Markets.com – Recension av handelsplattformen

Markets.com är en EU-baserad nätmäklare som sedan 2009 har erbjudit handel med värdepapper i en lång rad produktkategorier. Via den användarvänliga handelsplattformen MarketsX erbjuds CFD-handel i stort sett alla tillgängliga tillgångar till konkurrenskraftiga priser.

Markets.com har licens för att bedriva mäklarverksamhet i Sverige. Markets är varumärket för handelsplattformen som formellt drivs av mäklaren Safecap Investment Ltd (Safecap) som är hemmahörande på Cypern. Mäklaren är därför godkänd av den cypriotiska tillsynsmyndigheten (Cypern Securities and Exchange Commission (CySEC) för att utföra investeringstjänster till kunder i Sverige.

Markets.com är som många andra av de konkurrerande utländska plattformarna underlagda cypriotisk tillsyn och lagstiftning. Det betyder att du som investerare är omfattad av EU: s finansiella lagstiftning (bl. a. insättningsgaranti på 20.000 euro). Detta gör Markets till en trygg och säker trading-plattform att handla på.

Därför ska du välja Markets:

 • Användarvänlig trading-plattform som också gör det lätt för nybörjare att komma igång
 • Omfattande grafmodul till analyser. Grafen använder den populära analystjänsten Tradingviews motor.
 • Stort produktutbud med konkurrenskraftiga priser.
 • Möjlighet för att handla med hävstång och korta marknaden via CFD-handel
 • Massor av handelsverktyg, exempelvis information om insiders och hedgefonders transaktioner
 • Tillgång till XRay, Markets egen videonyhetstjänst som kan ses live alla veckans dagar
 • Tillgång till gratis demokonto så man kan se plattformen och testa strategier
 • Konto i SEK, EUR, USD m.m.
 • Lågt krav på minimiinsättning
 • Investerare är omfattade av EU: s investeringsskyddsregler, exempelvis negativt kontoskydd

Upprätta dig här eller läs den mer ingående recensionen nedan.

Se introduktionsvideo om MarketsX:

Gå direkt till MarketsX

Vilken tradertyp är MarketsX för?

Eftersom det är möjligt att placera låga minimiexponeringar per handel i de flesta instrument behöver man inte nödvändigtvis ett stort kapital (minimikravet är 100 USD svarande till ca. 900 SEK). Det gör plattformen (MarketsX) lämplig för traders som gärna vill stifta bekantskap med hävstångsprodukter i form av CFD. Konton kan öppnas i SEK och många andra valutor.

Safecap erbjuder som EU-mäklare negativt kontoskydd, vilket betyder att man som kund inte riskerar att förlora mer än sitt konto. Man har möjlighet att öppna ett demokonto där man kan pröva MarketsX webbplattformen samt den tillhörande mobilplattformen. När man utforskar plattformen är det samtidigt möjligt att få beskrivningar av många av de olika funktionerna samtidigt som man kan klicka på chattfunktionen och snabbt komma i kontakt med Markets medarbetare, vilket oftast föregår på engelska.

Gå med i vår Facebook-grupp - Svenska daytradersKlicka här

Så öppnar du ett konto hos Markets:

Öppna ett konto hos Markets

Design och plattform

Markets.com erbjuder handel via två webbaserade handelsplattformar samt mobilappar till både iPhone iOS samt Android. När man loggar in via Markets.coms hemsida får man via modulen My portal tillgång till ens olika konton, exempelvis demokonto och olika valutakonton. Det är också i My portal som man överför pengar in och ut, samt internt mellan sina konton.

Handelsplattformen MarketsX

Man kan välja mellan en avancerad och en mer simpel layout, vilket man gör under Settings överst till höger på plattformen. Väljer man den avancerade utgåvan får man direkt tillgång till massor av handelsinformation, nyheter, löpande visning av aktuella spreads m.m.

Skärmpdump av MarketsX-plattformen i avancerad layout. Det är också möjligt att välja en mer enkel layout.
Skärmdump av MarketsX-plattformen i avancerad layout. Det är också möjligt att välja en mer enkel layout. Klicka på bilden för att förstora.

