Valutamarknadens anatomi

Publicerad: 9. mars 2021

För att få testa Sarid Harpers indikator och få tillgång till de inspelade webbinarierna där Sarid visar hur man handlar med hans mjukvara, ska du:


För många liknar en graf över en aktie eller ett valutapar helt slumpmässiga rörelser. Marknaden går upp och ner, men till synes utan någon form av regelbundenhet.

Priserna på både aktier och valutor kan som sagt verka godtyckliga, men det finns faktiskt priscykler, mönster och faser som upprepar sig om och om igen. Om du som trader förstår dessa faser är du på god väg att kunna uppnå bättre resultat. För en erfaren trader har marknaden struktur – han eller hon har några fasta punkter att hålla sig till, mitt i allt kaos. I denna lektion ska vi lära oss mer om hur du lär dig att se marknadens struktur.

Se videon nedan där vi dyker djupare i ämnet. Se även till att läsa artikeln då denna kompletterar innehållet i videon.

En av de viktigaste faserna att förstå är ackumuleringsfasen. Det är en fas där det under en tidsperiod finns en slags balans mellan säljare och köpare. Marknaden rör sig till stor del i sidled under denna period, eller upp och ner i ett mycket begränsat område, där priset rör sig mellan toppar och bottnar i en sicksackrörelse.

Ackumuleringsfasen slutar när priset någon gång bryter ut från det område det har varit i under en tid.

Anledningen till att denna fas är viktig är att den hjälper till att bilda strukturen i marknaden. Det är skelettet som är grunden för att förstå var marknaden är på väg och när den sannolikt kommer att vända.

Nedan ser du en väldigt enkel illustration som visar hur en ackumuleringsfas kan se ut. Priset stiger markant i det första candlesticket, P4, och sedan kommer en fas – P3 till P1 – där köpare och säljare är ungefär i jämvikt och där marknaden rör sig i sidled i ett ganska avgränsat område. Med candlesticket som heter P0, bryter priset ut igen i en uppåtgående riktning. Detta är vad som kallas en “bullish ackumulering”.

Priset rör sig i den riktning där det finns minst likviditet. Om det finns köpordrar för 200 000 men bara säljordrar för 60 000 kommer priset att gå upp.

En del traders väntar på att en ackumuleringsfas ska avslutas och sedan handlar de i den riktning som marknaden rör sig i. Så om marknaden går upp, köper de och hoppas att den fortsätter i den riktningen.

I Sarid Harpers system är det dock en mer sund och solid inställning till marknaden och den bygger på att förstå var likviditet och ordrar ackumuleras. Ackumuleringsfasen är viktig att förstå därför att det i denna fas skapas prisnivåer där det är troligt att det finns högre likviditet. Det kan således finnas flera köpordrar vid en viss prisnivå och det innebär att en starkare stödnivå skapas. Det är därför mer troligt att priset kommer att vända här än en helt slumpmässig plats. På samma sätt kan en ackumuleringsfas skapa starkt motstånd där det är troligt att det kommer att finnas extra många säljordrar i marknaden.

Ett konkret exempel

Nedan är ett exempel på hur du kan använda detta för att handla och förstå marknadsstrukturen. Följande graf visar en 1-minutsgraf över valutaparet USDCAD – Amerikansk dollar mot kanadensisk dollar.

Du kan handla på valutamarknaden dygnet runt, men vissa tider är det större aktivitet. Ett av dess fall är när Londons finansmarknader öppnar kl. 9 svensk tid. Den svarta rutan i diagrammet ovan markerar den tid då marknaden öppnas. Omedelbart efter rör sig marknaden nedåt. Denna morgon är den kanadensiska dollarn stark och den amerikanska dollarn svagare. Marknaden kommer så småningom till ett område som kan kallas för en ackumuleringsfas. Den är markerad med en grön ruta. Här finns det en jämvikt mellan köpare och säljare och marknaden rör sig nästan i sidled under perioden innan den beslutar sig för att gå längre ner.

Denna ackumuleringsfas bildar en nivå som priset senare kan reagera på om det kommer tillbaka. Efter en period då marknaden rör sig snabbt nedåt kommer vändningen så småningom och köparna får övertaget igen.

Som trader bör du vara uppmärksam på vad som händer nästa gång priset närmar sig ackumuleringsnivån, som är markerad med en grön ruta. Här kommer det att finnas en större sannolikhet för att marknaden kan vända. Och som du ser på grafen bekräftades denna hypotes eftersom marknaden, efter att ha gått upp, slår i “taket” i form av ackumuleringsnivån och sedan vänder ner igen. Det skulle således finnas en möjlighet här för att “korta” valutaparet USDCAD runt ackumuleringsnivån.

Vägen vidare

Har du förstått vad ackumulering är och hur det kan påverka marknaderna, har du kommit ett steg närmare att bli en bra trader. Och om det fortfarande är lite oklart för dig, misströsta inte, för vi tar en närmare titt på ämnet i kommande lektioner och i webinarierna med Sarid Harper.

Som vi kommer att lära oss under de kommande lektionerna är det inte alla ackumuleringsnivåer som är lika starka och lika solida att handla. Vissa är bättre än andra och hur man hittar de bästa nivåerna tittar vi på i nästa lektion.

Spread the love