Få fart på dina investeringar med bull- och bear-certifikat

Publicerad: 14. juni 2023

Vill du handla med hävstång utan att drabbas av alltför stora kostnader? Och vill du ha full kontroll över din risk?

Då kan bull and bear-certifikat vara en intressant produkt för dig. Certifikat är investeringsprodukter med hävstång, vilket innebär att värdet på dina investeringar kommer att stiga eller sjunka snabbare än värdet på den underliggande tillgången. De kan till exempel användas för att minska risken i en vanlig aktieportfölj, eller för att få en extra hävstång på mellan 1-22 gånger i en investering. Detta gör att du kan öka dina vinster om du har en position som du tror mycket på, men om du har fel kommer förlusterna naturligtvis att bli motsvarande större.

Värdeutvecklingen på certifikatet beror på hur den tillgång som certifikatet följer utvecklas. Du kan handla certifikat baserade på aktier, index, råvaror eller valutor. Certifikaten kan till exemempel handlas på Nordnet, se en del av dem här.

Så fungerar hävstången

Bull & Bear är termer som beskriver din tro på att värdet på den underliggande tillgången kommer att stiga eller sjunka.

När du investerar i Bull-certifikat innebär det att du förväntar dig en ökning av värdet på den underliggande referenstillgången. Detta kallas också att “gå lång”. Om värdet på tillgången stiger kommer värdet på ditt Bull-certifikat också att stiga. Omvänt, om värdet på tillgången faller, kommer värdet på ditt Bull-certifikat också att falla. Till exempel kommer ett certifikat som följer guld att stiga i linje med guldpriset.

När du investerar i Bear-certifikat innebär det att du förväntar dig en minskning av värdet på den underliggande referenstillgången. Detta kallas också att “gå kort”. Om värdet på tillgången sjunker kommer värdet på ditt Bear-certifikat att stiga. Och om värdet på tillgången stiger kommer värdet på ditt Bear-certifikat att falla.

Om du till exempel tror på en positiv utveckling för Swedbanks aktie kan du köpa produkten 5x Long från produktutfärdaren Vontobel.

Vid första anblicken kan namnen på certifikaten verka lite invecklade, men i själva verket beskriver de vilken tillgång produkten följer och med vilken hävstång. Som i det här fallet, BULL SWEDA X5 VON1, vilket indikerar att du köper ett bullcertifikat som följer Swedbanks aktie, att det är fem gånger hävstång och att den schweiziska utfärdaren av strukturerade produkter Vontobel (VON) står bakom certifikatet.

På Nordnets sida för certifikatet kan du också se den så kallade ISIN-koden, som är ett enkelt sätt att ange en kod för just den här produkten. När man väl har en ISIN-kod kan man skriva in den i sökrutan och på så sätt hitta en specifik produkt.

Fördelar med certifikat

Certifikatet fungerar på så sätt att om kursen på Swedbank stiger med 1% under en dag så stiger certifikatet med 5% samma dag. På samma sätt finns det naturligtvis en risk att förlora 5% om aktien tappar 1% i värde under dagen. På samma sätt finns det certifikat för alla de andra stora svenska aktierna, såsom Boliden, Ericson, Evolution, HM, Volvo, Nordea och Trelleborg. De kan sökas fram på Nordnet via denna sida.

Överst i fältet ISIN/Namn kan du ange namnet på aktien eller den unika ISIN-produktkoden, om du har den.

På Nordnet kan du handla många av de stora svenska aktierna som certifikat och därmed använda hävstång på positionerna.

Certifikaten har ett antal fördelar jämfört med andra hävstångsprodukter, bland andra:

  • Låga kostnader. Priset på produkterna varierar beroende på vilken leverantör du väljer, och du kan spara mycket pengar om du förstår hur kostnaderna beräknas. Längre ner ser du ett exempel på de kostnader du kan förvänta dig när du handlar certifikat.
  • Tillgänglighet. Du kan vanligtvis handla certifikaten för små belopp om du vill, vilket gör det möjligt för mindre investerare att handla produkterna
  • Likviditet. Under normala marknadsförhållanden är det vanligtvis alltid möjligt att handla med certifikaten, eftersom leverantören fastställer ett köp- och säljpris, vilket säkerställer att du kan handla med ditt certifikat. En likviditetsrisk kan dock uppstå på marknader där det förekommer stora prisfluktuationer eller där tekniska avbrott kan störa handeln.

