Strategier – 3 viktiga regler

Publicerad: 9. mars 2021

För att få testa Sarid Harpers indikator och få tillgång till de inspelade webbinarierna där Sarid visar hur man handlar med hans mjukvara, ska du:


I den senaste lektionen tittade vi på hur viktigt det är att identifiera de så kallade ackumuleringsnivåerna. Detta är prisnivåer där balansen mellan köpare och säljare är relativt jämn och där marknaden rör sig i sidled inom ett relativt litet prisintervall.

I videon nedan visar vi de tre reglerna som ska vara uppfyllda för att en ackumuleringsnivå ska vara intressant. Läs även texten då den kompletterar innehåller i videon.

Som vi också nämnde i den lektionen är det inte alla nivåer som är lika viktiga eller lika starka. Därför tittar man främst på tre element när man analyserar styrkan hos en ackumuleringsnivå:

  1. Hur långt rörde sig priset när det lämnade ackumuleringszonen?
  2. Hur lång tid tog det för priset att flytta sig bort från den här zonen?
  3. Har priset vid ett senare tillfälle varit tillbaka och testat denna nivå?

Sarid Harper har programmerat en algoritm baserad på exakt dessa regler och den har visat mycket imponerande resultat i tester. Därför är det värt att sätta sig in i hur man själv analyserar ackumuleringsnivåerna mer detaljerat för att undersöka vilka av dem som kan användas för att göra en handel.

Låt oss titta på ett exempel nedan. Bilden visar en graf med priset på valutaparet euron mot det brittiska pundet, även kallat EURGBP. Här på en 4-timmarsgraf:

Vi ska nu analysera grafen baserat på de tre frågorna ovan och fokusera på att ta reda på om området vid den röda rutan skulle vara ett bra ställe att korta marknaden.

Fråga 1:

Sarid Harpers programvara visar automatiskt flera ackumuleringsnivåer och stöd- och motståndsnivåer.

Om vi ​​fokuserar på området som är markerat med den röda rutan kan du se att det bildades en ackumuleringsnivå precis innan, under en period av fyra candlesticks – dvs. 4 gånger 4 timmar, eftersom varje candlestick representerar 4 timmar. Under denna period var det alltså en balans mellan köpare och säljare men till slut rörde sig priset kraftigt ner. Avståndet från ackumuleringsnivån är relativt stort, vilket indikerar att det finns styrka bakom rörelsen.

I många andra marknader (t. ex. aktiemarknaden) vill man gärna se om en liknande rörelse sker med stor volym, det vill säga om den sker för att många köper eller säljer. Inom valutamarknaderna är det dock svårare att få valida volymsiffror eftersom marknaderna är mer decentraliserade och drivs via många olika börser och handelsplattformar. Därför använder man i valutamarknaden ofta längden på kurssrörelsen som en indikator på dess styrka samt hur stor volymen är.

I det här fallet är rörelsen stor. Optimalt vill du att rörelsen ska vara minst 3 gånger så stor som själva ackumuleringsnivån – det vill säga avståndet mellan toppen och botten av den röda rutan. I det här fallet rör sig priset med 7-8 gånger längden på den röda rutan och därför är det här tal om en väldigt kraftfull rörelse.

Fråga 2:

Den stora rörelsen i priset kom under de två efterföljande candlesticken, som du kan se på grafen. Det vill säga inom en period av 2 * 4 = 8 timmar, vilket är en relativt snabb rörelse. Som regel vill man att priset ska flytta sig kraftigt bort från ackumuleringszonen under de kommande tre candlesticksen. Om det tar längre tid än så är det förmodligen inte en nivå som är lika stark och därför är den inte lika intressant att titta på i framtiden när priset kommer tillbaka.

