Valutahandel – Så kommer du igång med Forex trading!

Publicerad: 23. november 2020

Valutahandel benämns också med namn som forex trading, forex-handel eller FX-handel.

Om du inte har hört om valutahandel tidigare är det viktigt att läser denna artikel noggrant. Även om du inte förstår alla begreppen till 100% så är det viktigt att känna till dem. Om du känner dig osäker ska du veta att det är möjligt att handla valuta för endast några få kronor och därmed med en ganska liten risk. På det sättet kan du handla med blygsamma belopp tills du en dag känner dig mer säker.

Valutamarknaden är den största finansiella marknaden i världen. Det handlas över 2000 miljarder dollar (USD) varje dag, vilket är mycket mer än alla världens aktiemarknader tillsammans. Det är med andra ord en kolossalt stor marknad med en otrolig volym.

De flesta privata investerare sysslar enbart med aktiehandel när de handlar på börsen. Det innebär vanligtvis att om man som investerare t.ex. köper Investor-aktien om man räknar med att kursen på Investor kommer gå upp. Omvänt säljer man oftast aktien igen om man tror att kursen kommer falla.

Vill du daytrada? Vi rekommenderar handelsplattformen MarketsKlicka här

I grova drag går det till på samma sätt när du handlar valuta. Men då köper du och säljer du inte Investor-aktien utan istället köper och säljer du värdet av valutan.

Exempel:

Vi säger att du tror att den europeiska euron blir mer värd i relation till den amerikanska dollarn i de kommande veckorna. Om du vill tjäna pengar på detta ska du i så fall köpa euro mot dollar. Det kan låta invecklat men i praktiken har handelsplattformen gjort det väldigt lätt för dig. De flesta handelsplattformar har nämligen ett handelspapper som heter EURUSD (euro mot dollar).

Detta papper kallas för ett valutapar och när du köper det satsar du (precis som när du köper Investor-aktien) på att euron stiger mot dollarn.

De flesta handelsplattformar har många olika valutapar. Exempelvis:

EURUSD (euro mot amerikansk dollar)

EURGBP (euro mot brittiskt pund)

EURJPY (euro mot japansk yen)

EURCAD (dollar mot kanadensisk dollar)

USDCHF (dollar mot schweizisk franc)

Majoriteten av valutahandel involverar två valutor mot varandra då du handlar värdet av den ena valutan mot den andra. Du kan också handla en valuta (exempelvis amerikansk dollar) mot värdet på olja eller guld. Det är dock inget vi fokuserar på i denna text, här handlar vi alltid värdet av en valuta mot den andra.

Den valuta som nämns först i ett valutapar är alltid basvalutan, alltså i t.ex. EURUSD är euro basvalutan. Köper du EURUSD satsar du med andra ord på att basvalutan euro stiger mot dollarn, som i detta fall kallas motvalutan.

Valutahandel utförs lätt genom att man trycker på köp eller sälj på ett valutapar.

Handeln med valuta pågår dygnet runt fem dagar i veckan och det är en av flera anledningar till varför valutahandel är ett intressant alternativ till vanlig börshandel. Några andra fördelar är:

  • En marknad med extremt stor likviditet
  • Möjlighet för hög volatilitet vilket erbjuder handelsmöjligheter
  • Verktyg för att kontrollera risk och exponering
  • Möjlighet för att uppnå avkastning i både stigande och fallande marknader
  • Möjlighet för hävstångshandel med relativt låga marginkrav

Sammantaget rör sig de enskilda kurserna i förhållande till varandra baserat på mycket komplicerade förhållanden som involverar ekonomiska tillstånd i de enskilda länderna och även till stor del politiska förhållanden. Valutahandel är en förutsättning för nästan all internationell handel. T.ex. om ett svenskt företag vill köpa varor från en amerikansk leverantör måste det svenska företaget ofta betala leverantören i dollar. Detta skapar ett behov av att byta en valuta mot en annan och på detta sätt omsätts det många miljarder dollar om dagen.

Översikt över ett antal valutapar på MT4-plattformen

Som privat investerare är det rätt lätt att börja handla valuta via en handelsplattform och man behöver inte förstå alla de ekonomiska och politiska förhållanden i världen. Man kan istället använda sig av olika typer av strategier som kan involvera teknisk analys med kursmönster eller utbud och efterfrågan.

När du öppnar din handelsplattform (exempelvis MT4) och klickar dig fram till forex kommer du oftast mötas av en lång tabell med valutapar som du kan handla. Den aktuella kursen står vid sidan varje valutapar.