Var uppmärksam på om marknaden går sidledes

Investerare bör vara medvetna om att hävstången återställs varje dag. Denna justering gör det möjligt att hålla hävstångseffekten konstant, så att investeringen kan ses som en återinvestering på daglig basis.

Bull & Bear-certifikat kan ge möjlighet till hög vinst, men naturligtvis också till hög förlust eftersom det finns en hävstång i båda riktningarna. Certifikatet kan förlora i värde när det finns faser där marknaden går sidledes, trots att priset på den underliggande referenstillgången inte har förändrats under en längre tidsperiod.

Här är ett exempel som visar vad det innebär. Om du köper ett 5x långt certifikat i det tyska indexet DAX för 100 EUR, kan det utvecklas på följande sätt:

Om DAX skulle falla med 2% följande dag, skulle det så kallade faktorindexet förlora 10% och skulle nu ha ett pris på 90 punkter. Faktorindexet återspeglar rörelserna i referensindexet, i detta fall DAX-indexet, på daglig basis och prisrörelserna förstärks av hävstångseffekten (faktorn).

Om DAX återhämtar sig dagen efter den ursprungliga nivån – dvs. en ökning med 2,04 % från 98 till 100 – kommer faktorindexet inte att handlas till 100, utan endast till 99,18, även om priset på den underliggande tillgången är tillbaka på samma nivå. Detta beror på att priset beräknas som 90*(1+(2,04*5%/100))=99,18 EUR.

Som ett resultat skulle faktorindexet ha förlorat 0,82% procent, även om priset på referensinstrumentet skulle ha handlats på den ursprungliga nivån.

Bull- och bear-certifikat är därför inte lämpliga för en medellång till långsiktig buy-and-hold-strategi.

När du köper ett certifikat bör du också vara medveten om att du köper certifikatet från en utfärdare. Det innebär att det finns en emittentrisk och att pengar går förlorade om leverantören går i konkurs. Certifikat skyddas inte av investerings- eller insättningsgaranti.

Kostnad för certifikat

Certifikat är vanligtvis passivt förvaltade investeringar, vilket innebär att det finns färre administrationskostnader. Detta gör certifikat till en relativt billig finansiell produkt att investera i. Låt oss ta ett exempel som visar hur du kan investera i en hävstångsversion av Microsoft-aktien. Det kan du till exempel göra med certifikatet BULL MSFT X3 VON4.

Om du köper och säljer certifikatet samma dag betalar du bara den så kallade spreaden. Det är skillnaden mellan köp- och säljkurs, som visas i skärmens vänstra hörn, och det är vanligtvis en ganska blygsam kostnad – i skrivande stund 0,47%. Spreaden visas också som en procentsats i det övre bandet på Nordnets skärm och kan variera under dagen.

Det är värt att vara mycket uppmärksam på spreaden, eftersom certifikat från olika leverantörer kan ha mycket olika spreadar och du bör försöka minimera kostnaderna där det är möjligt. Om du behåller certifikatet under en längre tid betalar du även en finansieringsspread och en indexavgift på 0,5% respektive 1,0% i årstakt. Detta motsvarar en extra kostnad på cirka 0,006% per dag, förutsatt att det finns cirka 250 handelsdagar på ett år.

Certifikaten kan handlas på Nordnet, och investerare bör vara medvetna om att plattformen kan lägga till ytterligare kostnader vid köp av certifikatet. På Nordnet kan du klicka på “Se kostnadsfördelning” innan du köper för att se de totala kostnaderna i samband med köpet.

Denna artikel är sponsrad av Bank Vontobel Europe AG

Spread the love