Big Tech kan göra explosiv återhämtning

Av Publicerad: 7. februari 2023

2022 var ett tufft år för börsens stora techbolag och med kursfall på mellan 30-60% har många investerare tappat förtroendet för de annars så älskade tech-aktierna. Men Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft och Meta har så många nya tekniska överraskningar på gång att de sannolikt kommer att komma tillbaka. I den här artikeln tittar vi på vad vi kan vänta oss från de stora teknikföretagen under de kommande åren.

Starka framtidsutsikter

För närvarande påverkas den allmänna ekonomin fortfarande av rädsla för inflation och lågkonjunktur. På längre sikt kommer dock de största amerikanska teknikföretagen att bana väg för några av de jättetrender som kan vara avgörande för resten av detta decennium och in i framtida. Det är i första hand artificiell intelligens, cloud computing, digital reklam och utvecklingen av internet i riktning mot metaversen, som är en tredimensionell vidareutveckling av internet.

Artificiell intelligens håller på att bli mainstream

När OpenAI lanserade AI-chatboten ChatGPT för några månader sedan stod det klart för många att AI kommer att få stor betydelse under detta decennium, och förmodligen även nästa. Chatboten kan utföra uppgifter som tidigare var reserverade för människor. Den kan föra dialog, skriva texter och dikter, och den kan till och med skriva datorkod som fungerar. OpenAI ägs delvis av Microsoft, som kommer att kunna införliva tekniken i sina produkter, inklusive Microsoft Word och andra. Detta kommer sannolikt att öka användarnas produktivitet och göra Microsofts produkter ännu mer intressanta. Men Microsoft är naturligtvis inte ensamma om att ha en stark position inom artificiell intelligens. Alphabets V.D Sundar Pichai tog ett avgörande steg när han redan 2016 utropade att företaget är ett “AI-first company”, och sökmotorjätten är idag marknadsledare inom artificiell intelligens. I samband med det senaste bokslutet konstaterade Pichai att “mycket snart kommer du att kunna interagera direkt med vår nyaste, mest kraftfulla språkmodell, både i samband med sökningar och på andra mer experimentella och innovativa sätt” . Google har också precis lanserat sin motsvarighet till Chat-GPT som heter Google Bard. 2023 ser därför ut att bli ett intressant år för artificiell intelligens.

Cloud computing växer med 15 % per år

Cloud computing (molntjänster) är ett område med stark tillväxt och sektorn förväntas öka med 15,7 % per år fram till 2030, enligt det amerikanska konsultföretaget Grand View Research. Amazon är fortfarande den ledande aktören på området, men Microsoft och Alphabet, som ligger på andra och tredje plats i sektorn, tar marknadsandelar från e-handelsjätten under dessa år. Hur som helst är det sådan fart i branschen att det även genom en period av lågkonjunktur blir tillväxt på området. Just nu växer alla tre ledande företag inom cloud computing med över 20% per år inom nischen, och detta utgör därför en allt större del av omsättningen i företagen. Även om tillväxten i procent kommer att minska under de kommande åren är det en tydlig trend som är värd att satsa på.

Digital reklam håller på att bli dominerande

Utvecklingen från traditionell till digital reklam är en trend som skett under de senaste 20 åren. Enligt marknadsanalysföretaget Statista kommer online-annonseringen att fortsätta växa med 9,4 % årligen fram till 2027. Speciellt Alphabet och Meta drar nytta av denna trend, eftersom de effektivt har bildat ett annonsduopol under det senaste decenniet. Nu verkar det dock som att de två ledande företagens dominans kan komma att utmanas. Amazons annonsdel går väldigt bra och ökade i senaste bokslutet med 19%. Microsoft satsar även stort på annonsområdet och upplever en fin ökning av intäkter både inom Linkedin-annonsering och på deras sökmotor Bing.

Metaverse – “den sista plattformen”

Metaverse har varit ett av de mest använda modeorden under de senaste två åren, och det av goda skäl. Utvecklingen mot vad som kortfattat kan beskrivas som ett tredimensionellt internet ligger dock en bit in i framtiden innan det verkligen tar form. Facebook bytte namn förra året för att signalera att företaget nu siktar på att bli det ledande Metaverse-företaget. Hittills har investerarna varit något skeptiska eftersom miljarder dollar måste läggas på att positionera sig inom detta område, och under de kommande åren kommer detta i första hand att bli en utgift för Meta (tidigare Facebook). Men på lång sikt tyder allt på att det är ett klokt strategiskt drag, och ett område som Mark Zuckerberg hade zoomat in på långt före de flesta andra. Redan 2014 förvärvade Meta Oculus, som konstruerar headseten som kan användas för virtuell och förstärkt verklighet, och det kommer att bli inkörsporten till nästa version av Internet. Om Meta lyckas med sina planer kan aktiekursen stå inför en uppgång. Nedan ses en graf över Metas (Facebooks) aktiekurs helt från börsintroduktionen 2012 fram tills idag:

Apple förväntas också lansera ett nytt AR-headset, troligen 2023, och därmed gå med i kampen för att definiera hur metaversen kommer att utvecklas. Apple är väl positionerat inom mobilområdet, som idag är den viktigaste ingångsportalen till Internet, och det är därför avgörande för Zuckerberg att Meta är starkt positionerat på vad han kallar “den sista plattformen”, det vill säga den enhet som i framtiden använda när du kommunicerar med andra via Internet.

Makroekonomiska utmaningar kan vara över

2022 påverkades de stora techbolagen negativt av en rad faktorer, som i vissa fall kan anses vara tillfälliga. Flera långsiktiga trender pekar mot att företagen står för en stark comeback när dessa problem förr eller senare rensas ur vägen. Några av huvudproblemen var särskilt: sviktande leveranskedjor och coronarestriktioner, dollarsvaghet och makroekonomisk motvind.

Spread the love