Exempelvis kan det stå talet 1.30524 vid paret USDCAD (alltså amerikanska dollar mot kanadensiska dollar). Talet är den nuvarande kursen och innebär att det kostar 1.30524 kanadensiska dollar att köpa 1 amerikansk dollar. Om priset stiger till exempelvis 1.3332 så kostar det nu 1.3332 kanadensiska dollar att köpa 1 amerikansk dollar. Med andra ord har dollarn nu stigit i värde i relation till den kanadensiska dollarn, då det nu kostar fler kanadensiska dollar att köpa en amerikansk dollar.

Vill du daytrada? Vi rekommenderar handelsplattformen MarketsKlicka här

Viktiga begrepp när du handlar valuta

I följande del går vi igenom flera viktiga begrepp du stöter på när du handlar med valuta. Du behöver inte att förstå allt direkt, i nästa avsnitt har vi konkreta exempel på handlar vilket gör att det är lite lättare att förstå då.

Forex pips

På aktiemarknaden har du kanske vant dig vid att kursvinsten kan räknas i procent eller points. Om kursen på det stora amerikanska Dow Jones-indexet stiger från kurs 26000 till 26200 så säger man att kursen har stigit 200 points (differensen mellan de två talen).

På valutamarknaden använder man mest benämningen ”pips”, som syftar på den sista decimalen i kursen på ett valutapar. Ofta är det decimal nummer 4 eller decimal nummer 5. Detta beror på att valutapar sällan rör sig mer än några få decimaler under en dag. Om priset på ett valutapar stiger från 1,3600 til 1,3650 så säger man att priset har rörs sig 50 pips (differensen mellan de två talen).

Ordet pips låter kanske lite framåtblickande men det är helt enkelt skillnaden mellan två kursvärden i ett valutapar.

Forex lots

Olika lots-storlekar

Uttrycket ”lot” används om den portionsstorlek av en valuta som du kan köpa hos en mäklare. En s.k. ”standard lot” motsvarar en portion på 100.000 enheter av en valuta.

Ponera att du köper en ”standard lot” av valutaparet AUDUSD (australiska dollar mot amerikanska dollar). Låt oss säga att kursen vid detta tillfälle ligger på 1,2000, vilket betyder att du ska ge 1,2 USD för att köpa 1 australisk dollar. Om du köper en ”standard lot” betyder det då att du köper 100.000 australiska dollar (100.000 enheter). För att köpa dem ska du därmed betala 120.000 USD.

Det är mycket pengar, men som tur är kan du köpa väldigt små portionsstorlekar hos de flesta mäklare.

Om du använder handelplattformen MarketsX tillsammans med MT4 handlar du valuta i s.k. ”mikro lots” som motsvarar endast 1000 enheter. Som nybörjare är det klokt att handla i mikro lots därför att du då riskerar små belopp. Om du vill handla i mikro lots ska du skriva in 0,01 i handelsfönstret under volymen. Det beror på att en standard lot har värdet 1 och en mikro lot är en hundradel av en standard lot, alltså 0,01.

Vill du daytrada? Vi rekommenderar handelsplattformen MarketsKlicka här

I exemplet ovan kan du köpa 1000 australiska dollar vilket som sagt innebär att du ska ge 1200 amerikanska dollar. Det är dock viktigt att nämna att pengarna inte har försvunnit. De har helt enkelt omvandlats till australiska dollar som kan säljas omedelbart igen om så önskas. Allt sker mycket enkelt på de enskilda handelsplattformarna där du kan köpa och sälja valuta på en sekund.

I handelsfönstrret hos MT4 anger du mikro lot med talet 0,01 i handelsvolymen. En standard lot har värdet 1.

Hävstång

Många handelsplattformar erbjuder s.k hävstångshandel när du handlar med valuta. Hävstång gör det möjligt att handla för färre pengar än vad som egentligen krävs. Du känner nog till hävstång från bostadsmarknaden. Om en bostad exempelvis kostar 4 miljoner kronor behöver du oftast bara betala en bråkdel av beloppet, t. ex. 10%, vilket motsvarar 400.000 kronor. Hävstång betyder med andra ord ”att finansiera en del av sin investering med skuld”. Läs mer om detta i vår artikel om hävstångshandel.

Vi säger att du vill köpa 1000 enheter i ett visst valutapar (AUDUSD), en s.k mikro lot som är den minsta tillåtna portionen hos många nätmäklare. Vi säger att kursen ligger på 1,2000, vilket innebär att du ska investera 1200 amerikanska dollar för att köpa 1000 australiska dollar.

1200 amerikanska dollar motsvarar ca. 10.000 svenska kronor (2020) och det är mycket pengar för många.

Här är det dock möjligt att använda hävstång. Dvs. att man lånar av handelsplattformen för att få möjlighet för att handla även om man inte har råd.

