Forex trading – Så kommer du igång med valutahandel!

Publicerad: 23. november 2020

Valutahandel kallas också ofta forex trading, forex-handel eller FX-handel.

Om du inte har sysslat med valutahandel tidigare är det viktigt att du läser denna artikel noggrant. Även om du inte förstår alla begreppen till 100% så är det viktigt att känna till dem. Om du känner dig osäker är det möjligt att handla valuta för endast några få kronor och därmed med en ganska liten risk. På det sättet kan du handla med blygsamma belopp tills du en dag känner dig mer säker.

Artikeln är skriven för hur du kan handla valuta med handelsplattformen MT4 kopplad ihop med ett konto hos Markets. Men du kan använda information i denna text till att handla valuta var du vill. Du kan också handla valuta direkt genom Markets.

[ez-toc]

Vad är valutahandel?

Valutamarknaden är den största finansiella marknaden i världen. Det handlas över 2000 miljarder dollar (USD) varje dag, vilket är mycket mer än alla världens aktiemarknader tillsammans. Det är med andra ord en kolossalt stor marknad med en otrolig volym.

De flesta privata investerare sysslar enbart med aktiehandel när de handlar på börsen. Det innebär vanligtvis att man t.ex. köper Investor-aktien om man tror att kursen på Investor kommer gå upp. Omvänt säljer man oftast aktien igen om man tror att kursen kommer falla.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

I grova drag går det till på samma sätt när du handlar valuta. Men då köper du och säljer du inte aktier utan istället köper och säljer man värdet av två valutor mot varandra, dvs. att man handlar pengar mot pengar istället för aktier mot pengar. Ofta handlar du också med inbyggd hävstång, så du bara behöver sätta in en liten mängd av det du handlar för (din exponering). Denna mycket viktiga del förklaras mer detaljerat nedan.

Låt oss säga att du tror att den europeiska euron kommer bli mer värd i relation till den amerikanska dollarn i de kommande veckorna. Med andra ord tror du på en fallande USD mot EUR. Under 2020 föll faktiskt USD ca. 9% mot EUR, vilket bl.a. har kostat på valutadelen om man under denna period har ägt amerikanska aktier. Om du tror att detta fall fortsätter så kan du köpa euro mot dollar och på så sätt tjäna pengar. Det kan låta invecklat men i praktiken har handelsplattformen gjort det väldigt lätt för dig. De flesta handelsplattformar erbjuder nämligen ett finansiellt instrument (en form av värdepapper) som avspeglar kursutvecklingen i exempelvis EUR mot USD. Instrumentet heter vanligtvis EURUSD eller EUR/USD.

Se videon nedan där vi tar upp allt det viktigaste du bör veta när du ska komma i gång med valutahandel. Videon är från kursen “Lär dig att handla valuta” där vi lär dig att handla valuta med hjälp av en kraftfull indikator. Läs mer om kursen här.

Valutapar

Instrumentet EURUSD kallas också för ett valutapar, och när du köper det satsar du (precis som när du köper Investor-aktien) på att EUR stiger i värde mot USD. Om du istället tror att EUR kommer sjunka i värde mot USD, ska du välja att sälja valutaparet (dvs. korta det).

De flesta handelsplattformar har många olika valutapar. Några av de mest handlade är dessa:

EURUSD (euro mot amerikansk dollar)

EURGBP (euro mot brittiskt pund)

EURJPY (euro mot japansk yen)

EURCAD (dollar mot kanadensisk dollar)

USDCHF (dollar mot schweizisk franc)

Valutahandel involverar alltid två valutor mot varandra då du handlar värdet av den ena valutan mot den andra. I denna text fokuserar vi på valutahandel i form av ett valutapar, som handlas som ett finansiellt instrument i form av ett differenskontrakt (CFD-kontrakt). Du kan läsa mer om vad ett CFD-kontrakt är här.

