Dubbelbotten-strategin

Publicerad: 6. september 2022

En dubbelbotten kan vara en stark köpsignal. Men det gäller att titta på några viktiga faktorer för att öka sannolikheten för att formationen lyckas. Här lär du dig några av dem.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

En dubbelbotten-formation är enkel att känna igen då den liknar bokstaven W. Se bilden nedan:

En dubbelbotten uppstår då kursen faller i en tid och kommer ner till en stödnivå som den vid två tillfällen studsar på. Detta indikerar att kursen inte vill gå lägre och en potentiell trendvändning kan ske. Du kan välja att köpa när kursen tar ut den högsta punkten av W-formationen, vilken oftast är i mitten av mönstret:

Nu vet du vad en dubbelbotten är och dess potential. Det är dock inte alla dubbelbottnar som lyckas lika bra som i exemplet ovan. Så här kommer några faktorer att titta på för att öka sannolikheten för att kursen exploderar upp efter att du har tagit position.

The trend is your friend

Vi vet. Det är ett utnött uttryck men det kan ändå inte sägas tillräckligt många gånger: Följ trenden!

En enkel metod för att följa trenden är att lägga på ett glidande medelvärde 200 och ha som regel att du endast får handla med en dubbelbotten när kursen är över detta. Det är nämligen ett tecken på att marknaden trendar upp och dubbelbottnarna har därför större potential för att lyckas. Se exempel nedan:

Du kan självklart använda andra verktyg för att följa trenden. Exempelvis kan du använda två glidande medelvärden som vi beskriver i denna artikel. Eller så kan du göra en så kallad multi time frame-analys och exempelvis se om trenden är upp på dagsgrafen, så handlar du dubbelbottnar på 1-timmesgrafen osv.

Leta efter divergens

Med hjälp av en momentumindikator som RSI, Stochastics eller MACD så kan du se divergens i pris. En divergens är exempelvis om kursen gör en dubbelbotten (eller en lägre högra botten), men momentumindikatorn du använder pekar upp. Se bild nedan:

Gå lång eller kort? Vi rekommenderar tradingplattformen Markets.comKlicka här

Divergens kan ofta vara ett tecken på en stundande trendvändning. Ännu starkare kan det bli om den högra botten går något lägre än den vänstra, ett så kallat “False break”. Se denna video där vi förklarar hur du kan handla med False breaks och RSI:

Du bör inte handla uteslutande på RSI och divergens. Vi rekommenderar att divergens kombineras med andra faktorer, exempelvis en dubbelbotten som handlas över glidande medelvärde 200 som vi beskriver i denna artikel.

Det motsatta mönstret heter dubbeltopp och handlas på samma sätt som en dubbelbotten, fast omvänt givetvis.

Spread the love