Index-strategi har en winrate på 76%

Publicerad: 1. augusti 2023

Det amerikanska Russell-indexet är kanske inte bekant för så många svenskar, men det har ändå stor betydelse för hur aktiemarknaden rör sig i slutet av juni. Det är då indexet ombalanseras, vilket är viktigt eftersom det kan leda till stora obalanser.

Backtester utförda av den norske tradern Odmund Groette visar att Russell 2000 klart slår resten av marknaden i slutet av juni. Säsongseffekten är så stark att du kan använda den för att utveckla en kraftfull trading-strategi, som vi kommer att diskutera i det följande.

I den här artikeln tittar vi på hur ombalanseringen av Russell 2000 i slutet av juni leder till ett rally under de sista dagarna i juni. Det visar sig att säsongsvariationen under de senaste 35 åren är ett stabilt mönster att handla efter. Russell 2000 presterar mycket bättre i slutet av juni än under någon annan period på året. Vi kommer därför att se närmare på en ombalanseringsstrategi för Russell 2000 baserad på denna säsongseffekt.

Vad är Russell 2000-indexet?

Som namnet antyder innehåller indexet 2 000 aktier. Det är ett av de större amerikanska indexen och anses vara ett småbolagsindex. Russell 2000 är en delmängd av de minsta företagen i Russell 3000-indexet, som följer de 3000 största börsnoterade företagen.

Russell 2000 är strukturerat som ett marknadsviktat index. Indexets ticker är RUT och det kan också handlas som en CFD, och på Markets.com, till exempel, kallas det “USA 2000” med hävstång 1:10. Trots att indexet innehåller 2000 företag täcker det bara 10% av det totala amerikanska börsvärdet. Därför används det som en mätare på hur småbolagsaktier klarar sig på marknaden.

Så ombalanseras Russell 2000

Varje år den fjärde fredagen i juni ombalanseras Russell 1000, Russell 2000, Russell 3000 och andra Russell-index. (FTSE Russell ger investerarna en förvarning om vilka rörelser de kan förvänta sig). Russell 2000 ombalanserar sina innehav en gång per år den fjärde fredagen i juni. Datumet för den fjärde fredagen varierar naturligtvis, så traders rekommenderas att kontrollera Russells webbplats för att ta reda på exakt när det äger rum.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

När kommer Russell 2000 att ombalanseras?

Det nya ombildade indexet trädde i kraft efter stängningsdags fredagen den 23 juni i år, 2023.

Russell 2000 behöver ombalansera de aktier som ingår för att återspegla det universum som indexet kommer att täcka. Ombalanseringen är en mycket uppmärksammad händelse. Den fångar upp förändringarna för medelstora och små bolag under det senaste året.

Russell 2000 bör återspegla marknaden

Syftet med ett index är att återspegla avkastningen på en marknad. Varje index har en fastställd metodik och från en tid till annan behöver indexet naturligtvis justeras. Det innebär att vissa värdepapper måste köpas och andra säljas, oavsett om indexet är marknadsviktat eller likaviktat. Över tiden ökar vissa aktier i värde och andra minskar i värde.

En ombalansering kan leda till obalanser. Gamestop-aktien är till exempel en av de aktier som har stigit mycket under det senaste året och förvaltarna behöver köpa fler aktier i Gamestop. Detta kan leda till en köpobalans där det inte finns tillräckligt många säljare eller där priset måste stiga för att locka fler säljare.

Det motsatta händer för aktier som har tappat i värde.

Sammantaget innebär detta en hel del köp och sälj i juni för många småbolagsaktier. Det finns en tydlig trend att ombalanseringen av Russell 2000 har lett till en allmän uppgång i indexet under de sista dagarna före slutet av den första handelsdagen i juli.

Hur ofta ombalanseras index?

Hur ofta ett index ombalanseras beskrivs i metodiken. S&P 500 ombalanseras fyra gånger per år, medan Russell 2000 endast ombalanseras en gång per år.