Plattformen är överskådlig och lätt att använda. Man kan välja mellan vit och och svart (darkmode) bakgrund. Det är inte möjligt att ändra mycket i det förhållandevis fastlåsta gränssnittet men det är möjligt att förstora och reducera grafvisningen och menyerna till vänster på sidan som visar valda produkttyper, kommande evenemang och nyheter. Via Settings kan man lätt slå över till en enklare layout. Det är också här man ändrar bakgrundsfärg och övriga inställningar. I övrigt kan man på många ställen på plattformen klicka på frågetecken och snabbt få förklarat olika funktioner närmare om man är osäker på något.

Uppe till höger på sidan visa ens kontoupplysningar i form av saldo, open margin, vinst/förlust, m.m. Det går också att anpassa vilken information man önskar att se. Man saknar dock möjligheten för att få en siffra på ens totala exponering (om man är inne i flera handlar) men det är dessvärre inte helt onormalt för många handelsplattformar.

Uppe till vänster finns en sökfunktion där man snabbt kan leta efter instrument. Om man gärna vill följa ett instrument närmare kan man markera den lilla stjärnan som är efter namnet, så läggs instrumentet i ens personliga observationslista. Det instrument man klickar på i observationslistan visas automatiskt på grafen till höger.

Längre ner till vänster ser man ens öppna positioner och ordrar. Längre ner kan man klicka på de olika tillgångstyperna, t.ex. aktieindex, valutapar, råvaror, aktier o.s.v.

Nedan kan du se en video om hur du utför en handel på MarketsX:

Grafpaketet

Grafvisningen på MarketsX fungerar riktigt bra med fint flyt i visningen av kursgrafer och övriga kursupplysningar. Det instrument som visas är alltid det man senast har klickat på i instrumentlistan i vänstra sidan av skärmen. På själva grafen visas också eventuella öppna positioner med information om aktuell vinst/förlust. Genom att klicka på det lilla krysset på sidan av en öppen position kan man snabbt stänga positioner, antingen helt eller delvist. Klickar man istället i fältet som visar aktuell vinst/förlust kan man redigera nivåer för stop loss och take profit.

Det är bl.a. möjligt att få kursgrafen visad med candlesticks, se kursdata fem år tillbaka i tiden, se volymen (d.v.s. den volym som kunderna från markets.com bidrar med) för varje instrument och lägga in många tekniska indikatorer (över 70 st). Det är också möjligt att lägga in stödlinjer, trendkanaler, Fibonacci-nivåer m.m. Grafvisningen bygger på samma motor som den populära analystjänsten Tradingview.

Man kan se upp till åtta grafer samtidigt på samma skärm. Det kräver dock en skärm av en viss storlek om det ska vara lönt. Det är inte möjligt att dra ut en graf ut ur bildskärmen om man har flera skärmar. Önskar man att få grafer visade på flera skärmar får man öppna flera instanser av webtradern i olika webläsare.

Allt i allt får man säga att grafmodulen på MarketsX-plattformen fungerar riktigt bra. Om du vill lära dig mer om hur plattformen fungerar kan du se videon nedan där vi presenterar de viktigaste funktionerna.

Kurslarm

Det är möjligt att ställa i kurslarm upp till vänster på MarketsX webtradern genom att klicka på symbolen som liknar en klocka. Alarmen kan ställas in på varje instrument när de når en viss kursnivå, procentuella dagliga kursrörelser m.m. Man kan ställa in hur många alarm man vill och man kan få alarm på e-post eller via push-meddelanden direkt till mobilappen eller webtradern.

Handel och orderläggning

Handel samt orderläggning gör man snabbt genom att klicka på köp eller sälj uppe i mitten på skärmen, varefter ett handelfönster öppnas (se bilden). Klickar man på den lilla pilen uppe i vänstra hörnet visas handelsvillkor för instrumentet. Här kan man se en rad ytterligare viktiga upplysningar, såsom minimihandelsvolym, marginkrav, över natten-ränta m.m.

Orderläggelse i Brent råolja.
Orderläggning i Brent råolja.

Markets använder 3 order-/handelstyper som benämns Market, Limit och Stop. Väljs förstnämnda lägger man en order med önskan om att direkt handla till den aktuella marknadsnivån. Samtidigt som man lägger ordern är det möjligt att ange stop loss- och take profit-kursnivåer. Till varje kursnivå beräknas det nettoresultat som motsvarar ens egen valuta. Det är en rätt elegant funktion.

