Fokus på kortsiktig handel – Vad är daytrading?

Publicerad: 29. juli 2015

Daytrading är handel med värdepapper på väldigt kort sikt. Oftast rör det sig om sekunder eller minuter, högst några timmar. Detta skiljer sig mycket från klassisk aktieinvestering där man jobbar på betydligt längre sikt, ofta fler år fram i tiden.

Som daytrader använder du en handelsplattform där du både kan ”köpa” och ”sälja” marknaden. Det betyder att du kan tjäna pengar både när marknaden stiger och faller. För dig som trader är det en stor fördel att kunna handla i båda riktningar i en orolig marknad.

Om du hör talas om daytrading för första gången kanske du undrar hur det är möjligt att tjäna pengar på mycket kortsiktig handel. Hur kan man veta hur priset på ett företag kommer att röra sig inom de närmaste sekunderna eller minuterna? Svaret är att ingen kan detta, inte heller dem som jobbar som daytraders. Men en daytrader använder sig av så kallad ”teknisk analys” för att ge sig själv de bästa förutsättningarna för att förutsäga de framtida kursrörelserna. Detta sker med utgångspunkt i en teori om att historiska rörelser i kursen kan berätta något om framtidens rörelser.

Den långsiktiga investeraren kommer förmodligen att gå in i varje butik i gallerian och studera produkter och anställda. Den kortsiktiga tradern kommer däremot inte bry sig om att gå i affärer. Han kommer att sitta på bänken i mitten av köpcentret och istället studera hur kunderna rör sig in och ut ur centrets många affärer.

För att förstå skillnaden mellan konventionell långsiktig värdepappershandel och mycket kortsiktig handel kan man föreställa sig två människors besök i ett köpcentrum. Den långsiktiga aktieinvesteraren kommer förmodligen att gå in i varje butik i gallerian och studera produkter och anställda, detta för att avgöra om företaget är fungerande. Om allt ser bra ut kommer han så småningom överväga att köpa en andel i den valda butiken. Den kortsiktiga tradern kommer däremot inte bry sig om att gå in i affärerna. Han kommer att sitta på bänken i mitten av köpcentret och istället studera hur kunderna rör sig in och ut ur centrets många affärer. Om han plötsligt ser att fler och fler människor flockas framför bokhandeln så antar han att butiken har något som lockar människor och det får honom att snabbt köpa en andel i butiken. När kundansamlingen börjar upphöra (kanske för att en rea är över) så säljer han sin andel igen. Han lär sig kundernas handelsmönster och lär sig lista ut var de kommer gå härnäst.

På samma sätt kan den kortsiktiga tradern kanske också lägga märke till att en av centrets butiker upplever att kunderna flockas strax före öppning på tisdagar och fredagar. Observationerna kan tyda på att butiken dessa dagar säljer något som många vill ha och därmed kan den kortsiktiga tradern dra en slutsats att det kan vara fördelaktigt att äga en andel i butiken på tisdag och fredag morgon. På andra veckodagar finns det dock inte lika stor efterfrågan på butikens varor och då kan det vara mer meningsfullt att positionera sig i andra butiker.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här
En daytrader är intresserad av prisrörelser och försöker ständigt att upptäcka grafmönster.

På detta sätt ska man också förstå daytraderns analys av kursgrafer. Kursgrafen avspeglar inte mer än utbud och efterfrågan men är underliggande präglat av människans natur – hopp, rädsla, likgiltighet, girighet, panik m.m. Grafen reflekterar alla dessa känslor och en erfaren daytrader lyckas identifiera dessa känslor på graferna, gång på gång. Som daytrader använder du en rad olika begrepp för att beskriva känslorna/rörelserna i marknaden.

