Hävstång – fördelar och risker med lånefinansierade investeringar

Publicerad: 10. augusti 2015

De flesta daytraders använder sig av hävstång när de handlar. Det gör de för att få ut så mycket som möjligt av deras vinnande affärer. När du använder hävstång mångdubblar du inte bara den potentiella vinsten, du investerar också med risk för större förlust. Hävstångshandel sker oftast genom så kallade CFD-kontrakt eller futures och det är något du bör vara försiktig med om du är ny på marknaden.

Handel med hävstång är viktigt att förstå för alla som sysslar med trading. Inom fysiken används en hävstång för öka den resulterande kraft som en påverkande kraft utövar i hävstångens andra ände. Ett exempel är ett spett. Om man tar ett 1 meter långt spett och sätter spetsen under en sten och sedan sätter en sten 1 decimeter från spetsen så har man fått en utväxling på 1:9 (se bilden).

Exemplet kan vi ta med oss in i tradingens värld och använda som en metafor. Ju mer hävstång du använder i dina investeringar, ju större ”kraft” ger du investeringen. I och med detta kommer både den positiva och negativa avkastningen bli större jämfört med en investering utan hävstång.

Handel med hävstång kan jämföras med den extra kraft du får genom att använda ett spett för att t. ex. flytta en stor sten.

Hävstång i vardagen

Låt oss säga att du köper 100 aktier i Swedbank till ett pris på 190 kronor per aktie. Under de kommande dagarna stiger kursen till 200 kronor och du tycker att det är på tiden att ta vinsten. I perioden har du tjänat 10 kronor per aktie (totalt 1000 kronor) eller drygt 5%.

Om du däremot köper ett CFD-kontrakt som avspeglar Swedbanks kursutveckling har du möjlighet för att använda hävstång på investeringen. Det betyder att det nödvändiga egenkapitalet för att uppnå samma exponering som i aktiemarknaden blir mindre och att du lånar det resterande beloppet av handelsplattformen. Hävstångsnivån eller kravet på egenkapital varierar beroende på handelsplattformen och vilken underliggande tillgång som CFD:en representerar.

På många handelsplattformar har du möjlighet att handla Swedbank som en aktie-CFD och här kan du använda hävstång upp till 5 gånger (1:5). Det betyder att du för samma exponering, insats, som i Swedbank-exemplet ovanför, och med hävstångsfaktor 5 gånger, skulle få en vinst på över 25% (istället för drygt 5%).

Allt detta låter ju bra, men tänk på att medaljen har en baksida. Med CFD-kontrakt för nämligen hävstången med sig en risk för större förlust. Om kursen på Swedbank faller med 5% kommer du, om du handlat med hävstångsfaktor 5, få en förlust på 25%.

Hävstång innebär också stora, kortsiktiga rörelser i öppna positioner och kräver att du är duktig till riskhantering men kompetenta traders använder oftast hävstång fär att maximera avkastningen.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Om du har en bostad som inte är avbetalad har du i realiteten gjort en handel med hävstång – kanske utan att vara medveten om det.

Bostadsköp kan ses som en form av hävstång. Har du en miljon kronor i kapital kommer banken kanske ge dig lov att köpa en bostad som är värd upp till sex gånger så mycket. Gällande krav är 15% i kontantinsats. De resterande fem miljoner lånar du av banken och därmed kan du få en relativt större avkastning på kontantinsatsen om bostadspriset stiger. På samma sätt kan du få en större förlust, mätt på investerat kapital, om bostadsmarknaden skulle gå mot sämre tider.

Om du handlar hävstångsprodukter som CFD kommer handelsplattformen kräva att du deponerar ett visst belopp för att kunna öppna positioner. Detta belopp kallas margin och ska användas till att täcka eventuella förluster på öppna CFD-positioner. Tänk dock på att marginkravet inte är det maximala beloppet du kan förlora. Blir kursrörelserna större än du hade räknat med kan du potentiellt förlora hela ditt kontosaldo.

Tidigare var det så att du t.o.m. kunde förlora mer än ditt kontosaldo men de nya ESMA-reglerna innebär att EU-godkända handelsplattformar är tvungna att använda negativt kontoskydd. Hos exempelvis Markets kan du därför inte förlora mer än vad du har stående på ditt konto.