I samband med orderläggningen visas den totala exponeringen man tar på sig. Och dessutom det margin-krav man har omräknat till ens denomineringsvaluta, exempelvis svenska kronor, vilket ger en riktigt bra överblick.

Väljer man ordertypen Limit kan man lägga in en väntande order på en specifik kursnivå som är bättre än den aktuella marknadskursen. D.v.s. en lägre nivå, om man önskar att köpa (gå lång) eller en högre nivå om man önskar att sälja (korta).

Bli först med att få gratis trading-videos. Följ vår YouTube-kanalKlicka här

Väljer man ordertypen Stop kan man lägga in en väntande order som är ”sämre” än den aktuella marknadskursen. D.v.s. en högre kursnivå om man önskar att köpa (gå lång) och till en lägre kurs om man önskar att sälja (d.v.s. öppna en kort position) till en lägre kurs än marknadskursen. En Stop-köp-order kan man exempelvis använda om man gärna vill se en viss uppgång i marknaden innan man själv väljer att köpa.

De inlagda orderna kan man se i botten av skärmen genom att klicka på ordermodulen. När man har klickat på modulen kan man snabbt trycka på X för att annullera en order eller justera limit-kurs o.s.v. De icke exekverade orderna kan också ses på grafen för varje instrument.

Själva orderläggningen fungerar i det hela fint och är väldigt informativ. Man kan snabbt öppna och stänga positioner eller ändra existerande, vilket naturligtvis är väsentligt om marknaden plötsligt blir volatil.

Om du vill testa orderläggningsfunktionerna kan du snabbt och enkelt upprätta ett gratis demokonto hos Markets och därmed handla helt riskfritt.

MarketsX mobilapp
MarketsX mobilapp

Mobilapp till MarketsX

Man kan till MarketsX-plattformen ladda ner en mobilapp till Android och iPhone. Det är en enkel, överskådlig och rätt användarvänlig app som erbjuder de mest nödvändiga funktionerna men inte mer än det. Förutom att kunna handla har man också tillgång till kurser, enkel grafvisning, kurslarm, support samt kontofunktioner, som att överföra och ta ut pengar och se kontohistorik.

Man navigerar lätt mellan de relevanta menyerna och att utföra en handel går snabbt och enkelt. Det är möjligt att välja antingen svart eller vit bakgrund.

I helhet är mobilappen ett komplement till webtradern när man inte har tillgång till den.

Marknader och produkter

Markets.com erbjuder via MarketsX-plattformen CFD-handel i över 2.000 olika produkter fördelade på aktieindex, råvaror, ETF: er (d.v.s. passiva indexfonder), aktier, valutapar, kryptovalutor samt några få obligationer.

Det är viktigt att tänka på att ett CFD-kontrakt använder hävstång, vilket innebär att för att kunna handla till en viss exponering måste man ha en specifik margin, d.v.s. säkerhet som varierar beroende på vilken tillgång du vill handla. Exempelvis kan man handla det amerikanska aktieindexet Dow Jones med 20 gånger hävstång medan aktier oftast handlas med 5 gånger hävstång. Handel med CFD:er är på grund av hävstångsfaktorn inte nödvändigtvis lämpligt för alla, så det rekommenderas att man sätter sig noggrant in i hur dessa produkter fungerar före man handlar med dem. Läs mer om hur du handlar med CFD:er i denna artikel eller/och se vår video nedan.

Gå med i vår Facebook-grupp - Svenska daytradersKlicka här

indeks-768x497Aktieindex

Det är möjligt att handla både större och mindre index från över 20 länder. Marginkravet är 5% för större index, exempelvis de stora amerikanska och det tyska DAX-indexet, vilket innebär en hävstångsfaktor på 20 gånger. De mindre indexen har marginkravet 10% vilket innebär en hävstångsfaktor på 10 gånger.

