Vad är futures och hur handlar du med futures-kontrakt?

Publicerad: 25. augusti 2014

Futures är kontrakt mellan två parter om köp och sälj i ett värdepapper eller vara till ett bestämt pris på en bestämd tid i framtiden. Som daytrader handlar man vanligtvis med futures och/eller CFD:er och båda investeringsprodukterna är mer flexibla än traditionell aktiehandel.

Du har säkert hört snack om futures, framtidskontrakt och terminskontrakt men det är inte säkert att du helt förstått vad begreppen betyder. Det är enklast att förklara och förstå futures om vi tar utgång i historien.

Den allra första erkända futures-handeln gjordes på Dojima-risbörs i Japan för 300 år sedan. I England blev det köpt och sålt råvaror-futures redan på 1500-talet men handel kom först igång under mer ordnade former sent på 1800-talet.

Futures-handeln uppstod på allvar i det amerikanska landsbruket i mitten på 1800-talet. I 1848 var Chicago huvudsäte för lagring och försäljning av korn till stora delar av USA genom Chicago Board of Trade (CBOT). Själva handeln föregick effektivt men det var ändå perioder då behovet för korn inte passade med mängden som de amerikanska bönderna skördat. Denna skevhet i utbud och efterfrågan utgjorde en förhållandevis stor risk för bönderna och det var därför svårt för de privata landsbrukarna att veta vad deras grödor var värda och hur mycket pengar de skulle få ut den dagen då kornet skulle säljas.

Futures-kontrakt uppstod som en säkerhet för de amerikanska kornbönderna.

Även för 150 år sedan var de flesta bönderna i USA beroende av hjälp från banken och om en bonde hade tagit ett lån i tron om att han kunde få $ 20 per tunna korn så riskerade han att bli insolvent om kornpriset föll dramatiskt. Från böndernas sida uppstod det därför ett behov för att skydda sig mot denna typ av plötsliga prisras. Försäljning av grödor var grunden för många av bönderna och stora rörelser i priset kunde i värsta fall efterlämna liv och familjer i ruiner.

I början var det majs som blev futures-handlat på råvarubörsen i Chicago, men också vete, sojabönor och bomull följde snabbt efter. Under de nästa årtionden blev future-handeln etablerad med andra råvaror som kakao, apelsinjuice och socker samt för levande djur som nötkreatur och gris.

Idag är det fortfarande majs, vete och sojabönor som står för den största delen av omsättningen på CBOT.

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här

Futures blev en hedge

Den nödvändiga tryggheten fick bönderna till att ingå avtal om att sälja kornet till ett fastsatt pris viden bestämd tid i framtiden, till mer riskvilliga mellanhänder. Ett sådant kontrakt betydde att mellanhanden var förpliktad till att köpa bondens grödor till exempelvis $ 20 per tunna, även om det var två månader till kornet skulle skördas. Därmed fick bönderna säkerhet för den framtida intäkten, oavsett om priset stod i $ 10, $ 20 eller $ 30 dollar vid tidpunkten för leveransen.

Risken blev därmed flyttad från bonden och över till mellanhanden som självklart hoppades på att spot-priset steg i tidsrummet mellan då kontraktet skrevs till själva leveransen. Och i så fall kunde han sälja kornet vidare med förtjänst.

I kölvattnet av detta relativt transparenta system uppstod det flera mellanhänder som hela tiden köpte och sålde kontrakten som bonden och investeraren från början hade ingått. Kontrakten skapade en grogrund för en marknad präglad av spekulation.

I videon (engelsk) nedan förklaras hur futures-handeln mellan bönder och institutionella aktörer går till idag.

https://youtu.be/CC9VeHrI3Es

Effekten av futures i vardagen

Kanske har du själv varit en del i en form av futures-affär eller framtidskontrakt då du köpte bostad?

Varje bostadsaffär föregår av att en köpare och en säljare ingår ett avtal om ett framtida pris på bostaden. När du köper en lägenhet som är under uppbyggnad till ett bestämt pris, en lägenhet som är planerad färdig på en bestämd tid i framtiden, ingår du i grund och botten ett framtidsavtal med säljaren genom att du lägger en deposition.

Om bostadsmarknaden stiger under perioden från att kontraktet skrevs tills lägenheten står färdig, har du tjänat på handeln. (orealiserat så länge du inte säljer). Om bostadsmarknaden faller i samma period har du en orealiserad förlust på investeringen, något som betyder att säljaren gjorde den (ekonomiskt sett) bästa affären vid tidpunkten då kontraktet skrevs.

Att det skrivs futures-kontrakt på exempelvis korn, kaffe och andra så kallade “soft commodities” har också en direkt effekt på oss som förbrukare. När kaffebonden vet hur mycket den får för sina kaffebönor i framtiden, samtidigt som kaffeproducenterna vet hur mycket de ska betala för bönorna, har båda parter en ekonomisk säkerhet. Denna säkerhet gör att du och jag upplever att priset på kaffepaketet i butiken eller cappucinon på den lokala kaffebaren är relativt stabilt, även om spot-priserna på kaffe skulle bli häftigt volatila.

