Fibonacci retracements

Publicerad: 4. augusti 2015

De så kallade ”Fibonacci retracements” är ett mycket populärt verktyg för en teknisk analytiker. De så kallade “retracements” baseras på Fibonacci-tal som identifierades av matematikern Leonardo Fibonacci på 1300-talet. Fibonnaci-siffror finns i en oändligt lång serie tal med start på: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 o.s.v. Varje tal i denna sekvens är helt enkelt summan av de två föregående talen.

Ett av de mest kända Fibonacci-förhållanden är 61,8 procent, vilket också kallas “det gyllene snittet”. Andra viktiga Fibonacci-förhållanden är 23,6%, 38,2%, 50% och 100%.
I teknisk analys används Fibonacci genom att ta den högsta och den lägsta punkten i ett pris och sedan sätta ut exempelvis 61,8 procent av den totala sträckan. När vi markerat detta listas viktiga nivåer i din graf. Dessa agerar ofta både som stöd och motstånd.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

 

Det kan vara svårt att förstå varför dessa nivåer skulle ha betydelse i förhållande till prisutvecklingen på de finansiella marknaderna, men om du följer marknaderna på daglig basis kommer du se att det inte finns någon tvekan om att de är viktiga. En tänkbar förklaring kan vara att så många traders och investerare tittar på dessa nivåer genom att använda dem i sina analyser. Om flera personer ser samma köpläge kommer det självklart bli en stark effekt på denna nivå. När man talar om en retracement brukar man prata om att priset pendlar mellan nivåer, exempelvis först upp till en viktig nivå för att sedan gå tillbaka till en annan viktig nivå. Kolla extra på nivåer 61,8 procent och 50 procent.

Här är en video som pedagogiskt förklarar hur du lägger till Fibonacci-nivåer på ditt diagram, något de flesta tradingplattformarna kan:

Även om Fibonacci-siffror och förhållanden går att använda framgångsrikt vid analys av prisutveckling är det viktigt att inte endast titta på detta. De bör användas tillsammans med andra delar av teknisk analys, t. ex stöd- och motståndsnivåerdubbelbottnar och toppar, eller trendkanaler.

Spread the love