Stöd och motstånd

Publicerad: 9. mars 2021

För att få testa Sarid Harpers indikator och få tillgång till de inspelade webbinarierna där Sarid visar hur man handlar med hans mjukvara, ska du:


Så kallade stöd- och motståndsnivåer är bland de mest grundläggande begreppen inom teknisk analys, både när det gäller långsiktig handel och kortsiktig daytrading. Båda nivåerna är zoner på grafen där priset tenderar att stoppa och i vissa fall vända. Många använder därför dessa nivåer som möjliga punkter för att både köpa och sälja, särskilt om det också finns andra indikatorer som pekar på att priset ska vända just här.

Se videon nedan där vi förklarar om stöd-och motståndsnivåer. Se även till att läsa texten, då denna kompletterar innehållet i videon.

Inom teknisk analys är stöd- och motståndsnivåer ett av de viktigaste begreppen och det är därför viktigt att förstå. Det handlar inte om att analysera de grundläggande faktorerna för ekonomi, utan blott om att analysera mönstren i graferna och på detta sätt förstå marknadspsykologin.

Det är inte alla stöd- och motståndsnivåer som är lika viktiga och i den här kursen lär du dig att identifiera de väsentligaste nivåerna och hur du handlar utifrån dessa.

För att hitta nivåerna är det en bra övning att börja med att hitta vändpunkterna på grafen. Vi har här på en vanlig kursgraf markerat vändpunkterna med röda cirklar:

Dessa vändpunkter bildar nivåer av stöd och motstånd som vi ska titta närmare på. Som en övning föreslår vi att du själv öppnar upp en graf på din handelsplattform och markerar dessa vändpunkter. Det hjälper dig att få en uppfattning om grafens struktur.

Några av dessa vändpunkter kommer att förvandlas till stöd- och motståndsnivåer, där priset ofta stoppar och vid ett senare tillfälle kan vända.

En stödnivå är en nivå där efterfrågan är tillräckligt stor för att stoppa en marknad (t.ex. en marknad för en aktiekurs eller ett valutapar) för att falla ytterligare i pris. På bilden nedan kan du se en marknad där priset sjunker kraftigt under en period – markerat med en gul pil – men när det når stödnivån (den orangea linjen) har det svårt att tränga igenom denna nivå. Anledningen till detta är att när priset sjunker och närmar sig stödnivån blir det mer troligt att köpare vill köpa upp och säljare är mindre villiga att sälja. Efterfrågan ökar därmed.

Som du kan se på grafen vänder priset vid en nivå där det tidigare har vänt. Denna vändpunkt har därmed skapat en stödnivå där köpare tog över.

På grafen ovan finns det en stark efterfrågan bland köpare på en nivå som tidigare har varit en vändpunkt i diagrammet. Priset vänder vid denna nivå och marknaden fortsätter uppåt.

Omvänt skapas motståndsnivåer vid en nivå där utbudet är tillräckligt stort för att förhindra att priset går högre. Anledningen här är att ju närmare priset kommer en motståndsnivå, desto fler kommer att sälja, medan färre är villiga att köpa.

Psykologin bakom stödnivåer

Idén om stöd och motstånd är inte svår att förstå, men varför uppstår dessa situationer? Om vi ​​tittar närmare på några av aktörerna i marknaden kan vi bättre förstå vilka krafter som spelar in. Vi kan titta på tre grupper av investerare:

Grupp 1 är de investerare som har köpt en viss tillgång (till exempel en aktie eller ett valutapar) till ett pris av 100. Nu går kursen upp till 110 och köparna är nöjda. De skulle vilja köpa mer, men inte till kursen 110. I stället skulle de vilja köpa mer för 100 om de kunde. De bestämmer att om priset kommer ner till 100 igen så kommer de att köpa mer och därmed skapas efterfrågan så snart priset kommer nära 100.

Grupp 2 är de investerare som inte lyckades köpa när priset var 100. De överväger att köpa men hinner inte – eller så avvaktar de. Nu är priset 110 och de ångrar att de inte köpte. Men de vill inte köpa till 110 för då skulle de erkänna att de hade gjort ett misstag eftersom de kunde ha köpt till 100. De bestämmer därför att om priset går ner till 100 så kommer de inte att göra samma fel igen. Därför köper de omedelbart så snart priset kommer nära 100. Detta skapar mer efterfrågan.

Grupp 3 köpte tillgången ännu tidigare när priset var 80. När priset nådde 100 sålde de – varefter de – fulla av irritation – kan se priset stiga till 110. Denna grupp är väldigt angelägen om att köpa igen, men de vägrar att köpa till 110 eftersom det skulle vara ett erkännande av att de gjorde ett misstag när de sålde för 100. De är därför angelägna om att komma in i marknaden igen men bara när priset kommer ner till 100 – eller i närheten. De har gått från att vara säljare till att vara potentiella köpare och kommer nu att försöka rätta till det misstag de gjorde när de sålde i 100. Detta skapar ytterligare efterfrågan.

Som du kan se, kan ett scenario som ovan hjälpa till att skapa en stark efterfrågan vid vissa prisnivåer och detta upprepas på marknader över hela världen varje dag.

Psykologin i marknaden är avgörande för att stöd- och motståndsnivåer ska bildas.

Psykologin bakom motståndsnivåer

När vi talar om motståndsnivåer finns det psykologiska mekanismer som hjälper till att skapa dessa nivåer.

Tänk dig att du äger en tillgång till priset 100. Den stiger till 110 men du säljer inte och sedan sjunker den igen till 100. Du beklagar dig nu över att du inte sålde till 110 och om priset i framtiden kommer tillbaka till denna nivå så säljer du så mycket som möjligt. Och det gör även andra. Därför kan priset inte komma över 110 och därmed har det skapats en motståndsnivå vid denna prisnivå.

Som du kan se från ovanstående scenarier är det starka psykologiska krafter i spel när stöd- och motståndsnivåer skapas och om du förstår detaljerna i hur dessa nivåer skapas kan du ha en fördel gentemot många andra marknadsaktörer.

Om du har investerat eller handlat själv känner du förmodligen till några av de känslor som beskrivs ovan och om du är ny kommer du snart att uppleva dem själv.

Du är inte ensam med dessa erfarenheter. Otaliga andra aktörer på marknaden har samma tankar och känslor som du själv och detta är grunden för psykologin bakom både stöd och motstånd och teknisk analys som helhet.

I nästa lektion zoomar vi in ​​på vilka nivåer som är starkast och därmed bäst att handla. Det är nyckeln till att förstå hur marknaderna fungerar.

Spread the love