Det är högst väsentligt att förstå hur handel med valutapar fungerar i praktiken. Den valuta som nämns först i ett valutapar benämns basvaluta (Base currency). Den andra valutan benämns motvaluta (Quotation currency). Handlar man exempelvis EURUSD-paret är euro basvalutan och USD motvalutan. Kursen beskriver alltså hur mycket en enhet av basvalutan man kan köpa för motvalutan. Handlas EURUSD till 1,20 betyder det man ska betala 1,2 USD för 1 EUR. Köper man t. ex. 1000 enheter (alltså 1000 euro) av EURUSD till kurs 1,20 betyder det man ska betala 1200 USD för de 1000 EUR.

Valutapar (EURUSD visas här) handlas lätt genom att trycka på köp (Buy by Market) eller sälj (Sell by Market). By Market betyder att man handlar till den aktuella marknadskursen. Spreadet, som är den avgift som tas ut för att utföra själva handeln, är differensen mellan dessa två priser.

Fördelar med forex trading

Handeln med valuta pågår dygnet runt fem dagar från söndag kväll till fredag kväll och det är en av flera anledningar till att valutahandel är ett intressant alternativ till vanlig börshandel. Några andra fördelar är:

  • En marknad med extremt stor likviditet (pengamängd)
  • Möjlighet för hög volatilitet (kursrörelser) vilket erbjuder handelsmöjligheter
  • Verktyg för att kontrollera risk och exponering
  • Möjlighet för att uppnå avkastning i både stigande och fallande marknader
  • Möjlighet för hävstångshandel med relativt låga marginkrav (detta beskrivs mer nedan)

Handla valuta – lättare än många tror

Översikt över kurserna i en rad valutapar, som de ser ut på handelsplattformen MT4.

Sammantaget rör sig de enskilda kurserna i förhållande till varandra baserat på mycket komplicerade förhållanden som involverar ekonomiska tillstånd i de enskilda länderna och även till stor del politiska förhållanden. Valutahandel är en förutsättning för nästan all internationell handel. T.ex. om ett svenskt företag vill köpa varor från en amerikansk leverantör måste det svenska företaget ofta betala leverantören i dollar. Detta skapar ett behov av att byta en valuta mot en annan och på detta sätt omsätts det många miljarder dollar om dagen.

Som privat investerare är det rätt lätt att börja med forex trading via en handelsplattform och man behöver nödvändigtvis inte förstå alla de ekonomiska och politiska förhållandena i världen. Man kan istället använda sig av olika typer av strategier som kan involvera teknisk analys med kursmönster eller titta på vissa nivåer där man ser större utbud och efterfrågan.

När du öppnar din handelsplattform (hos exempelvis Markets) och klickar dig fram till valutaparen (forex) kommer du oftast mötas av en lång tabell med valutapar som du kan handla. Den aktuella kursen står vid sidan av varje valutapar och anges med Bid och Ask, se tabellen ovan. Skillnaden mellan de två värdena kallas spread och utgör ens handelskostnader.

Exempelvis kan det under Ask stå talet 1.26796 vid paret USDCAD (alltså amerikanska dollar mot kanadensiska dollar). Detta tal visar din köpkurs och betyder att det kostar 1.26796 kanadensiska dollar att köpa 1 amerikansk dollar. Om priset stiger till exempelvis 1.3332 så kostar det nu 1.3332 kanadensiska dollar att köpa 1 amerikansk dollar. Med andra ord har dollarn nu stigit i värde i relation till den kanadensiska dollarn, då det nu kostar fler kanadensiska dollar att köpa en amerikansk dollar.

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här

Viktiga begrepp när du handlar valuta

I den följande del går vi igenom flera viktiga begrepp du stöter på när du handlar med valuta.

Pips

När man pratar om ändringar i kurserna på valutamarknaden använder man benämningen “pip”, som är en förkortning för Price Interest Point. Det är den minsta enheten som kan mätas på en valutakurs. Den hänvisar oftast till den sista decimalen i valutakursen. Ofta är det decimal nummer 4 och det beror helt enkelt på att valutapar oftast bara rör sig några få decimaler. Om priset på ett valutapar stiger från 1,3600 till 1,3605 så säger man att priset har rört sig 5 pips (differensen mellan de två talen).

