Vad riskerar du vid CFD-handel?

Publicerad: 15. oktober 2020

Det är inte alltid lätt att förstå vilka risker som finns i samband med CFD-handel. Olika plattformar följer inte alltid samma riktlinjer och därför är det viktigt att du sätter dig grundligt in i begreppen samt risken med investeringsformen när du handlar. Endast på det sättet kan du ha full kontroll på exponeringen i varje position.

Margin är, när vi pratar om CFD-handel, det belopp som handelsplattformen kräver att du deponerar för att kunna handla med hävstång. Marginen är beroende hävstångsnivån, betydligt mindre än exponeringen, som är det belopp du totalt sett har satt på spel (den egentliga maximala insats om tillgången värde faller till 0). Genom att ha kontroll på exponeringen får du också överblick över potentiell avkastning – positiv eller negativ – på de olika plattformarna du använder. Förutom exponeringen i varje handel ska du också ha överblick över den totala exponeringen om du är inne i flera positioner.

Detta kan vara en krävande uppgift och därför kan det vara smart att använda en tumregel. Om du exempelvis har öppnat ett antal positioner med ett marginkrav på 1%, som tillsammans har ett marginkrav på 5.000 SEK kan du beräkna den totala exponeringen på följande sätt:

5.000/0,01 = 500.000 SEK

Har du öppna positioner med olika marginkrav blir beräkningen mer komplicerad, men inte mindre viktigt.

Har du koll på riskerna med CFD-handel?

Ett marginkrav på 1% motsvarar en hävstång på 1:100. Detta är väldigt högt och är inte en hävstångsnivå som används särskilt ofta. ESMA:s nya regleringar på de finansiella marknaderna i Europa har de senaste åren pålagt handelsplattformar och nätmäklare som opererar innanför EU, en maxgräns på hur hög hävstång nya hobbyinvesterare och småsparare kan använda. För de största valutaparen är denna gräns upp till 30 gånger, medan hävstången tidigare kunde gå ända upp till 400. Andra produkttyper kan ha betydligt lägre hävstångsfaktor, exempelvis aktier (1:5) och kryptovaluta (1:2). Dessa lagändringar är gjorda för att skydda dig som investerare och den högra hävstången som tidigare var tillåten var en av huvudorsakerna till att så många småsparare förlorade pengar på CFD-handel.

Nedan genomgår vi de väsentliga CFD-produkternas risk och egenskaper, med utgångspunkt i handelsplattformen Markets. Principerna är ganska lika hos många av de konkurrerande plattformarna men som nämnt kan det vara väsentliga skillnader du borde vara uppmärksam på när du värderar din totala risk.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Handel hos Markets och många av de andra populära handelsplattformarna som exempelvis eToro föregår i princip på samma sätt som när du handlar aktier på börsen. Istället för antal aktier handlar du i antal kontrakt eller lots, som alla har ett nominellt värde. Den totala exponeringen är därmed antal kontrakt multiplicerat med värdet på varje kontrakt. Skillnaden jämfört med handel i vanliga aktier är hävstångselementet. Hävstången gör att du bara behöver att deponera en margin på t. ex. 5, 10 eller 20% av exponeringen, istället för hela beloppet. Då hävstången innebär att du lånar pengar av handelsplattformen ska du betala räntekostnader om du behåller positionen över natten. Räntan ligger oftast på 2-4% årligt.

Risken, mätt per kurspoäng, definieras alltid i den valuta som kontraktet handlas i. Om du handlar i DAX (kallas DE40 hos Markets) är en kurspoäng samma som 1 EURO, och hösten 2020 ligger ett kontrakt på € 12.800,65.

Exponeringen (”value”) kan här se extrem ut. Värdet är dock skyddat av en rad stop lossar så även om det är viktigt att känna till risken är det ingen grund till panik om du vill handla med hävstång.

En del andra handelsplattformar som t. ex. ETX Capital använder sig istället av en spread-betting-princip där du kan ange hur mycket du önskar att satsa per kurspoäng. För att få samma exponering som i exemplet hos Markets (se bilden till vänster) ska du ange € 1 per kurspoäng (om du handlar DAX eller andra produkter listade i euro).

IG använder på förhand bestämda belopp per kurspoäng och beloppets storlek står oftast i kontraktets namn i systemet. Om vi tittar på DAX är det exempelvis möjligt att handla med € 1 eller € 5 per poäng per kontrakt. Ett kontrakt på € 5 motsvarar en total exponering på fem (5) kontrakt à € 1.

Hos Markets kommer risken du tar per poäng, alltid motsvara en valutaenhet av det kontraktet handlas i (SEK, USD, EUR, etc.), bortsett från valutapar där risken är beroende av beloppet du önskar handla för.

Ovanstående betyder att om du köper ett DAX-kontrakt till € 12 800 och säljer när kursen har stigit till  € 12 810 har du realiserat en nettoförtjänst på 10 poäng, vilket motsvarar € 10.