Vid handel med index ska man oftast som minst handla 1 lot/1 kontrakt åt gången. Det är dock möjligt att handla en del av de större aktieindexen, exempelvis Dow Jones, S&P500, Nasdaq100, DAX och FTSE100 i fraktioner ner till 0,1 lot. I aktieindex utgör 1 kontrakt värdet av indexet. Det betyder att en exponering mot DAX (benämns Germany 30) på 0,1 av ca 12.600 EUR, d.v.s. 1.260 EUR medan S&P500 (benämns USA500) kan handlas med en exponering på ca 0,1×3300 USD d.v.s. 330 USD. Se fler exempel i tabellen ovan. Man kan handla de stora indexen nästan dygnet runt på alla vardagar.

Önskar man generellt att handla med mindre insatser, d.v.s. lägsta möjliga exponering ska man antingen handla de index som handlas till lägre kurser (exempelvis EURO50 eller S&P500) eller handla i en fraktion av indexet. Om man exempelvis handlar 1 DAX-kontrakt utgör värdet på detta ca 132.000 SEK och kräver därför en margin på 6.600 SEK vid 5% marginkrav. Men just DAX kan handlas i fraktioner ned till 0,1, vilket betyder att man kan ”nöja sig” med en exponering på ca 13.200 SEK eller ca 660 SEK i margin.

Förutom margin-kravet ska man naturligtvis också se till att ens saldo på kontot kan täcka de potentiella kursrörelser som efterföljande kan uppstå om kursen skulle gå i motsatt riktning än vad man förväntade (och som minimum underhålls-marginen som handelsplattformen kräver att man har på sitt konto för att undgå risken att ens position tvångsstängs).

Finansieringskostnaden för att behålla ett aktieindex över natten ligger ofta på ca 2,5 – 3% årligt, beroende på den underliggande valutan.

apparaturAktier

Önskar man att handla aktier baserade på CFD:er erbjuder Markets.com handel i över 2.000 utvalda aktier, samt att man inte behöver betala för realtidskurser. Utöver aktier från de större internationella marknaderna är det också möjligt att handla de mest likvida svenska, norska och danska aktierna. Dessutom är det möjligt att handla ett antal kinesiska aktier som är noterade på Hong Kong-börsen.

Man kan handla ner till 1 st. aktie vilket gör plattformen särskilt lämpad för aktiehandel med låg exponering. Marginkravet är oftast 20% vilket motsvarar en hävstång på 5 gånger. Finansieringskostnaden för att hålla ett kontrakt över natten är oftast ca 2,5% årligt, beroende på den underliggande valutan.

Gå med i vår Facebook-grupp - Svenska daytradersKlicka här

guld-Råvaror

Det erbjuds handel i 15 olika råvaror med en hävstång på 10 gånger, bortsett från guld där det är möjligt att handla med 20 gånger hävstång. Det är bl. a. möjligt att handla US crude oil ner till 10 kontrakt åt gången, vilket ger en exponering på ca 400 USD med ett tillhörande marginkrav på 40 USD. Minimispreadet för olja är 0,3 USD medan finansieringskostnaden ligger på ca 2-3% årligt. Guld kan handlas ner till 0,3 USD i spread, där minimihandeln är 1 kontrakt (d.v.s. 1 ounce) till ca 1900 USD med 5% margin. De tillhörande finansieringskostnaderna utgör cirka 2,5% årligt.

valutaValutapar

När det kommer till valutapar erbjuds mer än 50 olika par, inklusive alla de stora valutorna och de så kallade exotiska valutorna. Det är möjligt att handla dygnet runt med några få undantag.

EUR/USD har ett minimispread på 0,5 punkter. Margin-kravet för de större valutaparen är 3,334% vilket motsvarar en hävstångsfaktor på 30 gånger. De mindre valutaparen har ett margin-krav på 5% motsvarande en hävstångsfaktor på 20. Ett mindre par är exempelvis USD/SEK (Amerikansk dollar mot Svensk krona.

Den minsta möjliga exponeringen är 1.000 basenheter, exempelvis 1.000 USD vid handel med valutaparet EUR/USD, så det är möjligt att handla med låg exponering. För EUR/USD betyder det en exponering på ca 10.500 SEK med ett tillhörande marginkrav på ca 350 SEK.

