AvaProtect – Få tillbaka pengar när du förlorar

Publicerad: 9. januari 2024

AvaTrade har nyligen lanserat en spännande och innovativ möjlighet – AvaProtect – för att minimera risken i enskilda positioner. Detta riskhanteringsverktyg har utvecklats internt av AvaTrade och kan skydda en position från att falla under en period som du själv väljer. Det innebär att du mot en premie kan skydda dig mot förluster under en viss tidsperiod och på så sätt handla bland annat guld och valutapar riskfritt. Detta kan exempelvis vara användbart över ett förväntat räntebesked från den amerikanska centralbanken eller om du håller en position öppen över helgen. För att använda AvaProtect måste du ha ett konto hos AvaTrade.

Så fungerar AvaProtect

Verktyget ger dig möjlighet att skydda dig mot förluster i upp till 2 handelsdagar (1 timme, 3 timmar, 6 timmar, 1 dag eller 2 dagar) mot en premie. I praktiken är AvaProtect en slags inbyggd option och fungerar lite som en garanterad fast stop loss.

Under den valda perioden riskerar du att förlora ett maximalt belopp som motsvarar den debiterade premien. Om du öppnar en position som resulterar i en förlust kommer AvaTrade att betala in förlusten på ditt handelskonto i slutet av perioden. Du kan hålla en position öppen efter periodens utgång eller stänga den i förväg, eftersom detta inte är avgörande för täckningen av förlusten.

Om du till exempel har öppnat en position med 6 timmars täckning med AvaProtect, och du ådrar dig en förlust på en position efter 6 timmar, kommer du automatiskt att täckas för denna förlust. Du kan fritt välja om du vill fortsätta med positionen eller stänga den, och oavsett ditt val kommer AvaTrade att se till att förlusten betalas direkt till ditt handelskonto.

För att använda AvaProtect måste du ha ett konto hos AvaTrade.

Är det värt det?

Skydda dig mot förluster med AvaProtect

AvaProtect har ett pris: den premie som du debiteras. Priset på premien beror på den förväntade volatiliteten för instrumentet i fråga och beräknas av AvaTrade. Under vissa perioder kan marknadsvolatiliteten vara hög, så storleken på premien kan variera – även för samma tidsperioder.

För att i slutändan få en nettovinst efter att ha betalat premien måste alltså förlusten (eller vinsten) vara större än premien. Men hedging, dvs. risksäkring, kommer aldrig att vara gratis, och omvänt löper du inte heller denna specifika risk.

Som ett alternativ till AvaProtect kan du naturligtvis använda AvaTrades möjlighet att sätta en stop loss på enskilda positioner, vilket inte kostar extra men inte heller är 100% garanterad. Stop loss kan sättas när du öppnar en position eller senare, medan AvaProtect-säkring endast kan köpas när du öppnar en position.

Trots att du får betala en premie för att använda AvaProtect får du både större säkerhet och flexibilitet än om du använder stop loss. I slutändan måste du dock avgöra om storleken på premien är värd den extra säkerheten och möjligheten att till exempel hålla positionen öppen även om den har gått emot dig under säkringsperioden.

När är det en bra idé att använda AvaProtect?

Generellt sett kan det vara lämpligt att försäkra sig mot förluster om man är relativt riskavert. Det kan också vara vettigt om du är relativt ny på de finansiella marknaderna, vilket är anledningen till att AvaProtect kan hjälpa dig att handla mer tryggt genom att försäkra dig mot förluster under perioder. Du bör dock alltid väga storleken på premien mot risken och möjligheten att realisera en övergripande vinst i slutändan.

Användningen av AvaProtect kan vara särskilt fördelaktig i samband med viktiga förväntade räntebesked eller nyckeltal som meddelas från tid till annan vid förutbestämda tidpunkter. Det kan också vara under perioder över en helg, då man kan förvänta sig en risk för en viss utveckling i ett krig eller annan händelse. Det kan också vara under en allmänt osäker period på de finansiella marknaderna.

Exempel på premie i en position med guld

Det är mycket enkelt att koppla AvaProtect till en position. Innan du lägger en order bockar du helt enkelt i rutan med AvaProtect (se bilden till vänster) i orderfönster på AvaTrades webtrader. På samma ställe väljer du varaktighet och du kan se exakt hur länge du är skyddad. Samtidigt visas den debiterade premien, som bland annat beror på vald löptid, positionens storlek och den förväntade volatiliteten under perioden för det valda instrumentet. När du har klickat på köp kommer du att se positionen markerad med AvaProtect i positionsöversikten.

Orderfönstret visar en vald kvantitet för positionen på ett kontrakt, dvs. 1 uns guld till ett inköpspris på 2035,38 USD (värde/exponering). Det valda skyddet gäller i 6 timmar från det att ordern läggs, vilket kostar en premie på 4.23 USD, som debiteras separat när ordern läggs. Premien är således cirka 0,20 % av positionens värde/exponering i detta fall. Premien kan mycket väl vara annorlunda vid en annan tidpunkt.

Med en vald täckning på 6 timmar med AvaProtect måste guldet stiga mer än 0,20% innan du blir “in the money” totalt sett. Detta inkluderar inte spreaden på 0,29 punkter och eventuella avgifter över natten. Om till exempel guldet efter 6 timmar har fallit från 2035 till 2015, vilket motsvarar cirka 1 % eller 20 USD, kommer AvaTrade automatiskt att sätta in 20 USD på ditt konto. Det totala nettoresultatet för positionen kommer således att vara premien på -4,23 USD om du väljer att stänga positionen efter 6 timmar. Återigen bortsett från spread och eventuella övernattningsavgifter. Du kan också välja att låta positionen fortsätta löpa, men i det här fallet finns det ingen täckning för eventuella ytterligare förluster som kan uppstå efter utgången av perioden.

Maximalt försäkringsbelopp

Det är möjligt att täcka förluster upp till 1 miljon USD i en viss affär.

Instrument som täcks

Det är för närvarande möjligt att använda AvaProtect vid handel med guld, silver och ett stort antal av de större valutaparen, t.ex. EURUSD, AUSUSD, EURJPY, etc.

Plattformar

Det är möjligt att använda AvaProtect via den webbaserade AvaTrade Webtrader och via den mobila plattformen AvaTradeGO.

Läs mer om AvaProtect

Läs mer generellt om AvaProtect-produkten här. De specifika reglerna för AvaProtect finns i avsnitt 10 i AvaTrades Allmänna Villkor som gäller för oktober 2023, som kan laddas ner här.

Spread the love