Det finns undantag till vilken decimal man tittar på när japanska yen ingår i ett valutapar, t.ex. USDJPY. I dessa fall mäts antal pips på den andra decimalen. Om USDJPY handlas i exempelvis 107,25 och 107,26 utgör skillnaden 1 pip. Så är det bara.

Ordet pips är helt enkelt skillnaden mellan två kursvärden i ett valutapar.

Lots

Uttrycket ”lot” används om den portionsstorlek av en valuta som du kan köpa hos en mäklare. En s.k. ”standard lot” motsvarar 100.000 enheter av en valuta. Ponera att du köper en ”standard lot” av valutaparet AUDUSD (australiska dollar mot amerikanska dollar). Låt oss säga att kursen vid detta tillfälle ligger på 1,2000, vilket betyder att du ska ge 1,2 USD för att köpa 1 australisk dollar. Om du köper en ”standard lot” betyder det då att du köper 100.000 australiska dollar (100.000 enheter av basvalutan). För att köpa dem ska du därmed betala 120.000 USD.

Det är rätt mycket pengar, men som tur är kan du köpa väldigt små portionsstorlekar hos de flesta mäklare. Samtidigt handlar man hos de flesta handelsplattformar också med hävstång, vilket betyder att du blott behöver ha en viss procentandel av de 120.000 USD för att köpa en position av denna storlek. Detta kommer vi tillbaka till.

Om du använder mäklaren Markets kan du handla valutapar helt ner i så kallade ”micro lots” som endast motsvarar 1000 enheter av basvalutan. Om det t.ex. är AUDUSD man handlar är det 1000 AUD och om det är EURUSD är det 1000 EUR.

Börja med micro lots

Som nybörjare är det klokt att handla i micro lots då du på detta sätt riskerar minsta möjliga i varje handel. Om du vill handla i micro lots på MT4-plattformen ska du skriva in 0,01 i handelsfönstret under volymen. Se skärmdumpen nedan.

En standard lot har värdet 1 och en micro lot är en hundradel av en standard lot, alltså 0,01. I basenheter av valutor är det 100.000 respektive 1000.

I exemplet ovan med AUDUSD kan du alltså “nöja” dig med att köpa 1000 australiska dollar vilket som sagt innebär att du ska ge 1200 amerikanska dollar. Även om man ska betala ett visst antal dollar är det dock viktigt att nämna att pengarna inte har försvunnit. De har helt enkelt växlats till australiska dollar som kan säljas omedelbart igen om så önskas.

Allt sker mycket enkelt på handelsplattformarna där du kan köpa och sälja valuta på en sekund.

I handelsfönstret hos MT4 anger du micro lot med talet 0,01 i handelsvolymen. En standard lot har värdet 1. En micro lot motsvarar 1000 enheter av basvalutan, som i ovanstående exempel är AUD.

När man handlar valutapar på MT4 i kombination med Markets använder man samtidigt en viss hävstång, som är fast. Hävstången betyder i korthet att man inte behöver ha hela beloppet man handlar för på sitt konto. Man ska bara deponera en viss andel av värdet av det belopp man handlar för (ens exponering).

Vad satsar man per pip?

Medan 1 lot var 100 000 enheter (på engelska units) av basvalutan är en micro lot på 0,01 lika med 1000 enheter. I EURUSD motsvarar detta att man handlar för 100.000 EUR respektive 1 000 EUR.

Det kan omvandlas till vad du har satsat per pip, vilket uttrycks i motvalutan. Så i EURUSD-paret är det alltså i dollar. Tabellen nedan visar att om du är exponerad för 1 lot eller 100.000 basenheter så utgör varje pip 10 USD. Är det 1000 basenheter är det 0,1 USD per pip.