USD/SEK är ett exempel på ett mindre valutapar (minor)

kryptoKryptovaluta

Det är möjligt att handla flera av de större kryptovalutorna med en hävstång på 2 gånger, medan det inte är möjligt att handla bitcoin med hävstång. Alla kryptovalutor handlas som CFD-kontrakt och därför är det inte nödvändigt att ha en wallet. Därmed är det ingen risk föra att bli hackad eller mista sina pengar på liknande sätt (bortsett från kursrörelserna naturligtvis).

Med bitcoin är marginkravet 100% och det är möjligt att handla ner till 0,01 bitcoins åt gången, vilket i skrivande stund svarar till en exponering på ca. 850 SEK. Spreadet i bitcoin är i skrivande stund ca. 0,22% eller 86 poäng. Om man är intresserad av att köpa bitcoin bör man välja instrumentet som bara heter “Bitcoin” för att undvika att kontraktet ”rullas”, alltså upphör att gälla som den futures-baserade bitcoin gör vid vissa specifika datum. Eftersom man vid handel med bitcoin-kontrakt inte handlar med hävstång så tillkommer det heller inte över natten-ränta.

Se vår video nedan om du handlar bitcoin hos Markets:

För övriga kryptovalutor som Ethereum, Dash, Litecoin, Ripple m.m. är margin-kravet 50%, vilket innebär att man handlar dessa produkter med en hävstång med faktor 2. Det är möjligt att handla ner till 0,01 enheter av dessa, vilket för exempelvis Ethereum innebär en minstaexponering på ca 30 SEK med en tillhörande margin på 15 SEK.

Behåller man sin position över natten blir man för vissa kryptovalutor krävd på en relativt hög över natten-finansieringskostnad, vilket innebär att det inte är attraktivt att behålla sin position över en längre tidshorisont.

buff-blend-300x266Blends

Markets har också lanserat en lång rad temabaserade CFD-fonder, så kallade blends, som gör att det är möjligt att bli exponerad i ett antal aktier inom exempelvis Social Media, US Tech, E-handel, Buffet, Cannabis, Handelskrigsvinnare, Handelskrigsförlorare m.m. genom att köpa dessa fonder. 

Det är möjligt att handla med 5 gånger hävstång i varje blend/fond som handlas tills det nominella värdet, vilket gör att man kan uppnå låga minimiexponeringar om man önskar detta. På varje blend kan man se vilka aktier man exponeras mot, fördelningen av dessa samt hur de har presterat över tid. Har man sin position öppen i längre tid ska man betala en årlig lånefinansieringskostnad på ca 2-3%.

HandelsverktygHandelsverktyg

Markets erbjuder helt gratis en lång rad olika handelsverktyg som kan hjälpa dig med att ta pulsen på marknaden samt välja ut spännande investeringskandidater.

Handelsverktygen kan nås i toppen av webtradern genom att klicka på ikonen med de 9 prickarna (markerat med en röd cirkel på bilden). Under Fundamental kan man bl. a. se en detaljerad översikt över kommande väsentliga evenemang som kan påverka marknaden, marknadskommentarer och relevanta marknadsnyheter bl. a. från Dow Jones och Newswire.

Under Advanced alerts kan man upprätta nya kurslarm, exempelvis på kursutvecklingen i en tillgång och se en samlad översikt över de alarm man har ställt in.

Under rubriken Sentiment kan man bl. a. se information om insiderhandel i olika aktier, vilket för vissa investerare anses vara en viktig input för ens investeringsbeslut. Man kan dessutom läsa analytikers handelsrekommendationer och finansbloggares tankar. Man kan också se hur vissa hedgefonder har positionerat sig i vissa aktier och om dem den senaste tiden har köpt eller sålt aktier.

Slutligen har man tillgång till det stora kunskapscentret (Knowledge Centre) som bl. a. består av XRay, Markets egen nyhetskanal som mer eller mindre hela veckan ger tillgång till massor av livesändningar om marknadens tillstånd. Man kan via en smart-kalender, som ses i bilden nedan, se när varje sändning är live samt att man kan abonnera på dessa och även se dem efteråt. Ser man live har man möjlighet att ställa frågor till de olika experterna.

Har man valt den avancerade layout-visningen av handelsplattformen får man i den vänstra sidan av skärmen visat nyheter, nyckeltal m.m.

Under Knowledge Center kan man dessutom se inspelade videor som förklarar teknisk analys, användning av handelsverktyg, volatilitet m.m. Man kan alltså hitta massor av inspirationsvideos som man kan använda för att lära sig mer om att handla.