Några av dessa begrepp är: Motståndsnivåer, trendkanaler, dubbeltoppar o.s.v. Om du är i tvivel om huruvida teknisk analys överhuvudtaget kan säga något om framtidens rörelser i en kursgraf behöver du bara se på följande exempel:

Motståndsnivå: Bilden nedanför är en skärmdump från nätmäklaren Markets och visar utvecklingen i amerikanska Uber-aktien det senaste halvåret. Här skulle många traders lägga märkte till att Uber-aktien möter tydligt motstånd när kursen når till ca. $ 38,50 (den gröna linjen). Kursen har flera gånger de senaste sex månaderna varit uppe och testat motståndnivån utan att bryta igenom och istället därefter korrigera tillbaka igen. Detta är för övrigt en ”bearish signal” (säljsignal) för många tekniska analytiker. Daytraders som använder sig av teknisk analys väntar ofta på att aktien bryter igenom motståndsnivån för att därefter vara med på en fortsatt uppgång. Men det är också möjligt att shorta, eller korta (satsa på fallande kurs) värdepappret när det möter motståndsnivån och hoppas på att historien upprepar sig.

Skärmdump från nätmäklaren Markets. Ubers aktiekurs stöter på motstånd runt $ 38,50.

Trendkanal: Det är inte svårt att att se den stigande trendkanalen (de två parallella linjerna) som Schibsted-aktien befinner sig i (se bilden nedanför). Lägg speciellt märkte till hur priset vänder när aktiekursen slår i topparna och bottnarna i kanalen. Som daytrader kan du vänta på ett utbrott ur kanalen och därefter gå kort eller lång, beroende på utbrottets riktning. Tänk på att det kan uppstå falska brott, som Schibsted-exemplet illustrerar vid ett par tillfällen. Som daytrader kan du också välja att tro på att trendkanalen är stabil och handla upp och ner innanför kanalens intervaller.

Schibsted-aktien i en uppåtgående trendkanal. Skärmdump från nätmäklaren Markets.

Om du vill vara en en framgångsrik daytrader ska du med andra ord bli förtrolig och trygg med teknisk analys. Exemplen ovanför är två förhållandevis enkla och lätt igenkännbar mönster och är obligatoriska indikatorer som demonstrerar kursrörelserna på nya sätt. Det allra viktigaste är att du övar dig igen och igen. Ju fler kursgrafer du tittar på, ju lättare blir det för dig att se mönster och desto större chans är det att du en dag vill få framgång med trading.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här
Teknisk analys står i kontrast till ”fundamental analys” som oftast förknippas med mer långsiktig handel i värdepapper. Om du investerar på bakgrund av ”fundamental analys” köper du oftast en aktie för du har en förväntning om att kursen ska gå upp i framtiden. Kanske har du läst företagets rapporter och konstaterat att de driver företaget i en positiv riktning. När du först har köpt aktien är du oftast inställd på att vänta veckor, månader eller år på att aktien ska stiga. En daytrader arbetar inte på det sättet.

Om du vill syssla med daytrading och tjäna pengar på ”hobbyn” betalar det sig inte att använda bankernas vanliga möjligheter för att handla aktier. Det går helt enkelt för långsamt. Istället ska du använda en handelsplattform som är utvecklad speciellt för snabba affärer. På flera av dessa handelsplattformar handlar du inte fysiskt aktierna i den aktuella firman, utan istället i så kallade CFD-kontrakt eller futures. Dessa kontrakt avspeglar kursen till aktien eller den tillgång du trader (t. ex guld, olja eller aktieindex) och rör sig mer eller mindre på det samma sätt som kursen på den underliggande aktien/tillgången.

CFD-kontrakt gör det också möjligt att handla blixtsnabbt, samt både att ”köpa” och ”sälja” marknaden. Som daytrader behöver du därför inte vara bekymrad för om marknaden går upp eller ner om du önskar att tjäna pengar. Om du tar korta positioner, så kallad “shorting” eller “korta”, kan du tjäna pengar även när marknaden faller. Även om detta låter invecklat är handelsplattformarna oftast utvecklade på användarvänliga sätt så allt du behöver göra är mer eller mindre att trycka på ”köp” eller ”sälj”, beroende på vilken riktning du tror marknaden ska. Detta betyder att CFD-handel föregår mer eller mindre som vanlig aktiehandel och handelsplattformen ordnar med allt ”pappersarbete”.

Vi rekommenderar dock att du sätter dig in i hur CFD-kontrakt fungerar, då risken med sådan handel är högre än vid vanliga aktieinvesteringar.

Om du vill veta mer om CFD-handel kan du läsa mer här. Vi har också en artikeln som handlar om risker vid CFD-handel.

Spread the love