LotsUnitsPip
0,0110000,1 USD
0,1100001 USD
110000010 USD

Det betyder alltså att om man i EURUSD-paret har köpt en micro lot på 1000 basenheter och kursen rör sig från 1,2000 till 1,2010, så har man tjänat 10 pips á 0,1 USD, i allt 1 USD.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Hävstång

När man handlar valutapar i form av finansiella instrument (CFD) är det vanligtvis inbyggt en hävstång, vilken är viktigt att man förstår till fullo. Hävstången gör det nämligen möjligt för dig att gå in i positioner av en viss storlek för mindre pengar.

Du känner nog till hävstång från bostadsmarknaden. Om en bostad exempelvis kostar 4 miljoner kronor behöver du oftast bara betala en bråkdel av beloppet, t. ex. 10%, vilket motsvarar 400.000 kronor. Resten lånar du av en bank eller annan långivare. Hävstång betyder med andra ord ”att finansiera en del av sin investering med skuld”. I valutahandel motsvarar det att mäklaren lånar dig pengar så att du kan använda hävstång på din handel. Mäklaren kan göra detta därför att du ger en viss säkerhet (margin) för det belopp du önskar att handla för.

Vi säger att du vill köpa 1000 enheter i valutaparet (EURUSD), vilket är en så kallad micro lot, som är den minsta tillåtna portionsstorleken man kan handla hos Markets. Om kursen är 1,20, innebär det att du ska betala 1200 USD för att köpa 1000 EUR.

Den inbyggda hävstången vid köp av ett valutapar är fast på 30:1, vilket betyder att man får en hävstångseffekt på sina pengar med en faktor 30. Det betyder att man endast ska ge en margin på 1200/30 = 40 USD (där 30 alltså är hävstångsnivån). Men värdet av handeln är dock fortfarande 1200 USD, så man lånar i verkligheten (1200-40) = 1160 USD av mäklaren. Med andra ord är det alltså tillräckligt att ha 40 USD på sitt konto om man vill exponera sig mot detta valutapar för 1200 USD. I realiteten måste man dock ha lite mer på sitt konto, då det ska finnas plats till kursrörelser och man annars riskerar att bli låst i sin handelsfrihet.

Hävstång förklarat ännu utförligare

Mäklaren Markets erbjuder nämligen en fast hävstång på 30:1 vid handel med större valutor (Major currencies), som är USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD och AUD. Mindre valutor (Minor currencies) er t.ex. SEK, NOK, DKK m.m. som alla kan handlas med en fast hävstång på 20:1. Den inbyggda hävstången ger dig alltså möjlighet för att kunna handla en större position som är 20-30 gånger större än du annars skulle ha möjlighet för. Man kan därför uppnå en större exponering än man i verkligheten har pengar till.

För att du ska kunna använda hävstång kräver mäklaren i gengäld en säkerhet, som kallas margin. Om vi igen använder ett husköp som exempel motsvarar din margin din utbetalning. Det är alltså det belopp som du ska ha på ditt konto för att få låna resten av pengarna. I ovanstående exempel var din margin ca. 40 USD. I praktiken reserverar mäklaren det beloppet på ditt konto.

Om du har ett konto där du har satt in 1000 dollar och öppnar en position på 0,01 micro lot i EURUSD motsvarande 1000 EUR eller 1200 USD, reserverar Markets 40 USD som margin och du har då 960 USD kvar på ditt konto i så kallad “free margin”. Alla dessa belopp rapporteras kontinuerligt via MT4. Det betyder också att du nu – i princip – har 960 dollar kvar, som du kan använda som margin till andra affärer.

Här bör du dock vara försiktig så att du inte använder för mycket av ditt kontosaldo för att öppna hävstångspositioner, eftersom du därmed tar på dig en stor total exponering. Detta kan göra att du får problem med att kunna ta eventuella fall i marknadsvärde för dina öppna positioner, eftersom handelsplattformen reserverar en viss mängd pengar på ditt konto för varje öppen position.

