RSI – Relative Strength Index

Publicerad: 20. augusti 2020

Relative Strength Index, eller RSI är en annan momentumindikator som jämför storleken på den högsta punkten med den lägsta punkten i en period. RSI används vanligtvis för att bedöma huruvida en marknad är överköpt eller översåld. Om du beräknar RSI på ett daglig diagram baseras detta på följande formel:

RSI = 100 – 100/(1 + RS*)

RS = Genomsnitt av x antal positiva dagar / genomsnitt av x antal negativa dagar.

Ett exempel på när RSI når värdet 80 och marknaden vänder.

 

Som ni kan se i diagrammet ovan är RSI i intervallet mellan 0 och 100 (värdet 100 och 0 ej utsatta). En marknad anses av vissa vara överköpt när RSI befinner sig runt 80, vilket innebär att marknaden kan ha kommit lite för högt och att det finns en ökad sannolikhet för att marknaden kommer att dra sig tillbaka. På samma sätt visas att marknaden är översåld om RSI är under 20. Detta kan vara en indikation på att marknaden är undervärderad och att en uppgång är möjlig.

Dagsgrafen i Brent crude olja. RSI når vid flera tillfällen regionen kring 80 och vänder varje gång. Kom ihåg att indikatorn inte alltid är så här pålitlig. Det är viktigt att du själv studerar grafer och ser hur indikatorn fungerar för dig.

 

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här

Om du som trader använder dig av RSI bör du vara medveten om att stora ökningar och nedgång i priset kan påverka RSI och skapa falsk sälj- och köpssignaler. Det är därför bäst att använda RSI som ett komplement till andra indikatorer eller andra delar av teknisk analys, och du bör inte agera på RSI utan att titta på andra faktorer också.

Spread the love