Allt i allt får man säga att Markets ger tillgång till några rätt allsidiga handelsverktyg. Det är långt ifrån alla verktyg som man måste använda sig av men möjligheten finns där och det är lätt att hitta bland de olika verktygen.

Markets egen videostreamtjänst, XRay sänder nyheter om marknaden, redovisningstal mm alla veckans dagar. Här är rikligt med möjligheter för att löpande håller sig uppdaterad om vad som är i världen. Det är ofta Marknader egna analytiker och eventuellt inbjudna gäster som är värdar.
Markets egen videostreamtjänst, XRay sänder nyheter om marknaden, redovisningstal m.m. alla veckans dagar. Här är rikligt med möjligheter för att löpande håller sig uppdaterad om vad som är i världen. Det är ofta Markets egna analytiker och eventuellt inbjudna gäster som är värdar.

Tvångsstängning av CFD-positioner

Om saldot på ens konto faller till under 50% av den gällande margin kommer handelsplattformen automatiskt att stänga en eller flera öppna positioner för att förhindra risken för ytterligare förlust. Man kan hitta fler upplysningar om detta under punkterna Funds management på första sidan på webbrowsern och i mobilutgåvan. Orsaken till detta är den så kallade margin close out-regeln som den europeiska börsmyndigheten, ESMA, har infört för att skydda investerare mot risken för att göra allt för stora förluster. Detta gäller alltså för alla CFD-plattformar i EU.

Priser

Markets.com erbjuder generellt låga minimispreads när man handlar CFD-produkter.

Behåller man sina positioner öppna i längre tid (d.v.s. ”över natten”) är finansieringskostnaden oftast 2-3% årligt, beroende av produkttyp. Valutapar, aktier och aktieindex har ofta något lägre kostnad medan kryptovaluta är något högre. Den specifika räntekostnaden för varje instrument kan man se under “Key statistics” uppe till vänster om grafen. Den räntan är per dag, därför ska den multipliceras med 365 om man önskar att få fram den årliga räntan.

Handlar man i en annan valuta än den som ens konto är denominerat i kommer man betala en växlingsavgift på 0,6 % på bl.a. resultatet av varje handel samt av ens margin. Växlingsavgiften för varje handel kan dock undvikas genom att upprätta ett valutakonto i valutan man önskar att handla med. Man kan enkelt öppna valutakonton genom att gå till “My portal” och sen trycka på “Add account”.

Handlar man inte aktivt eller sätter in pengar i en period på 90 dagar, blir man pålagd en inaktivitetsavgift på 10 USD per månad.

Inrapportering till Skatteverket

Eftersom Safecap, som driver Markets.com är en utlandsbaserad mäklare som inte rapporterar till Skatteverket är man därför själv förpliktat att göra detta.

I MarketsX webtradern uppe till höger under “Reports” är det möjligt att få fram alla ens tidigare positioner samt kontoöversikt som visar ens totala nettoresultat för en angiven tidsperiod, exempelvis ett kalenderår. Denna information kan man sen använda när det är dags att deklarera.

telefonsupport

Kundservice och öppning av konto

Markets.coms kundtjänst kan kontaktas alla vardagar dygnet runt på telefon. Oftast kommer man att få prata med engelsktalande personal. Kundservice kan också lätt kontaktas via e-post och livechat som fungerar riktigt fint. Vi har enbart upplevt snabbt svar på både e-post och livechat. Livechat kan använda dygnet runt på alla dagar.

Man kan hitta svar på många frågor via Markets FAQ här.

Själva upprättningsproceduren för ett konto är lätt och går snabbt. Man blir godkänd för handel så fort Markets har mottagit de nödvändiga identifikations- och dokumentpapper som pass och exempelvis kontoutdrag som visar ens adress samt andra relevanta upplysningar om exempelvis ens finansiella ställning, bakgrund och kunskap kring finansiella instrument. Har man redan öppnat ett demokonto kan man lätt därifrån öppna ett riktigt konto. Se mer om hur man upprättar ett konto i videon tidigare i denna artikel.