Fråga 3:

Priset har ännu inte varit tillbaka och testat nivån runt ackumuleringszonen. Det är ett bra tecken. I motsats till vad många tror så ​​är de starkaste prisnivåerna de som ännu inte har testats. Många traders tror nämligen att ju fler gånger kursen träffat en stöd- eller motståndsnivå, desto bättre. Men faktiskt är det motsatta. I praktiken äter man av likviditeten, eller av ordrarna, varje gång stödet testas och detta innebär att stödet långsamt äts upp.

Det här är kanske inte helt lätt att förstå, så låt oss ta ett exempel. Nedan ser vi en kursgraf över det brittiska pundet mot euron (GBPEUR), på en 1-dagarsgraf.

Sarid Harpers programvara ritar här ett antal rutor som visar ackumuleringsnivåer. När dessa nivåer ännu inte har testats – det vill säga att priset ännu inte har återgått till denna nivå – markeras de som vanliga rutor med en heldragen linje. Men så snart de har testats markeras de med en prickad linje. Som nämnts är de starkaste nivåerna de som ännu inte har testats. Det är här man vill komma in i marknaden snarare än på de nivåer som redan har testats.

I exemplet ovan är det en prickad ruta runt en ackumuleringsnivå. Detta innebär att prisnivån har testats en gång tidigare, markerad med den blå pilen. Innan den testades markerades den röda rutan med en heldragen linje.

Priset testade således ganska kort ackumuleringsnivån (markerad med den röda, prickade rutan) och här kunde man ha köpt vilket skulle ha gett en fin avkastning. Nästa gång priset återgår till denna nivå kommer den inte att vara lika solid eftersom likviditeten – det vill säga ordrar – har “ätit” på denna nivå. Således kommer denna nivå inte att vara lika stark nästa gång priset kommer tillbaka och man vill därför inte köpa i denna zon nästa gång.

Sammanfattning

Ovan har vi förklarat hur vissa prisnivåer fungerar som starkare stöd eller motstånd än andra. När du köper eller kortar marknaden i en viss nivå vill du att följande faktorer ska vara uppfyllda:

  1. Priset ska röra sig långt ifrån ackumuleringsnivån. Rörelsen bör vara minst 3 gånger så stor som själva ackumuleringszonen, och helst mer, mätt som avståndet mellan rutans topp och botten.
  2.  Rörelsen ska vara relativt snabb, det vill säga att den ska ske under de kommande tre candlesticksen.
  3. Priset ska inte ha varit tillbaka och testat denna nivå sedan dess. Om den har det, bör man avstå från att köpa/korta på denna nivå.

Risk-reward

Som trader bör du vara relativt noggrann när du lägger din order och därför tittar vi här på ett exempel hur du omsätter ovanstående information för att göra en handel. Vi tittar här på en 4-timmars graf på Nya Zeeland dollar mot schweiziska franc: NZD/CHF.

På vänster sida av grafen ser du en ackumuleringsfas följd av en mycket tydlig kursökning på relativt kort tid – ett enda candlestick. Eftersom rörelsen både är stor och sker snabbt bildas här ett starkt stöd som senare kan användas. Om priset återgår till denna nivå kan du välja att köpa längst upp i ackumuleringszonen, dvs högst upp i den röda rutan (markerad med “entry”) och placera din stop loss precis under rutan. Detta ger dig kontroll över hur mycket du kan förlora.

Vanligtvis vill man ha ett risk-reward-ratio (förhållandet mellan vinst och förlust) på ca. 1:3, om det är möjligt. Det vill säga om du riskerar att förlora 100 dollar bör du kunna tjäna 300 dollar om marknaden går rätt väg. På detta sätt kan du fortfarande vara lönsam i din trading, även om du “bara” vinner 30% av dina handlar. I exemplet ovan har vi markerat var du ska ta din vinst om du vill ha en handel som potentiellt kan generera tre gånger så mycket som den kan förlora.

Om du tycker att ovanstående är svårt att förstå, se till att se de inspelade webbinarierna i denna kurs där vi fördjupar oss i ovanstående.

Spread the love