Förstå riskerna med hävstångshandel

När du handlar med hävstång är det väldigt viktigt att du förstår hur mycket du kan förlora. Om du inte känner sig säker på hur du beräknar risken på en position bör du söka rådgivning före du börjar handla. Alternativt kan du prova att handla på ett demokonto så du blir förtrolig med begreppen och riskerna. Du kan också läsa mer om risker med CFD-handel här.

Du kan också handla med ganska små belopp i början. På det sättet lär du dig lättare hur mycket du riskerar i varje trade.

Margin call

När det gäller riskhantering är en av de viktigaste siffrorna som du alltid bör hålla koll på den så kallade margin-nivån (margin-level), som beräknas fortlöpande i förhållande till ditt konto.

Om du har använt det som motsvarar hela ditt kontovärde i margin, dvs. 1000 dollar i margin, är din margin-level 100%. Du har nu nått den nivå där de flesta handelsplattformar, inklusive Markets, stänger möjligheten för dig att öppna ytterligare positioner. Optimalt skulle man vilja vara en bra bit över denna gräns på 100%.

Om du är intresserad av exakt hur margin-nivån beräknas, se den här artikeln.

Om din margin-nivå sjunker ytterligare, t.ex. till 70% får du ett meddelande från mäklaren att du befinner dig i riskzonen, och om din margin-nivå sjunker till 50% kommer du att utsättas för ett så kallat margin-call, där dina positioner stängs automatiskt. Mäklaren har en enligt lag en skyldighet att stänga några eller alla dina positioner tills din margin-nivå igen överstiger 50%. Denna tvångsstängning kommer att ske helt automatiskt, och det är naturligtvis en situation som man ska försöka undvika för allt i världen. Detta görs enklast genom att handla med relativt små positioner (till exempel micro lots) i förhållande till din kontostorlek. På det här sättet kan du hålla nivån långt över 100%, vilket är vad du optimalt vill ha.

Det kan låta hårt att mäklaren stänger din position under ett margin-call men du bör se det som en säkerhet så att du undviker att förlora för mycket pengar. Dessutom är det som sagt ett lagkrav för alla EU-godkända mäklare, som har införts för att skydda privata investerare.

Spread

Ett spread är kostnaden – ett slags courtage – som är direkt relaterad till själva handeln. Spreadet är skillnaden mellan köp- och säljpriset och är därmed den handelskostnad som mäklaren kräver för att låta dig öppna en position. Låt oss säga att mäklaren erbjuder EURUSD-paret med en skillnad i köp och sälj på 1.2300 och 1.2301. Du kan då öppna en position till pris 1.2301 och i princip sälja den igen till 1.2300 om priset inte har haft tid att röra sig. Skillnaden är 1 pip, vilket alltså är spreadet – dina handelskostnader.

Swap (finansieringsränta)

När man handlar valutapar baserat på margin, bör man vara medveten om att om man håller sin position öppen över natten kommer man vanligtvis att behöva betala en finansieringskostnad, även kallad swap-ränta eller en roll-over. Detta har bara betydelse om du handlar med mycket stora belopp och/eller innehar dina positioner under mycket lång tid.

Du kan se mer om swaps i videon nedan:

Videos till inspiration

För att lära dig mer rekommenderar vi denna video-playlista på engelska, där det berättas om de olika begreppen. Vi kan bland annat rekommendera lektionerna 7 och 10.

En annan bra video som visar hur man räknar ut sin risk och sätter in korrekt lot-size är denna:

Förstå hur du läser en valutagraf

Om du har handlat aktier på lång sikt känner du säkert igen vanliga linjegrafer över prisutvecklingen i en aktie. Dessa linjegrafer utgörs blott av en linje som t. ex. tecknas baserat på en akties eller index stängningskurs.