I princip är ombalansering mycket enkel. Om metodiken säger att Gamestop ska vara fem procent av indexet, men för närvarande bara är fyra procent, måste förvaltarna lägga till en procentenhet. Förvaltarna måste därför gå ut och köpa och sälja i marknaden, vilket leder till obalanser.

Detta är strategin

Den norske tradern Odmund Groette har på sin sajt Quantified Strategies utvecklat en strategi för hur man kan dra nytta av att Russell 2000 historiskt sett verkar ha gått bättre i slutet av juni.

  • Köp vid stängning på den första handelsdagen efter den 23 juni (eller den fjärde fredagen i juni under andra år). År 2023 innebär detta innan marknaden stänger måndagen den 26 juni.
  • Sälj vid stängning den första handelsdagen i juli, dvs. den 3 juli 2023.

Den norske tradern har jämfört resultatet med utvecklingen för SP500-indexet under samma period, med start 1988. Resultatet är att den genomsnittliga vinsten från att vara investerad i Russell 2000 i slutet av juni är 1,34%, vilket är långt över alla andra slumpmässiga perioder under året för indexet. Du kan naturligtvis justera dina insatser och din hävstång så att du kan gå efter den potentiella avkastning du vill ha. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns en strategi som alltid vinner.

Avkastningsutvecklingen ser ut på följande sätt:

Resultatet ser ut så här:

Genomsnittlig vinst per handel: 1.34%.

Vinstprocent: 76%.

Genomsnittlig vinnande handel: 2,3

Genomsnittlig förlorad handel: 1.8%.

Högsta drawdown: 6%.

Vinstfaktor: 4,1

Det är värt att notera att Russell 2000 inte har en positiv utveckling förrän den fjärde fredagen i juni. Juni är en dålig månad för aktiemarknaden, vilket gör att effekten i slutet av juni blir ännu starkare. Därför spelar ombalanseringen av Russell 2000 en stor roll i juni.

Som jämförelse har S&P 500 stigit med i genomsnitt 0,85% under samma period.

Strategin kan hedgas med S&P 500

Om du vill minimera marknadsrisken, dvs. risken att investera vid en tidpunkt då hela aktiemarknaden kollapsar, kan du skapa en så kallad parhandel. Tanken är att köpa en position i Russell 2000 och samtidigt hedga risken med en kort position i S&P 500.

En av anledningarna till den starka utvecklingen för Russell 2000 i slutet av juni kan vara den allmänt starka marknaden. S&P 500 har historiskt sett stigit med 0,8% i genomsnitt under samma period. Därför kan man hävda att Russell 2000 presterar bättre på grund av småbolagseffekten. Det vill säga att mindre aktier stiger mer när marknaden går upp. I vilket fall som helst har handel med strategin historiskt också gett en positiv avkastning, även när man hedgar risken med en kort position i SP500.

Nedan ser du hur det skulle ha sett ut:

Som du kan se skulle en strategi som hedgar inte ha gått särskilt bra under de första 12 åren. Men sedan dess, fram till 2022, har den gått bra. Och med den hedgade versionen har du fördelen att inte vara direkt exponerad mot en potentiell kraftig nedgång i aktiemarknaden. Att hedga ger dig en lägre avkastning, men en säkrare trading.

Om du vill handla den rena versionen av strategin utan hedging med en kort position, bör du komma ihåg att strategin historiskt har vunnit 76% av tiden. Det innebär också att den har förlorat 24% av tiden, dvs ungefär en gång vart fjärde år. Den genomsnittliga förlusten under dessa år har varit cirka 1,8%, men under det värsta året hittills, 2010, var förlusten 6%. Så när du fastställer din insats eller belånar din position bör du vara medveten om att detta är det lägsta belopp som du bör vara beredd att förlora på handeln. Samtidigt bör du också vara medveten om att historisk avkastning inte på något sätt är en garanti för framtida avkastning och att du bör göra din egen undersökning innan du handlar på finansmarknaderna.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här
Spread the love