Om du handlar med en hävstång med 10 gånger så behöver du endast använda 120 USD, motsvarande ca. 1000 SEK för att exponera dig för 10.000 SEK. Resten lånar du av handelsplattformen. Man kan säga att du är exponerad för 1200 USD även om du alltså bara har investerat 120 USD. Precis på samma sättt som om du har köpt ett hus till 4 miljoner kronor men i verkligheten bara har betalat 400.000 kronor.

På några handelsplattformar kan man välja hävstångsnivån själv, (eToro exempelvis) medan på de flesta är den bestämd på förhand. Innan man börjar handla bör man undersöka detta noggrant och eventuellt handla lite på ett demokonto om man inte har erfarenhet (de flesta handelsplattformar erbjuder ett gratis demokonto). Om du väljer att handla med hävstång (och det gör de flesta privata när de handlar valuta) så kommer handelsplattformen kräva en säkerhet, ett s.k. marginkrav. Marginkravet är det belopp man ska deponera för att kunna använda hävstång på sin investering. Läs mer om detta i vår artikel om risker med CFD-handel.

Fores spreads

Ett spread är utgiften som tas ut i samband med handeln. Ett spread är egentligen bara skillnaden mellan köp- och säljpriset. Spread är den ”avgift” som handelsplattformen tar ut för att låta dig göra handeln. Låt oss säga att kursen för EURUSD är 1.2301. På din handelsplattform ser du dock att mäklaren bara låter dig köpa till priset 1,2302 (dvs. 1 pip över kursen). Samtidigt låter de dig bara sälja igen till priset 1,2300. Ditt spread kommer således att vara skillnaden mellan handelsplattformens köp- och säljpris, som i detta fall är 0,0002 – även kallat 2 pips.

Om du gärna vill se hur du räknar ut din risk i praktiken rekommenderar vi denna video:

Om du har handlat aktier på lång sikt känner du säkert igen vanliga linjegrafer över prisutvecklingen i en aktie. Dessa linjegrafer utgörs blott av en linje som t. ex. tecknas baserat på en akties eller index stängningskurs.

Se nedanstående klassiska linjegraf som exempel:

De flesta traders använder dock inte linjegrafen utan en mer avancerad graftyp som innehåller mycket mer information och som kallas candlestick-graf.

En vanlig linjegraf visar endast stängningskursen medan en candlestick-graf visar en öppningskurs, den lägsta kursen, den högsta kursen samt en stängningskurs för en vald period.

Candlestick-grafen innehåller således mycket mer information än en simpel linjegraf och ger en mer visuellt nyanserat bild av hur kursen har utvecklat sig inom de olika tidsperioderna. Det kan ta lite tid att vänja sig vid candlestick-grafer men när man först har gjort det har man en mycket bättre bild av hur kursen faktiskt har rört sig. Nedan är ett exempel på en candlestick-graf:

Varje candle består i de flesta fall av en tjock bar samt två tunna vertikal linjer som visar det price range – alltså kursintervallet – som kursen har rört sig i inom ett visst tidsintervall (på ovanstående graf i ett 5-minuters intervall). Den tjocka baren i candlet (benämns kroppen) avbildas vanligtvis i färgerna grön och röd (visas också ibland som vit och svart). Denna bar illustrerar skillnaden mellan öppnings- och stängningskursen. Om baren är grön så var stängningskursen högre än öppningskursen och marknaden har en uppåtgående riktning. Om baren är röd så var stängningskursen lägre än öppningskursen och marknaden har en nedåtgående riktning.

På bilden ovan ses två exempel på hur candlestick-bars kan se ut. Till vänster ses en grön bar som signalerar att stängningskursen var högre än öppningskursen. De två svansarna (kallas också skuggor eller wicks på engelska) i uppåtgående och nedåtgående riktning innebär att kursen i denna period – t. ex. 5 minuter på en 5-minutersgraf – har varit både högre och lägre än öppnings- och stängningskursen. Tillsammans utgör de det kursintervall som priset har rört sig i. Den färglagda del som omsluter stängnings- och öppningskursen kallas kroppen.

Vill du daytrada? Vi rekommenderar handelsplattformen MarketsKlicka här

Ett grönt candle kallas bullish candle därför att kursen är uppåtgående medan ett rött candle kallas bearish candle därför att kursen är nedåtgående. Ju längre kroppen är på ett candle, ju mer har kursen rört sig i perioden. Kroppens längd säger därför något om hur intensiv köp- eller säljpressen har varit i en period. Är kroppen däremot kort indikeras en liten kursrörelse, d.v.s. att marknaden har konsoliderats eller är obeslutsam.

Både daytraders och mer långsiktiga investerare använder flera olika typer av candlestick-typer och formationer av dessa för att tolka kursens utveckling.