Se nedanstående klassiska linjegraf som exempel:

När du ska lära dig forex trading ska du glömma allt vad linjegrafer heter. Vi vill istället introducera dig för en mycket mer intressant graftyp som innehåller betydligt mer information: candlestick-grafen.

En vanlig linjegraf visar endast stängningskursen medan en candlestick-graf visar en öppningskurs, den lägsta kursen, den högsta kursen samt en stängningskurs för en vald period.

Candlestick-grafen innehåller således mycket mer information än en simpel linjegraf och ger en mer visuellt nyanserad bild av hur kursen har utvecklat sig inom de olika tidsperioderna. Det kan ta lite tid att vänja sig vid candlestick-grafer men när man först har gjort det har man en mycket bättre bild av hur kursen faktiskt har rört sig. Nedan är ett exempel på en candlestick-graf:

Candlestickets uppbyggnad

Varje candle består i de flesta fall av en tjock del samt två tunna vertikal linjer som visar det price range – alltså kursintervallet – som kursen har rört sig i inom ett visst tidsintervall (på ovanstående graf i ett 5-minuters intervall). Den tjocka delen i candlet (benämns kroppen) avbildas vanligtvis i färgerna grön och röd (visas också ibland som vit och svart). Kroppen illustrerar skillnaden mellan öppnings- och stängningskursen. Om kroppen är grön så var stängningskursen högre än öppningskursen och marknaden har en uppåtgående riktning. Om kroppen är röd så var stängningskursen lägre än öppningskursen och marknaden har en nedåtgående riktning.

På bilden ovan ses två exempel på hur candlesticks kan se ut. Till vänster ses ett grönt candlestick som signalerar att stängningskursen var högre än öppningskursen. De två svansarna (kallas också skuggor eller wicks på engelska) i uppåtgående och nedåtgående riktning innebär att kursen i denna period – t. ex. 5 minuter på en 5-minutersgraf – har varit både högre och lägre än öppnings- och stängningskursen. Tillsammans utgör de det kursintervall som priset har rört sig i.

Bullish och bearish candlesticks

Ett grönt candle kallas bullish candle därför att kursen är uppåtgående medan ett rött candle kallas bearish candle därför att kursen är nedåtgående. Ju längre kroppen är på ett candle, ju mer har kursen rört sig i perioden. Kroppens längd säger därför något om hur intensiv köp- eller säljpressen har varit i en period. Är kroppen däremot kort indikeras en liten kursrörelse, d.v.s. att marknaden har konsoliderats eller är obeslutsam.

På de flesta handelsplattformar kan man själv ändra färgerna på candlesticksen. Kanske vit för uppåtgående candle och gul för ett nedåtgående? Du bestämmer själv. Men principerna är precis de samma, oavsett färgval.

Både daytraders och mer långsiktiga investerare använder flera olika typer av candlesticks och formationer av dessa för att tolka kursens utveckling.

Upplever man exempelvis att grafen visar ett eller flera långa röda candles så är marknaden på väg ner i hög fart. Det kan då vara riskabelt att köpa före marknaden har konsoliderat ett tag och indikerat att den är klar till en vändning. Man brukar säga att denna situation påminner om att försöka fånga en fallande kniv – och det borde ju vara en stark varning. Det kan vara väldigt farligt att försöka köpa i en marknad som rör sig nedåt i hög fart. Här är det oftast bättre – eller mer säkert i alla fall – att vänta på att fallet avtar och att det exempelvis uppstår ett så kallat doji-candlestick, vilket vi skriver mer om nedanför.

Exempel på olika candlesticks

Ett exempel på ett candlestick är ett doji-candle, vilket är ett candle som har svansar i båda ändar men med en mycket liten, eller ingen, kropp. Detta därför att kursen öppnade och stängde i samma nivå. Det liknar ett kors och ett exempel på doji kan ses på bilden nedanför. En doji ses av traders som ett tecken på att marknaden kan stå inför en vändning eller som ett tecken på obeslutsamhet.

