0 kommentarer 20 August 2015 Indikatorer

MACD-indikatorn

Vissa kanske tänker på MacDonalds när de hör om indikatorn MACD, men i teknisk analys MACD något helt annat. Det står för (moving average convergence divergence) glidande medelvärde konvergens divergens. Själva namnet kanske inte säger så mycket om vad det handlar om men, som ni kanske gissat, har det något att göra med det glidande medelvärden och deras förhållande.

MACD-indikatorn baseras på tre tidsparametrar. Tidskonstanter på tre glidande medelvärden. På långa grafer kan dessa parametrar mätas i dagar, men MACD kan lika väl användas på kortare grafer, till exempel. 1 minuts graf. De mest använda värdena är 12, 26, och 9 minuter. Detta är också standardvärdena i handelsplattformen som används av Daytrading.se och det finns i allmänhet ingen anledning att ändra på detta.

 

macd2
Diagrammet ovan visar ett candlestickdiagram, ett 3-minuters-diagram som visar utvecklingen av guldpriset på morgonen 28 januari 2015. Nedan är MACD (den svarta linjen) och signallinjen är den röda linjen. Med den gröna cirkeln markeras den tidpunkt då MACD korsar signallinjen, vilket är ett tecken på att marknaden har ett kraftigt momentum uppåt

Det är naturligtvis möjligt att använda andra värden för MACD. Vad du missar då är att du kanske inte ser exakt samma sak som andra daytraders ser. Det skulle i sin tur innebära att du inte köper eller säljer på samma signal och kanske missar en del uppgång.

I 1 minutersgrafen beräknas MACD genom att subtrahera 26 minuters glidande medelvärde från 12 minuters glidande medelvärde. Till detta tillsätts 9 minuters glidande medelvärde som kallas “signallinjen”. När signalerna korsar varandra kan det uppfattas som positiva eller negativa signaler.

MACD är baserad på det faktum att en snabb glidande medelvärde reagerar snabbare än en långsam glidande medelvärde. Genom att jämföra dessa medelvärden kan MACD indikera trend på en marknad. Indikatorn pendlar mellan en och -1, och 0 som medelvärde.

MACD används primärt på tre områden.

1) När MACD-linjen korsar signallinjen underifrån ses detta som en signal om att marknaden är på väg uppåt. Om MACD korsar signallinjen uppifrån är det en signal att marknaden ska gå ner. Diagrammet ovan visar ett candlestickdiagram, ett 3-minuters-diagram som visar utvecklingen av guldpriset på morgonen 28 januari 2015. Nedan är MACD (den svarta linjen) och signallinjen är den röda linjen. Med den gröna cirkeln markeras den tidpunkt då MACD korsar signallinjen, vilket är ett tecken på att marknaden har ett kraftigt momentum uppåt. Som vi tydligt ser rör sig priset uppåt i nästan en timme. Ungefär en timme senare, korsar MACD signallinjen igen, men den här gången uppifrån, vilket signalerar nedåtgående momentum. Många traders väntar på att korsningen bekräftas så att de inte fattar förhastade beslut.

2) Vissa traders ser det också som en signal om att MACD rör sig över eller under 0-linjen, eftersom det ger en indikation på hur det kortsiktiga glidande medelvärdet relaterar till det längre. När MACD är över 0, då det korta glidande medelvärdet av den långa, kan detta ses som en signal att det finns momentum för uppgång. Det motsatta gäller när MACD är lägre än 0. I exemplet ovan, kan man se att MACD korsar 0 linjen lite efter MACD korsade signallinjen. Det skulle då fortfarande ha fungerat väl som en köpsignal, men du hade kommit lite senare in på marknaden

3) Man kan också använda MACD på samma sätt som den stokastiska oscillatorn. Det vill säga att titta på när MACD beter sig anorlunda än priset. Det fungerar på samma sätt som i exemplet med den stokastiska oscillator. Titta efter dubbelbotten i pris, medan MACD har en växande bas, så det visar att momentum är uppåt, vilket kan tolkas som en köpsignal.

Tags:
Trendfollow

Trendfollow

Många traders använder termen “the trend is you friend” och det finns det mycket sanning i. Många nybörjare försöker hitta den exakta vändpunkten. Den lägsta kursen som går att köpa i för att sedan sälja på högsta toppen. Vill du bli framgångsrik trader är det bara att glömma denna dröm…
Förtsätt läsa

RSI - Relative Strength Index

RSI - Relative Strength Index

Relative Strength Index, eller RSI är en annan momentumindikator som jämför storleken på den högsta punkten med den lägsta punkten i en period. RSI används vanligtvis för att bedöma huruvida en marknad är överköpt eller översåld . Om du beräknar RSI på ett daglig diagram baseras detta på följande formel:…
Förtsätt läsa

Stokastiska oscillatorn

Stokastiska oscillatorn

Trots det något kryptiska namnet är den stokastiska oscillatorn en av de mest erkända indikatorerna för att bedöma dynamiken i teknisk analys. Tanken bakom denna indikator är att i en uppåtgående trend bör priset i varje period stänga nära den högsta punkten i det område priset rör sig i. Detta…
Förtsätt läsa

Bollingerband

Bollingerband

Bollinger Bands ® er en indikator som mäter volatilitet. Bollinger Bands ® blev uppfanns av John Bollinger runt 1980 och under 2011 fick han varumärkesskydd på den. Bollinger Bands ® bygger på 3 linjer: Enmittlinje samt övre och nedre linjen som oftast inkapslar grafen. Mittlinjen är et glindande midelvärde som talar om huruvida…
Förtsätt läsa

Glidande medelvärde

Glidande medelvärde

Vid användning av teknisk analys är det första man ser ofta den generella trenden för en viss marknad. Om marknaden går upp, ner eller i sidled över en längre period. För detta kan man med fördel använda sig av något som kallas glidande medlevärde (moving average) Om man tittar på…
Förtsätt läsa