Även om det låter bra så är det viktigt att vara medveten om att medaljen också har en baksida.

Var kan du handla med hävstång?

Det finns flera bra handelsplattformar där du kan handla både med aktier, index, råvaror och kryptovaluta med hävstång. En av de mest användarvänliga plattformarna är, i våra ögon Markets.

Handelsplattformen har en CFD-plattform där du kan handla en lång rad aktier, index, valutapar, råvaror och ETF:er som CFD-kontrakt  med hävstång.

Om du inte har hört om Markets men har lust att lära känna plattformen bättre hittar du en massa information i recensionen här.

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här

Hur fungerar hävstång?

Om du använder hävstång i en aktieinvestering innebär detta att du lånar av handelsplattformen som du använder. Du lånefinansierar alltså din investeringen, antingen därför att du inte har tillräckligt med pengar till att köpa alla aktierna eller därför du inte vill deponera hela beloppet för att uppnå önskad exponering.

Använder du hävstång med 10 gånger behöver du i realiteten bara satsa 1000 kronor för att uppnå en exponering på 10 000 kronor. De resterande 9000 kronorna lånar du av handelsplattformen – precis som i exemplet med banken och bostadsköpet vi beskrev tidigare.

På vissa handelsplattformar har du själv möjlighet att välja hävstångsfaktorn, exempelvis eToro, medan de flesta handelsplattformar har en bestämd hävstångsnivå. Du kommer också eventuellt uppleva att hävstångsnivån du erbjuds justeras beroende på hur mycket erfarenhet du har som trader. Tänk på att det är ditt ansvar att sätta dig in i vilken hävstångsnivå som din handelsplattform använder sig av, både risk och potentiell avkastning varierar i takt med hävstången.

Beloppet som du får deponera för att kunna öppna en hävstångsposition hos en nätmäklare kallas margin eller marginkrav.

I videon nedan kan du lära dig mer om hur handel med hävstång fungerar (engelsk)..

Hävstång och CFD-handel

CFD (Contract for Difference) är kanske den mest populära investeringsprodukten för traders som använder sig av hävstång. Om du köper ett CFD-kontrakt investerar du inte i den fysiska tillgången utan istället “skriver” du ett kontrakt med motparten (handelsplattformen) som följer kursen till den underliggande produkten, oavsett om detta är en aktie, ett index, ett valutapar eller en råvara.

I praktiken är ett CFD-kontrakt en vadslagning med motparten. Eftersom du inte äger den fysiska tillgången som ligger bakom CFD:en har du också möjlighet för att spekulera i kursfall och blanka, eller “korta” tillgången. Om kursen utvecklar sig i samma riktning som du tror, tjänar du pengar. Går kursen i motsatt riktning, förlorar du. Oavsett vilken väg du tror kursen ska, fungerar hävstången som ett förstoringsglas på din investering. Köper du en aktie-CFD hos exempelvis Markets kan du förstora din investering fem gånger så att den potentiella avkastningen/förlusten blir fem gånger större än om du handlade för samma belopp utan hävstång.

Du kan få mer information om riskerna som är förenade med CFD-handel i denna artikel.

Handel med hävstång fungerar som ett förstoringsglas på dina pengar.

Vad är margin?

Inom CFD-handel är ”margin” det belopp som du behöver för att öppna en position. Storleken på beloppet kan variera beroende på vilken tillgång du handlar, några gånger är marginkravet till handelsplattformen 20% av exponeringen (t. ex. om du handlar aktie-CFD:er hos Markets, medan marginkravet för att öppna CFD-positioner i index, valuta, eller råvaror kan vara så liten som 3,33 %.

Om marginen är tillgänglig på ditt konto låter handelsplattformen dig att öppna positionen och lånar dig det resterande beloppet. Det är naturligtvis inte gratis att låna pengarna av nätmäklaren, det kommer vi tillbaka till senare i artikeln.

