi som du kan använda till detta. Läs mer om strategin här.

En graf med två glidande medelvärden, 8 och 20. Notera hur priset “studsar” på glidande medelvärde 8. Detta kan man se som en bekräftelse på att marknaden trendar och det är något man kan utnyttja med rätt strategi.

 

 

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här
Spread the love