Om du handlar med index är det vanligaste att du handlar 1 lot per handel. 1 lot utgör värdet av indexet mätt i den nominella valutan. I de största indexen erbjuder dock många nätmäklare (bland andra Markets) kunderna att ta positioner helt ner till 0,1 lot. Detta betyder att du bara behöver att exponera dig för 10% av t. ex. DAX värde, något som motsvarar € 12 800 x 10 % = € 1280. Med Markets marginkrav på 5% kan du exponeras mot DAX för så lite som € 1280 x 5 % = € 64, eller ca. 660 SEK. Marginen på handlar i de största indexen, som Dow Jones, NASDAQ och S&P500 är i regel 5% medan marginkravet på de mindre indexen är 10%. Kom ihåg att marginkravet kan variera beroende på vilken handelsplattform du använder.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Exempel på handel i DAX (DE40 hos Markets)

Vid ett tillfälle var ett ett DAX-kontrakt värt € 12 820,75. Detta motsvarar ca 130.000 SEK och är den risk, eller exponering, du tar på dig om du köper ett helt kontrakt. Med Markets kostnader/marginkrav ska du deponera € 645,69 för att öppna en position på ett helt DAX-kontrakt.

I orderfönstret ovanför kan du se att det handlas med två olika kurser (”buy”/”sell”). Skillnaden mellan köp- och säljkursen är spreadet, som i detta fall utgör 0,8 poäng (€ 0,8). Exponeringen (”value”) kan verka hög då DAX handlas i sitt nominella värde men skyddas, förutsatt att du sätter en egen stop loss, i flera omgångar som gör att handel med hävstång inte behöver vara så skrämmande som många vill få det till att låta.

Du kan läsa mer om detta i vår artikel om CFD-handel – Så gör du!

Första steget av skydd är din egen stop loss som kan sättas så tätt att du bara riskerar några få euro på investeringen. Den andra steget är handelsplattformens margin. För att undgå tvångsstängning av positioner är det viktigt att du har en buffert innestående på ditt konto. Är bufferten liten riskerar du att positionen tvångsstängs även om kursen rör sig relativt lite i motsatt riktning till vad du tror, något som är irriterande om det visar sig att din kursförutsägelse på lite längre sikt var rätt.

De nya ESMA-reglerna som trädde i kraft för några år sen gör att Markets och andra EU-reglerade nätmäklare har negativt kontoskydd. Detta betyder att du ALDRIG kan förlora mer än ditt innestående.

Under fliken ”Key statistics” hittar du marginkrav, finansieringskostnader m.m.
Både marginkrav och exponering ändras beroende av antal enheter du önskar att handla.

Exempel på handel i valutaparet EUR/USD

Om du önskar exponering i ett av världens mest handlade valutapar, euro mot dollar är den minsta handelsstorleken hos Markets € 1000. Andra plattformar kan använda olika minsta handelsstorlekar.

Det är alltid den förstnämnda valutan i ett par som är ”köpvalutan”. Köpvalutan kallas också för basvalutan medan den sistnämnda, säljvalutan kallas noteringsvalutan (eller variabel valuta). För andra valutapar, exempelvis GPB/USD är minsta handelsstorlek  £ 1000. Marginen är oftast 3,33 % för de största valutaparen (”majors”), något som motsvarar en hävstångsfaktor på 1:30. Den förhållandevis höga hävstångsfaktorn innebär att ett marginkrav på exempelvis 10 000 SEK motsvarar en exponering på 300 000 SEK. När du handlar valutapar som CFD:er är det därför viktigt att vara medveten om hur stor exponering du tar på dig.

För mindre valutapar (kallas ”minors” och ”exotics” hos Markets) är den möjliga hävstångsnivån sänkt till 1:20.

Buy/sell-relationen säger hur mycket av en enhet av basvalutan du kan köpa för noteringsvalutan. En enhet euro kostar i handelsfönstret ovan $ 1,173,44. Det betyder att om du önskar att spekulera i att EUR ska stiga mot USD köper du 1.000 EUR mot sälj av USD och blir exponerad för $ 1173,44. Marginen är på ca. 3,33% av exponeringen, något som i vårt exempel utgör $ 39,43.

Önskar du att satsa på at EUR ska försvagas mot USD ska du sälja EUR/USD-paret, alltså gå kort istället för lång.

Som du kan se i handelsfönstret ovanför handlas EUR/USD med buy/sell på 1,17347/1,17340. Köper du 1.000 EUR till 1,17347 och buy/sell senare rör sig upp till 1,17769/1,17762 har du tjänat  (1,17762-1,17347)*1.000 = $ 4,15 USD), något som motsvarar ca 0,4% av det exponerade beloppet på 1.000 EUR.

På samma sätt som i DAX-exemplet tidigare finner du information om finansieringskostnader, marginkrav, hävstång etc. under fliken ”key statistics”

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Exempel på handel i guld

Hos Markets och många andra handelsplattformar kan du handla helt ner till ett CFD-kontrakt i guld och de flesta andra råvaror. Spekulerar du i olja ska du dock köpa eller sälja tio enheter per handel.

Exemplet nedan är en handel på ett guldkontrakt till ett värde av $ 1911, motsvarade ca. 16.900 kronor. Detta är risken, alltså exponeringen du tar på dig om du köper ett kontrakt. Startmarginen i guld är 5%. Beroende på vilken handelsplattform du använder kan du därmed exponeras mot guld för ett belopp som är mycket lägre än det aktuella priset på guld.

Tänk på att det kan tillkomma övriga avgifter om du handlar från ett konto med en annan valuta än dollar (som guld handlas i) eller om du behåller positionen i längre tid.

Läs mer om CFD-kontrakt och få en bättre förståelse för detta finansiella instrument i denna artikeln.

Spread the love