I samband med insättning av pengar tar inte Markets.com någon överföringsavgift och de accepterar kreditkort, banköverföring m.m. Som alltid riskerar man att behöva betala avgifter för pengaöverföringar från sin egen bank eller kreditkortsfirma. Vid banköverföring (men inte med användning av kreditkort eller Fast transfer) över 2.500 USD (eller motsvarande summa i SEK) erbjuder Markets.com dock för att täcka för om man eventuellt blir krävd på en överföringsavgift av sin bank. Det är möjligt att överföra via ett VISA-kort, vilket i SEK oftast inte ska kosta något och pengarna kommer att stå på ditt konto direkt. Kolla eventuellt med din bank före, om du vill vara helt säker på att det inte tillkommer några avgifter från din egen bank.

Det är viktigt att man överför från ett konto eller kreditkort i ens eget namn annars blir överföringen avvisad.

Önskar man att ta ut sina pengar kan man välja om pengarna ska överföras direkt till kreditkort, via banköverföring eller annat sätt. Det går snabbast via kreditkort medan banköverföring kan ta några vardagar. Markets.com tar inte ut några avgifter för denna överföring men man kan igen riskera att ens mottagande bank gör. Man ska vara uppmärksam på att Markets.com har ett krav om att pengarna man önskar att få utbetalda ska föras tillbaka på samma sätt som de ursprungligen blev överförda.

Gå med i vår Facebook-grupp - Svenska daytradersKlicka här

Säkerhet för kontosaldo

Safecap förvarar kundernas pengar åtskilda från Safecaps egna pengar (enligt EU: s finansförordningar och MiFID) via så kallad segregerade kundkonton. Det betyder att varje konto hålls separat åtskilt från mäklarens egna pengar i en eventuell konkurssituation. Mäklaren garanterar också att man som investerar inte kan riskera mer än de pengar men har innestående på sitt konto vilket gällande EU-regler ser till.

Dessutom är investerarnas pengar täckta av cypriotisk lagstiftning, som igen är EU-baserad, så vid tillfälle av Safecaps konkurs täcks du som investerare med upp till 20.000 euro.

konklusion

Sammanfattning

Markets.com är en perfekt mäklare för den som önskar en överskådlig trading-plattform med massor av handelsverktyg och låga kostnader. Grafpaketet och det stora utbudet av instrument gör att man har allt man behöver för att handla.

Eftersom Safecap, som driver Markets.com, är en utländsk mäklare är man själv förpliktad att inrapportera sitt nettoresultat till Skatteverket. Du kan enkelt få ut data för detta ändamål via “reports” på ditt konto.

Spreadmässigt ligger Markets.com riktigt bra till jämförelse med konkurrenterna och det tillkommer för de flesta produkter relativt låga över natten-finansieringskostnader. För att undvika valutaväxlingskostnader med den löpande handeln kan man upprätta ett valutakonto i de respektive valutorna som man önskar att handla i.

Är man nybörjare ger det extra trygghet att veta att man inte riskerar mer än de pengar man har innestående på sitt konto och man vet precis när ens positioner blir stängda, om marknaden skulle gå emot en. Att man som investerare täcks av EU:s finansiella lagstiftning är ett stort plus.

Det rekommenderas att upprätta ett demokonto för att testa plattformen. Därefter är det mycket enkelt att öppna ett riktigt konto.

>>>>>>>>>>>>>>>>> Prova Markets.com / MarketsX

CFD:er är komplexa instrument och därmed medföljer en hög risk för att mista sina pengar snabbt på grund av möjligheterna att använda hög hävstång. 67% av privata konton förlorar pengar när de involverar sig i handel med CFD:er hos denna mäklare. Du ska överväga om du har tillräcklig kunskap om hur CFD:er fungerar, om du har råd att handla, då det är hög risk för att mista dina pengar.


Daytrading.se kan i vissa fall motta kommission och/eller betalning för annonsering från Markets.com eller andra handelsplattformar som omtalas på denna sida. Daytrading.se strävar dock efter 100% objektivitet i likhet med vad man hittar på andra typer av professionella medier och deras annonsörer. Intäkterna från annonsering är med till att säkra att vi också framöver kan leverera de bästa guiderna och det bästa innehållet om daytrading.

Spread the love

Kommentarer

 • Relaterat
 • Senaste
 • Populära