Upplever man exempelvis att grafen visar ett eller flera långa röda candles så är marknaden på väg ner i hög fart. Det kan då vara riskabelt att köpa före marknaden har konsoliderat ett tag och indikerat att den är klar till en vändning. Man brukar säga att denna situation påminner om att försöka fånga en fallande kniv –  och det borde ju vara en stark varning. Det kan vara väldigt farligt att försöka köpa i en marknad som rör sig nedåt i hög fart. Här är det oftast bättre – eller mer säkert i alla fall – att vänta på att fallet avtar och att det exempelvis uppstår ett så kallat doji-candlestick, vilket vi skriver mer om nedanför.

Exempel på olika candlesticks

Ett exempel på ett candlestick är ett doji-candle, vilket är ett candle som har svansar i båda ändar men med en mycket liten, eller ingen, kropp. Detta därför att kursen öppnade och stängde i samma nivå. Det liknar ett kors och ett ett exempel på doji kan ses på bilden nedanför. En doji ses av traders som ett tecken på att marknaden kan stå inför en vändning eller som ett tecken på obeslutsamhet.

Ett doji-candlestick

Ett annat exempel på candlestick är Spinning Top, vilket har en liten kropp med långa svansar i båda riktningarna, se bild nedanför. Denna typ av candlesticks signalerar precis som dojis obeslutsamhet i marknaden.

Exempel på Spinning Top-candlesticks

Så utför man en handel

Låt oss titta på ett exempel där vi vill köpa EURUSD, dvs. att vi köper euro mot dollar. I nedanstående skärmdump önskar vi att köpa till kursen 1,08500 då vi har analyserat oss fram till att det på detta ställa kan vara en intressant köpnivå.

Det följande exemplet är visat med mjukvaran MT4 som kan användas för att handla valuta. Denna kopplar man med en mäklare, exempelvis MarketsX och sen är man klar till att handla. Men det går också naturligtvis bra att handla direkt på Markets handelsplattform utan att ladda ner MT4.

Skärmdump från MT4 kopplad mot handelsplattformen Markets. MT4 har ett rätt gammaldags utseende men har riktigt många funktioner och möjligheter för plugins m.m. Den är väldigt populär hos många valutahandlare.

Vi ska nu ange hur mycket vi vill sätta på spel. Som nämnt tidigare så använder man benämningen ”lot” för att beskriva hur mycket man satsar per pip (ändring i kursgrafen). Tidigare i texten beskrev vi vad ”pip” är – nämligen den fjärde eller femte decimalen i kursen på ett valutapar, beroende på vad den minsta enheten på grafen är. Om vi köper i kursen 1,09100 och säljer vid 1,09099 i detta exempel så har vi förlorat en pip, då det motsvarar att den femte decimalen har flyttat sig ett steg.

När man ska göra en konkret handel så högerklickar man på grafen i MT4 och här man välja ”handel” och ”ny order”. Det ser ut så här:

När man valt ny order kommer man fram till följande skärmbild:

Här kan man ange specifikationer för sin handel. Överst i fältet ”volym” ska man ange hur mycket man vill satsa. Man kan här välja helt ner till 0,01 och upp till 1 och högre. Om man gärna vill satsa s.k mikro lot så skriver man ”0,02” medan ”0,1” anger att man satsar en s.k mini lot och ett värde på 1 anger en standard lot.

Man kan avläsa på grafen hur mycket man har satsat när ordern har lagts in. Vi börjar försiktigt och skriver in 0,01 och i fältet ”till priset” skriver vi ”1,08500” då detta är på denna nivå vi önskar att köpa. Vi lägger också in en s.k Stop Loss som gör att vår handel stängs automatiskt om den går emot oss. Detta skriver vi in i fältet ”Stop Loss” och i detta exempel lägger vi den i prisnivån ”1.08400”. Här refererar en pip till den femte decimalen och därför har vi satt vår stop loss till 100 pips. Håller man musen över stop lossen på grafen kan man se hur mycket det kostar i kronor om ens stop loss blir aktiverad.

Vill du daytrada? Vi rekommenderar handelsplattformen MarketsKlicka här

Om man känner sig osäker på hur detta fungerar så kan man börja med att testa med väldigt små belopp för att se hur det går. Har man precis satt in pengar på sitt konto borde man börja i det lilla med en mikro lot och sätta volymen på 0.01. Det gör man genom att skriva 0.01 i fältet ”volym” som visas i bilden högre upp.

Man lär sig lättast genom att lägga några fiktiva ordrar in, samt stop losses och dra muspekaren över för att se hur mycket du kan förlora om stop lossen blir utlöst. Så pröva med några olika fiktiva ordrar som ligger långt ifrån den nuvarande prsinivån och gå först vidare när du är helt säker på att du har förstått hur mycket du satsar. Det är möjligt att handla med väldigt små belopp i början, vilket är något vi rekommenderar att du gör tills du känner dig säker på vad risken är.

Spread the love

Kommentarer

  • Relaterat
  • Senaste
  • Populära