Gartleymönster

Publicerad: 28. juli 2015

Det så kallade Gartleymönstret är uppbyggt likt en enkel ABCD-formation men är lite mer avancerat.

Slutet av Gartleymönstret ser ut som en ABCD-bildning men i motsats till den enkla rörelsen, initieras ABCD-Gartleymönster av en upp-trend eller nedåt-trend. Vi ska se ABDC-rörelsen som en mindre korrigering på väg uppåt eller nedåt i den tidigare trenden. Som trader förväntar vi oss att trenden ska fortsätta och tar position därefter. På bilden ser vi inledningen av formationen där vi går från X till A.

gartley
Perfekt Gartleymönster.

För Gartleymönstret gäller samma regler som för ABCD-mönstret. Vi lägger dock till följande:

*Punkten D får inte vara högre / lägre än punkten X

 

 

 

 

 

Ett Gartleymönster kan naturligtvis både gå upp och ner. Ett uppåtgående mönster börjar med en trend uppåt från X till A. Ett nedåtgående mönster börjar med en nedåtgående trend från punkt X och till A. ABCD förväntas komma som en korrigering innan trenden fortsätter i sin tidigare riktning.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här
Gartleymönster i guld

Vissa traders lägger till Fibonacci till Gartley, detta för att få ännu mera edge och undvika fällor. Det är dock inte varje gång som du både kan hitta ett perfekt Gartleymönster samtidigt som vi träffar perfekt på Fibonacci. Men om de sammanträffar så kan det vara en intressant möjlighet för att ta en position.

Det är vanligt att traders lägger större vikt vid Fibonacci än att t.ex. ABCD-mönstret ska vara perfekt. Man tummar hellre på att det kanske inte är perfekt avstånd mellan punkterna eller att det kanske finns en extra liten korrigering i mönstret.

Gartleymönster handlas av många traders som ofta har gjort egna tillägg för att strategin ska fungera ännu bättre.

Spread the love