Exempel på performance

Publicerad: 9. mars 2021

För att få testa Sarid Harpers indikator och få tillgång till de inspelade webbinarierna där Sarid visar hur man handlar med hans mjukvara, ska du:


I samband med utvecklingen av sin indikator har Sarid Harper byggt upp ett forum med traders som använder hans programvara – många av dem med stor framgång. Vi ska nu titta på några performance-exempel från Sarids “studenter”, samt exempel på affärer som tagits med hjälp av en automatisk programvara, en handelsrobot som Sarid har utvecklat för att verifiera systemets prestanda och styrka.

Nedan följer några beskrivningar av hur de traders som använder systemet handlar. Vi förväntar oss inte att du förstår alla detaljer om detta just nu. Denna kurs är till för att lära dig just hur du handlar valuta med indikatorn. Så exemplen nedan ska snarare ses som en illustration för systemets potential.

Tysk trader med hög hit-rate

Det första exemplet är en tysk trader som handlar för en stor hedgefond. Han fokuserar på de två element som också är nyckelelement i Sarids system: currency strength – det vill säga vilka valutor som är särskilt starka och svaga just nu – i kombination med stöd- och motståndsnivåer.

Nedan kan du se statistik över hans affärer. Det är värt att notera den relativt höga hit-raten på vinster i 74% av alla affärer och den totala stabila och positiva avkastningen, som baseras på ett betydande antal affärer – totalt 150.

Kvinnlig trader handlar vid extrema prisnivåer

Följande exempel är en kvinnlig trader från USA som handlar för en mindre fond. Hon fokuserar på veckovisa utbud- och efterfrågan-nivåer i marknaden. När priset når en sådan nivå börjar hon ackumulera positioner. Detta tillvägagångssätt är lugnare eftersom det kräver att man väntar på att priset ska nå några extrema prisnivåer på en högre timeframe på grafen (weekly timeframe). Resultaten skapas därför under lång tid och kräver tålamod. Generellt kan man säga att tekniska signaler blir pålitligare ju högre timeframe man tittar på. Dock uppstår det inte lika många möjligheter som på en lägre timeframe.

Engelsk trader verifierar programvarans signaler

Nedan har vi ett exempel på en ny trader från England som handlar på ett demo-konto för att verifiera giltigheten av de signaler som visas av programvaran. Följande resultat är från en period på cirka 3 månader. Han agerar på ett lite annorlunda sätt än många andra, eftersom han använder så kallad hedging istället för att använda stop loss för att begränsa risken. Det vill säga han begränsar sin risk genom att öppna positioner som är motsatta och hålla dem öppna under en tidsperiod. Detta resulterar i en extremt bra hit-rate, men resulterar oftare i en högre drawdown eftersom tekniken kräver att man håller positionerna öppna under en längre tid. Tradern köper endast valutor som ger en positiv swap (ränteskillnad) eftersom handeln normalt hålls öppen i flera dagar eller veckor.

Algoritmen handlar själv

Sarid Harpers algoritm handlar också helt på egen hand, och som trader kan du inspireras av dess affärer och ta några av samma affärer själv. Systemet som algoritmen baseras på bygger också på den indikator som du kan få som en del av denna kurs.

Det intressanta är att algoritmen lyckas generera många små vinster. Detta har resulterat i en låg risk men en jämn stigande avkastning över tiden. Följande resultat kommer från algo-tradern som används för att verifiera programvarans konfiguration. Den täcker en period på drygt 6 månader och visar en fin och stabil avkastning på cirka 10% genom 158 affärer.

Som ett sista exempel kan du se en video med en trader som använder två av Sarids algoritmer. Videon är från februari 2021 och ger en bild av vad han har lyckats uppnå genom att använda Sarids system.

Om du tycker att det är något i ovanstående som är svårt att förstå så misströsta inte. För det du ska lära dig under kursen är hur du själv kan använda systemet och hitta ditt eget sätt att använda Sarids verktyg på.

Så se fram emot kommande lektioner. Du har gett dig ut på en spännande resa där du ska lära dig att bli en lönsam valutahandlare!

Spread the love