Ett doji-candlestick

Ett annat exempel på candlestick är Spinning Top, vilket har en liten kropp med långa svansar i båda riktningarna, se bild nedanför. Denna typ av candlesticks signalerar precis som dojis obeslutsamhet i marknaden.

Exempel på Spinning Top-candlesticks

Så utför du en valutahandel

Låt oss titta på ett exempel där vi vill köpa EURUSD, det vill säga vi köper euro mot dollar, då vi förväntar att euron ska stiga i relation till dollarn. I skärmdumpen nedan vill vi köpa till kursen 1,21400 eftersom vi har analyserat att det kan vara en intressant stödnivå i den zonen.

Vi ska nu ange hur mycket vi vill handla för (vår exponering) och som nämnts tidigare använder man termen “lot” för att beskriva hur mycket man vill handla för (volymen). Storleken på volymen avgör hur mycket man satsar per pip (rörelse i kursgrafen). I den senaste lektionen beskrev vi vad ett “pip” är – vanligtvis den fjärde decimalen i valutakursen (och i vissa fall den femte decimalen), beroende på vad den minsta enheten på grafen är.

I det här fallet, om vi köper till kursen 1.21400 och säljer till 1.21390 så har vi förlorat en pip eftersom det motsvarar att den fjärde decimalen har flyttat sig en gång. Man kan i detta fall eventuellt välja att bortse från den femte decimalen då den är 0 och då den endast är en fraktion av en pip.

Exempel på en konkret handel

När du ska utföra en konkret handel högerklickar du på grafen i MT4 och här kan du välja “Handel” och “Ny order”. Eller använder du snabbkommandot “F9”, så kommer följande fönster upp:

När du har valt “Ny order” kommer man till orderfönstret, som visas här:

I orderfönstret kan du ange specifikationer för din handel. Lägg märke till talet 1.2161 följs av den mindre siffran 8, samt 1.2162 följs av den mindre siffran 4. Talen är skrivna på det sättet för att signalera att det är den fjärde decimalen som anger en pip och den lilla siffran är en fraktion av en pip – en tiondel av en pip.

Överst i fältet “Volym” anger man hur mycket man vill handla för. Här kan man välj ända ner till 0,01 lot (dvs. 1.000 basenheter) och upp till 1 (dvs. 100.000 basenheter och eventuellt högre än detta. Om du vill satsa en så kallat mikro-lot (1.000 basenheter) skriver du “0.01” medan “0.1” innebär att du satsar en så kallad mini-lot på 10.000 basenheter, och värde “1” är en standard-lot.

Börja med små belopp

Handlar man exempelvis en mini-lot i paret EURUSD så motsvarar det man är exponerad för 10.000 EUR eller 12.162 USD, om man köper till kursen 1,20162. Det kan för en del låta som mycket men man ska tänka på att det är många dagar som ett valutapar inte rör sig mer än 0,5-1% och i så fall skulle man “bara” förlora – eller vinna – 60-120 dollar. Under de dagar då marknaden rör sig mer skulle man naturligtvis både kunna förlora och vinna mer. Man ska tänka på att man handlar med margin och den inbyggda hävstången i EURUSD är 1:30. Därför är ens kapitalbehov (marginbehov) endast 1/30 * 12.162 = ca. 405 USD. Handlar man en mini-lot (dvs. att man sätter volymen till 0,1), så riskerar man per pip i ett valutapar med USD som motvaluta, som exempelvis EURUSD, 10.000*0,0001 = 1 USD.

Om man tycker att det innebär för hög risk kan man välja att handla mikro-lots, då är man exponerad för 1000 USD och 0,1 USD per pip. Detta gör man genom att ändra volymen till 0,01 och då skulle man förlora ca. 12 USD om marknaden går 1% i fel riktning. Värdet av en pip är i detta fall 1.000 * 0,0001 = 0,1 USD. Marginbehovet för att öppna en handel i en mikrolot är ca. 40 USD.