Orsaken till att marginkravet varierar mellan de olika tillgångarna är att handelsplattformen värderar de olika instrumenten med en historisk risk och likviditet i åtanke. På allmän basis kan du förvänta att marginkravet ökar ju större kursrörelser i instrumentet det är eller om du investerar i ett instrument med lägre likviditet.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Vad sker med risken när du handlar med hävstång?

Som du säkert redan har fått intryck av är handel med hävstång förenad med ökad risk. Detta beror både på att du investerar för lånade pengar och därför att marknadsexponeringen, som en följd av lånefinansieringen, är långt högre än vad din insats är.

Låt oss se på ett exempel som illustrerar hur risken ökar när du handlar med hävstång:

Du har bestämt dig för att gå ”lång” (köpa) det tyska DAX-indexet och köper ett CFD-kontrakt hos Marketstill ett värde på ca. 13 000 euro. Handelsplattformen tillåter en hävstångsfaktor på 20 gånger när du handlar CFD:er i DAX, något som innebär att ditt marginkrav, alltså insatsen, blir ca. 650 euro.

Det innebär att för lite över 6700 kronor exponerar dig mot DAX-indexet för ca. 135 000 kronor.

Skulle det uppstå en dramatisk händelse som påverkar finansmarknaden negativt kommer du att ha förlorat hela insatsen efter ett 5% fall i indexet. På grund av den ökade risken du tar när du handlar med hävstång är det viktigt att du alltid använder dig av mäklarens stop loss-funktion. På det sättet kan du kontrollera hur stora förluster du vill tillåta på de olika positionerna före din handelsplattform automatiskt stänger dem.

Om du är ny trader rekommenderar vi att du använder handelsplattformens demokonto till att göra dig bekant med hävstångsprodukter och hur hävstången påverkar risken före du investerar med riktiga pengar. Nätmäklaren Markets har ett lysande demokonto med alla de funktioner som du finner på den riktiga handelsplattformen.

Andra nackdelar med hävstång

Förutom större risk är det ett par andra aspekter du bör vara medveten om före du handlar med hävstång.

Vid hävstångsinvesteringar äger du inte instrumentets underliggande tillgång. Det betyder att du heller inte kan dra nytta av fördelarna som kan vara förenade med med att äga de fysiska produkterna. Investerar du i guld som en råvaru-CFD äger du t. ex. ingen ”guldklimp”.

Handlar du aktie-CFD:er med hävstång har du inte heller något rättighet som aktieägare att exempelvis gå till bolagsstämmor. Du mottar heller inte utdelning men denna blir istället lagt till eller dragen från handelskontot beroende på om du har en lång eller kort position.

Sitter du på hävstångs-CFD-positioner är det också risk för att din position tvångsstängs. Om kursutvecklingen rör sig i motsatt riktning som din position kan nätmäklaren kräva att du sätter in fler pengar för för att hålla positionen öppen, ett så kallat margin call. Om du inte sätter in fler pengar stängs positionen automatiskt så att den totala exponeringen reduceras.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Kostar det pengar att handla med hävstång?

Det är aldrig gratis att låna pengar och eftersom hävstång innebär att du lånar pengar av handelsplattformen är detta något som nätmäklaren tar betalt för.

Handelskostnaderna som är förenade med hävstångshandel kommer till uttryck genom dag-till-dag-ränta som innebär att betalar för att hålla positioner öppna i längre tid (över natten). Räntesatsen från dag till dag är oftast mycket låg på de flesta plattformar.

Att inte bli sittande i positioner över natten eller ännu värre, över helgen är en rekommendation du hör från de flesta rutinerade daytraders. Detta beror inte enbart på finansieringskostnaderna som är förenade med de öppna positionerna, utan främst p.g.a. att risken för att marknaden kan öppna på ett helt annat ställe måndag morgon än den stängde på fredagen.

Men låt dig inte skrämmas av möjligheten att handla med hävstång, du kan nämligen förbättra avkastningen på dina investeringar med hjälp av den. Det är dock extremt viktigt att du sätter dig in i hur hävstången fungerar och att du är medveten om riskerna som denna möjlighet innebär. Tänk också på att aldrig investera för mer än du har råd att förlora.

I denna artikeln kan du få fler tips om hur du blir en bättre daytrader.

Spread the love