Pivotstrategin

Publicerad: 8. januari 2016

Denna strategi består i korthet av ett glidande medelvärde och sju så kallade pivotlinjer. Traden initieras när en viss pivotlinje bryts och traden slås ut igen när priset korsar det glidande medelvärdet.

De så kallade pivotlinjerna utgör viktiga prisnivåer i de flesta valutakurserna. Det finns dock relativt få svenska traders som använder dessa linjer när de handlar forex. Nedan kommer vi beskriva en relativt enkel strategi där vi använder oss av pivot. Om du använder strategin kommer du så småningom få en bra känsla för hur de stora valutaparen rör sig. Strategin är främst avsett för pund mot US-dollar, även kallad “Cable” eller helt enkelt GBP/USD. Strategin kan också användas i exempelvis EUR/USD.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Kort om pivot
Pivotsystemet är ett tekniskt verktyg som ursprungligen utvecklades av “floortraders” för att få en känsla för hur priskurvan speglar priset från föregående dag. Du behöver inte förstå beräkningen för att använda pivotstrategien då de flesta handelsplattformar kan dra pivotlinjer automatiskt.

Om du ändå är intresserad av att lära dig räkna pivotlinjer själv har vi skrivit en liten mall här:

Pivot betyder i grunden ett “område dit något dras” och i detta fall är det kursen som dras mot ett visst pris. Enkelt förklarat beräknas pivotlinjen (P) genom att lägga föregående dags stängningspris (C) tillsammans med den föregående dagens höga (H) och lägsta (L). Detta värde divideras med tre för att få den genomsnittliga: P = (H + L + C) / 3

P kallas pivotlinjen och anses av de flesta traders vara den viktigaste nivån eftersom det indikerar ett slags genomsnitt av föregående dags pris.

Tillsammans med pivotlinjen dras även några andra linjer. Vi kallar dessa för stöd (S) och motståndslinjer (R). Dessa linjer är ett sätt att uppskatta hur långt priset rör sig bort från genomsnittet. Dessa linjer är beräknade enligt följande.

R1 = P + (P − L) = 2×P − L og S1 = P − (H − P) = 2×P − H og R2 = P + (H − L) og S2 = P − (H − L) og R3 = H + 2×(P − L) = R1 + (H − L) og S3 = L − 2×(H − P) = S1 − (H − L)

Pivotstrategin
Om du vill använda pivotstrategin ska du först ta fram grafen som visar GBP/USD på 5-minutersintervallet. Därefter lägga till analysverktyget som kallas “pivot” eller “pivotlines”. Detta verktyg finns i de flesta handelsplattformar under “TA” eller “drawing”. När pivot är aktiverad kan du se upp till sju linjer över grafen. Mittlinjen kallas pivotlinjen och de yttersta linjerna kallas stöd och motståndslinjer (S1 och S2, och R 1 och R 2). Lägg märke till hur priset ofta dras mot (P) i början av dagen för att sedan dra sig ut mot stöd- och motståndslinjer senare under dagen. När pivotlinjerna lagts till i diagrammet lägger du också till ett glidande medelvärde på 50. Du kan läsa mer om glidande medelvärden här.

Bild 2. Lägg märke till hur priset dras till pivotlinjen för att lite då och då göra avstickar till stöd- och motståndslinjer.
Bild 2. Lägg märke till hur priset dras till pivotlinjen för att då och då göra en avstickare till stöd- och motståndslinjer.

Pivotstrategin är att gå lång/köpa eller gå kort/sälja när priset bryter det första stödet/motståndet över eller under pivotlinjen på ett visst sätt. Dessa stöd/motstånd brukar kallas S1 och R1. När en av dessa linjer bryts är detta, enligt strategin, ett tecken på att stöd/motstånd inte höll och att priset ska vidare upp eller ner. Det är då vi traders tar position.

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här

Förutom pivotlinjer använder strategin sig av ett glidande medelvärde (MA) med värdet 50. Detta glidande medelvärde används för att bestämma stop loss och target. Detta gör att traden stoppas när priset korsar det glidande medelvärdet, oavsett om din trade är i plus eller minus. Diagrammet nedan visar ett exempel på entry och stop loss / target.

Entry og exit i pivotstrategien. De blå pile viser entry, de røde viser exit.
Entry och exit i pivotstrategien. Den blå pilen visar entry, den röda visar exit. Tryck på grafiken för att se en större version.

I den enklaste versionen av strategin går du in marknaden direkt när stöd- / motstånd-linjen (S1 eller R1) bryts. Detta är dock inte något som rekommenderas. Detta beror på att priset ofta stannar och stampar runt dessa stöd / motståndslinjer. Du kommer se många gånger då priset håller sig runt stöd/motsånd men inte riktigt orkar bryta igenom. De riktiga utbrott sker oftast med kraft – och det är då vi vill köpa eller sälja.

Det är viktigt att du har tålamod och kan vänta på rätt läge. Det kan t.o.m. vara en bra idé att vänta på att ditt candlestick ska stänga på “rätt” sida av stöt/motstånd. Det skulle innebära att vänta i 5 minuter i fallet ovan. Det kan kännas som en evighet när man sitter och väntar men man ska komma ihåg att vi inte tävlar i hastighet. Tålamod är en ytterst viktig komponent i trading.

Entry görs först när kursen passerar “bryt-candlet”.

När du väl är inne i marknaden är det viktigt att sätta stop loss. Detta för att skydda dig själv från allt för kraftiga svängningar. Vanligtvis kan du sätta en stop loss runt den nivån där glidande medelvärde (MA 50) ligger vid tiden för inträde. Exit sker när priset bryter det glidande medelvärdet – oavsett om positionen är i plus eller minus. Om priset börjar forma en botten eller topp kan man dock med gott samvete ignorera glidande medelvärdet och ta vinsten vid denna tidpunkt. Se till att stänga alla öppna positioner innan marknaden stänger, vanligtvis runt midnatt. Vi vill inte riskera att bli fast över natten.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här
Ett förslag på hur man kan göra flera exits med strategin.
Spread the love