PEAD-strategin: Köp vid positiva rapporter!

Publicerad: 3. december 2020

Rapportsäsongerna är några av de mest spännande tiderna på året för aktiva handlare och investerare. Positiva eller negativa överraskningar leder ofta till stora prisrörelser. Visste du att det finns en strategi som du kan använda för att trada sådana överraskningar?

Aktiekurserna i tiden runt bolagsrapporerna kan vara väldigt volatila. Det betyder också att det kan vara svårt att trada i denna period, men det finns faktiskt en strategi som du kan använda till bl. a. kvartals- och årsredovisningar.

Strategin är beskriven av Brandt och Kishore från Fuqua School of Business vid Duke University i USA och ska enligt undersökningar ge meravkastning om den används korrekt.

Strategin går i grova drag ut på att hitta en rapport som överraskar analytikerna. Brandt och Kishores undersökningar visade att en aktie hade en tendens till att röra sig i samma riktning som överraskningen (positiv eller negativ) i upp till 60 dagar efter publicering av rapporten. Strategin har fått namnet PEAD, eller Post Earnings Announcement Drift.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Exempel på PEAD-strategin

Amerikanska Twilio Inc såg inte särskilt spännande ut fram till rapportredovisningen vintern 2018. I föregående månader hade aktiekursen satt nya all time lows och investerare hade i princip gett upp aktien. I februari 2018 publicerade dock bolaget en överraskande rapport och aktien steg med mer än 16% följande dag. Den positiva trenden var dock långt ifrån över och i enighet med PEAD-strategin fortsatte upptrenden i de två månaderna som följde. Från februari till mars steg aktien med nästan 80%.

Hade du köpt Twilio-aktier med fem gånger hävstång för 10 000 kronor hade du tjänat 40 000 kronor på en månad.

Twilios aktieutveckling på en dagsgraf. Pilen markerar dagen för den överraskande rapporten och tidpunken för när man ska köpa aktier enligt PEAD-strategin.

Ett annat och nyare exempel är det amerikanska modeföretaget LBrands. Företaget överraskade positivt då de publicerade halvårsrapport i slutet av juli 2020 vilket resulterade i ett stort hopp i aktiekursen. I veckorna som följde fortsatte kursen med att stiga stadigt. Den 19 november slog bolaget förväntningarna igen då de redovisade rapport för det tredje kvartalet och kursen svarade igen med ett kraftigt ryck upp.

Sedan redovisningen av halvårsrapporten, som i skrivande stund är för ca. fem månader sedan har kursen till LBrands dubblerats. Handlar du aktien som CFD hos Markets kan du handla med hävstång upp till fem gånger, något som hade gett en ännu större avkastning.

I grafen nedanför kan du följa med på hur LBrands aktiekurs utvecklar sig.


Tänk på att du alltid bör vara införstådd med risken när du handlar hävstångsprodukter som CFD:er. Använder du hävstång tillsammans med PEAD-strategin råder vi dig till att använda en relativt tight stop loss, så att eventuella förluster inte blir så stora.

Lång och kort

PEAD-strategin är flexibel och kan användas i båda riktningar. Om rapporten överraskar positivt kan du köpa aktien. Skulle det däremot presenteras tal som gör marknaden besviken, har du möjlighet att blanka aktien. Enligt Brandt och Kishores undersökningar kan strategin ge en avkastning på 12,5% årligt.

Om du vill ha ett metodiskt förhållningssätt till strategin bör du sätta dina egna regler för när en rapport kan kategoriseras som överraskande. För detta har Brandt och Kishore tagit fram en formel som utgår från själva rapporten. Om du vill gå djupare in i detaljerna och se den matematiska formeln kan du läsa hela undersökningen här.

Det finns inga tydliga svar på varför PEAD-rörelserna uppstår. En förklaring kan vara att det tar en viss tid för marknaden att absorbera nyheten från bolaget. Det är vanligt att både privata investerare och eventuella fonder först tar ställning till köp och sälj i dagarna efter rapporten. Därmed kommer aktien långsamt att stiga eller falla ännu mer i perioden efter rapporten, allt beroende av riktningen på nyheten.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Olika bolag

Det är viktigt att understryka att PEAD-fenomenet inte inträffar varje gång. Det finns också undersökningar som visar att vissa typer av bolag kan vara bättre att använda i PEAD-strategin än andra.

  • Exempelvis verkar så kallade värdeaktier, vid positiva överraskningar, ha en tendens till att prestera bättre än tillväxtaktier. En orsak till detta kan vara att marknaden generellt är väl optimistisk kring tillväxtaktier.
  • Det är inte säkert att PEAD-strategin fungerar lika bra på mindre bolag. Undersökningar visar nämligen att minde bolag, i högre grad än de tyngre ”marknadselefanterna”, har en tendens till att se extra stora uppgångar på rapportdagen. I de efterföljande dagarna rör sig dock kursen oftare tillbaka i riktningen som den kom ifrån.
  • Det är också undersökningar som indikerar att kursrörelserna är större i bolag med en stor andel institutionella ägare. En av förklaringar på detta fenomen är att de institutionella investerarna oftare har ett mer kortsiktigt fokus och därför tenderar att reagera på redovisningstal i högre grad.

Också här på redaktionen har vi gjort mindre, ovetenskapliga tester av strategin med goda resultat. Vi har dock erfarit att det inte bara är att köpa på ett bolags eventuella positiva rapport. Aktien bör reagerade upp i en viss nivå för att det ska vara förnuftigt att ta en position. Detta kan delvis bero på att många företag tenderar att sänka sina förväntningar. Därför behövs det större överraskningar för att verkligen sätta fart på kursutvecklingen.

Vi har testat med en minstanivå på 6%, d.v.s. att aktien minst ska öka med detta den första dagen efter rapporten har publicerats (eller minska 6% om man blankar). Men denna procentsats ska inte ses som ett facit. För dig som lust till att testa PEAD-strategin i praktiken rekommenderar vi att testa strategin och hitta vilken nivå du tycker fungerar bäst.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Sammanfattning

Köp aktier i bolag som bjuder på positiva överraskningar vid rapport. Eventuellt kan du blanka aktier i ett bolag som levererar nedslående siffror. Aktien kan du därefter behålla i upp till 60 dagar.

Undersökningen som det refereras till inkluderar endast aktier som hade ett inledande kursvärde på fem dollar eller mer.

Kursrörelser efter rapportpubliceringar

Klicka här om du vill se vilka bolag som redovisar rapport den kommande månaden.

Använd gärna kommentarfältet nedan för att berätta om dina egna erfarenheter med PEAD-strategin.

Spread the love