Idag väljer många bönder att sälja eller köpa delar av, exempelvis kornskörden som futures-kontrakt. På det sättet har de delvis säkerhet för intäkten/utgiften, samtidigt som de också kan få en del i en eventuell fördelaktig prisrörelse. En kaffebonde eller kaffeproducent tar naturligtvis också en något större risk om de säljer/köper delar av en skörd som futures.

Futures som investeringsobjekt

Sedan 1800-talet har futures-kontrakten spridit sig till många sektorer. Först energisektorn, därefter till ädelmetaller och vidare till valuta, aktier etc. Principen bakom kontrakten är de samma, men idag är det tusentals, ibland miljoner inblandade mellanhänder mellan de ursprungliga parterna.

Vi kan förstå att många tycker att det låter invecklat med futures-kontrakt och därför avstår från att handla med dem. I praktiken är det dock inte så svårt då nätmäklaren som du använder ordnar allt. Som daytrader är det enda du behöver göra att trycka på en köp- eller säljknapp, precis som du gör när du handlar andra investeringsprodukter.

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här

Kanske minns du tillbaka till april 2020 då coronapandemin hade fått fäste i världen och oljepriset föll. Den gången föll de fysiska futures-kontrakten på den amerikanska skifferoljan, West Texas Intermediate (WTI), till flera tiotals dollar i minus. Detta innebar att investerare skulle betala för att bli av med oljan och hade du haft lagringsplats utöver det vanliga kunde du faktiskt få pengar för att ta emot olja vid en tidpunkt i slutet av april 2020.

Visa fruktade att oljeljuset släcktes för evigt då priset gick till minus våren 2020.

Om du exempelvis handlar futures-kontrakt i korn, äger du i princip lite korn i den period du har positionen öppen. Men daytraders och investerare har inte intresse i, eller behov av, att leverera eller motta den underliggande tillgången. Här är målet att tjäna pengar på prisrörelsen i majs, guld, olja m.m. Därför erbjuder de flesta nätmäklare idag kunder att handla futures-kontrakt utan risk för att det plötsligt står en lastbil med korn utanför ditt hem.

Här är det viktigt at skilja på futures-kontrakt och optioner. En option ger innehavaren rätt till att köpa eller sälja en underliggande tillgång vid kontraktets utgång. Med futures-kontrakt är innehavaren tvungen att infria villkoren i kontraktet.

När du handlar futures-kontrakt hos en nätmäklare kommer du därför aldrig att äga den underliggande tillgången. Hos handelsplattformen Markets kan du handla futures-kontrakt i en lång rad tillgångar, bland andra råvaror som olja, guld, index och bitcoin.

Exempel på futures-handel

Låt oss säga att du köper ett framtidskontrakt i nordsjöolja (Brent). Hos Markets kan du handla futures-kontrakt i Brent en månad fram i tid. Rollover-datumet är alltid den fjärde fredagen i månaden.

Priset på Brent-futures står i ca. $ 42,50. Om du tror att oljepriset kommer stiga före kontraktet upphör att gälla kan du köpa önskat antal kontrakt till detta pris.

I vårt exempel tror du på stigning i oljepriset under de kommande veckorna och du köper 1000 Brent-futures-kontrakt till $ 42,50. Detta ger dig en total exponering på $ 42 500, men då handelsplattformen erbjuder dig att använda hävstång vid futures-handlar behöver du endast deponera en mindre säkerhetsmarginal (margin). Hos Markets kan du handla med 10 gånger hävstång med futures-kontrakt i olja, vilket innebär att du ska betala en margin på 10% av exponeringen.

När du har öppnat positionen kommer värdet på kontrakten variera beroende av prisutvecklingen i Brent-oljan. Om priset stiger kommer du ha en orealiserad vinst, medan prisfall ger dig en orealiserad förlust. Om prisfallet blir för stort kan handelsplattformen kräva att du sätter in fler pengar för att de ska hålla positionen öppen.

Du kan läsa mer om margin i vår artikel om CFD-kontrakt.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Fördelar och nackdelar med futures

Det är både fördelar och nackdelar med futures-kontrakt. Vissa riktar sig direkt mot investerare medan andra i högre grad mot producenter och industriella aktörer.

Fördelar

  • Daytraders och investerare kan handla futures-kontrakt för att spekulera i kortsiktiga prisrörelser i den underliggande tillgången.
  • Företag kan använda futures till att hedga råvaror eller produkter mot oförutsedda prisrörelser.
  • På grund av hävstång och marginkrav hos handelsplattformarna kan man få stor exponering mot en relativt liten margin.

Nackdelar

  • Hävstång och margins kan vara en svår balansgång. Den potentiella avkastningen ökar men det gör också risken för förlust.
  • Företag som använder futures-kontrakt till att hedga kan gå miste om en stor förtjänst när priset går i önskad riktning.
  • Investerare som handlar futures med hävstång kan riskera att förlora hela det innestående om prisrörelsen går emot dem.

Tänk på att alltid sätta dig in i de gällande villkoren för futures-kontrakt innan du handlar. Se också till att du förstår hur futures-handel går till och vad som kan påverka dina investeringar.

Spread the love