Om man omvänt vill ha högre risk – och detta vill vi starkt avråda från om man är ny inom valutahandel – så kan man sätta volymen till 1.0. Då är man exponerad för ca. 120.000 USD och man satsar 10 USD per pip. Här kan det alltså gå väldigt snabbt att både tjäna – eller att förlora pengar. Marginbehovet är i detta fall 1/30 av det handlade värdet, dvs. ca. 4.000 USD.

Var medveten om din risk

I videon nedanför ser du ett exempel på hur du enkelt kan se hur mycket du har satsat (din risk) på din trade i Metatrader4:

Det bör dock nämnas att en stop loss inte alltid aktiveras. Om det uppstår en extrem situation på valutamarknaden med stor volatilitet kan man mycket väl upptäcka att den inte har blivit aktiverad. Detta sker lyckligtvis inte särskilt ofta. Och i det här fallet satsas så små belopp att även en extrem situation bara skulle innebära en mindre förlust.

På grafen nedan kan man se hur det ser ut när man har lagt in en handelsorder. “Buy limit” anger den nivå där man önskar att köpa och “0.1” visar volymen, en mini-lot. “SL” anger stop lossen och om man håller musen över stop lossen kan man se hur mycket man riskerar att förlora om den blir aktiverad. “TP” står för “Take Profit” och håller man musen över den linjen på diagrammet kan man se hur mycket man kan tjäna, om man köper och därefter tar vinsten på den nivån.

Om du känner dig osäker på hur det fungerar att lägga en order kan du börja smått med en mikro-lot och ställa in volymen på 0,01. Detta görs genom att skriva 0,01 i fältet “Volym”.

Du lär dig det enklast genom att placera några fiktiva ordrar, samt stop loss, och för sedan musen över för att se hur mycket du kan förlora om stop lossen utlöses. Det är som sagt möjligt att handla med mycket små belopp i början och vi rekommenderar att du gör det tills du känner dig säker på hur allt fungerar.

Kom igång med MT4 och Markets

I det följande visar vi hur man öppnar ett handelskonto på Markets och sedan laddar ner plattformen MT4. Det låter kanske lite komplicerat, men det är relativt enkelt. Det består bara av två steg: Öppna ett handelskonto hos Markets > ladda ner MT4. MT4 kallas också MetaTrader4 och det är egentligen bara en gratis programvara som fungerar som en handelsplattform för börsgrafer etc. Denna programvara fungerar bara om du laddar ner handelsdata till systemet. Du får denna handelsinformation från mäklaren Markets.

Se videon nedan om hur du laddar ner MT4 från Markets och kopplar ihop dem:

På Markets har du redan tillgång till ett handelsfönster där du kan se diagram och börsdata. Men om du kopplar den till MT4 har du tillgång till mer avancerade funktioner som specialdesignade indikatorer m.m. Men om du precis har börjat med forex trading går det bra att börja handla på Markets trading-plattform.

Handla valuta direkt via Markets

Du kan alltid handla direkt genom Markets. Du kan exempelvis handla aktier, index, råvaror, kryptovaluta och naturligtvis valuta på trading-plattformen. Nedanstående video visar hur du gör:

Vanliga frågor

Vad är forex trading?

Valutahandel eller forex trading är att du handlar skillnaden mellan två valutor. Det kan exempelvis vara euro mot brittiska pund. Läs mer här.

Hur fungerar valutahandel?

I valutahandel eller forex trading investerar du i ett valutapar. Du satsar alltså på att en valuta ska stiga i värde i relation till annan valuta. Läs mer här.

Hur lyckas man med valutahandel?

Valutahandel eller forex trading kräver att du har en trading-strategi som har en statistisk fördel i marknaden. Läs om en trading-strategi till valutahandel här.

Vad är MetaTrader?

MetaTrader är en plattform som många använder traders för att handla valuta. För att använda den ska du koppla ihop den med en nätmäklare, exempelvis Markets. Läs mer om MetaTrader här.

Spread the love