Fem saker att hålla ett öga på i jakten på marknadsbotten

Publicerad: 12. maj 2022

Aktiemarknaden har präglats av stora kursfall de senaste månaderna. För en del kan det vara en prövning bara att titta på de blödande portföljerna. Att investera ytterligare är en avlägsen tanke för många, men när kan man börja köpa de sönderbombade börserna igen?

Många av de största indexen globalt har fallit med upp till 30 %. Sitter du på enskilda aktier kan siffrorna vara ännu värre. Några av marknadens mest populära tillväxtaktier har pulveriserats. Bland andra amerikanska Peleton och Zoom, som har fallit 92 respektive 85 % från sina toppar. Under hösten 2020 var Zoom värd mer än oljejätten Exxon Mobil. Idag är oljebolaget värt 14 gånger mer än videokonferensleverantören.

Är botten nådd eller kan vi falla ner ytterligare?

Korrektioner, som den vi är mitt uppe i nu, kommer att upphöra någon gång. Många hänvisar till slutfasen i nedgångar som kapitulation och det är tillfällen då det historiskt har varit fördelaktigt att hamstra aktier.

Men hur vet du när marknadskapitulation är ett faktum? MarketWatch.com har pratat med flera aktiestrateger – och det är inga goda nyheter för dig som hoppas att botten är nådd. Alla tror att aktierna är i fortsatt fall och att det finns mer nedsida före vi nått en botten.

Samtidigt pekar strategerna ut fem viktiga saker att hålla ett öga på om du vill testa bottenfiske:

  • Rädslans index
  • Fallande marginalskuld
  • Investerarsentimentet
  • Aktiefall
  • Sälj- vs. köpoptioner
Mottag våra beprövade trading-signaler - GratisKlicka här

Rädslans index

Volatilitetsindex (VIX), eller “rädslans index” som det kallas i folkmun, används ofta som ett mått på hur stor rädslan är i marknaden. Ju högre indexnivå, desto större rädsla.

I skrivande stund handlas VIX-indexet på nivåer under 35, men för chefsanalytiker på Crossmark Global Investments, Bob Doll, är nivån för låg för att indikera kapitulation.

– Nivån måste vara mycket närmare 40 innan vi kan anta att börsen närmar sig en botten, säger Doll.

Fallande marginalskuld

När investerare handlar för allt mindre lånade pengar kan det tyda på att marknaden är på väg att nå en botten.

Jason Goepfert jobbar på analysföretaget SentimenTrader och han menar att ett stort fall i mäklarnas marginalskuld är ett tecken på kapitulation.

Goepfert hävdar att detta fall måste vara minst 10% på årsbasis. Än så länge är fallet bara 3%, långt ifrån Goepferts kapitulationsmål.

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här

Investerarsentimentet

Det är viktigt att skilja på opinionsundersökningar och vad som faktiskt händer på marknaden. Stämningen bland marknadsaktörerna är starkt negativ, men om vi tittar på vad investerare faktiskt gör med pengarna så är verkligheten en annan.

Enligt Bank of America har investerare investerat 1,5 biljoner dollar i fonder och ETF:er sedan början av 2021. Hittills har de inte tagit ut mer än 35 miljarder dollar.

– De här siffrorna tyder inte på att vi har någon kapitulation, säger Michael Hartnett, chef för Bank of Americas investeringsstrategi.

Aktiefall

Larry McDonald i Bear Traps Report använder antalet aktier som upplever kraftiga kursfall som ett mått på när marknaden når botten. Om tillräckligt många aktier på New York Stock Exchange (NYSE) faller under deras 200-dagars glidande medelvärde, tror McDonald att detta kan signalera en botten.

Specifikt tror McDonald att marknaden kommer att kapitulera om mindre än 20% av NYSE-aktierna handlas över dess 200-dagars glidande medelvärde.

– Vi menar att nivån nu är tillräckligt låg för att tro på en stark rekyl. Vi ser för oss en uppsida på 20-30 % nu, förklarar McDonald.

Som investerare finns det dock ingen anledning att glädjas för tidigt. McDonald påpekar att ett sådant rally förmodligen kommer att vara tillfälligt. Samtidigt befarar han att vi står inför en långsiktig björnmarknad.

– Nedgången kommer att pågå i ett eller två år. Investerare har förlorat mycket och de försöker nu få tillbaka så mycket som möjligt av pengarna. Det är därför troligt att de kommer att sälja genom tillfälliga uppgångar i marknaden, säger McDonald.

Bli en skicklig trader – Anmäl dig till kostnadsfri e-kursKlicka här

Sälj- vs. köpoptioner

Säljoptioner (put options) är något som erfarna investerare köper i bear markets. Köpoptioner (call options), å andra sidan, handlas i tron om ​​att aktier ska stiga.

Put/call-ratio kan därför användas för att säga något om hur nervösa investerare är. Ju högre förhållandet är, desto större är rädslan i marknaden.

Enligt Leuthold Groups chefsstrateg, Doug Ramsey, har marknaden nått botten sedan 2014 då förhållandet når 0,85. I skrivande stund är siffran ca. 0,75.

– Börsen har redan lidit stor skada, men smärtan är inte över än. Investerare är nervösa utan att ha panik, och därför tror jag inte att botten är nära förestående, förklarar Ramsey.

Du kan följa put/call-ratiot dagligen via denna länk. Observera att Doug Ramsey baserar sina siffror på ett tredagarsgenomsnitt.

Spread the love