Historiskt utbrott i guldpriset?

Publicerad: 5. december 2023

Guldpriset har laddat för ett utbrott sedan en betydande topp sattes i augusti 2020. Och efter flera års konsolidering ser nu priset ut att kunna bryta ut. Natten till måndagen sattes ett all time high i guldpriset där kursen tog sig över 2130 men har sedan dess fallit tillbaka lite. Är detta en köpmöjlighet innan ett potentiellt större utbrott?

Nedan kan du läsa om var de fundamentala och tekniska signalerna pekar och också om hur högt guldpriset kan gå.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Guld har återfått sin glans den senaste tiden efter att narrativet kring penningpolitiken ändrades från åtstramning till potentiella räntesänkningar redan nästa vår. Räntor, inklusive realräntor, och dollarn backade alla avsevärt. Pågående geopolitiska spänningar i Mellanöstern har också stöttat en riskpremie i den gula metallen.

Efterfrågan på guld ökar

Hedgefonder är inte de enda som köper guld. Enligt World Gold Council var efterfrågan på guld under det tredje kvartalet 8% över dess femåriga genomsnitt, med centralbanker som köpte 337 ton (vilket representerar nästan 30% av total efterfrågan under kvartalet). Hittills har centralbanker köpt netto 800 ton guld under året, vilket markerar den högsta siffran någonsin för en nio månaders period. World Gold Council noterade vidare att köpen har varit breda och sa: “Även om det finns en kärna av dedikerade regelbundna köpare är utbudet av länder vars centralbanker har lagt till sina reserver under de senaste kvartalen bred.”

Säsongsbetonade medvindar återvänder

Guld går in i en säsongsbetonad stark period. Under de senaste 50 åren har guld ökat i genomsnitt med 1,4% och 1,9% i december och januari, vilket gör det till den mest gynnsamma tvåmånadersperioden för ädelmetallen under denna tidsram.

Med Markets kan du spekulera i kursfall med hävstång Klicka här

Tekniskt bullish

De flesta tekniska indikatorerna pekar rent långsiktigt på fortsatt uppgång i guld. På grafen nedan kan du också se att likviditeten har ätits flera gånger i området runt 2070 vilket innebär att detta motstånd blir svagare varje gång kursen återkommer till det. I november månad var dessutom första gången som guldpriset lyckades att stänga över 2000 USD, något som också otvivelaktigt kan tolkas som en bullish signal.

Hur högt kan guldpriset gå?

När en kurs når all time high kan det vara svårt att sia om riktkurser då det inte existerar något tidigare motstånd. Man kan därför använda sig av andra metoder, exempelvis jämna tal. Här utgår man ifrån att kursen kommer att reagera när den når ett jämnt tal, som exempelvis 2500 eller 3000. Exempelvis har området runt 2000 USD agerat starkt motstånd i flera år och i 2008 reagerade kursen kraftigt på 1000 USD-området där kursen föll tillbaka drygt 30%.

En annan metod är att använda fibonacci extension-verktyget. Detta verktyg används för att identifiera potentiella prisnivåer där en tillgång kan nå, genom att tillämpa Fibonacci-retacement-nivåerna på en tidigare trend och därmed projicera möjliga framtidspunkter för prisrörelser. Detta verktyg ger flera olika nivåer för riktkurser men en av de mest pålitliga är “1”, vilket innebär att kursen ska göra 100% längd av den föregående trenden.

I nedanstående bild har vi valt att applicera verktyget på två trender. Den ena är trenden från år 2000 till toppen 2011 och den andra trenden är från december 2015 till toppen 2020. Verktyget visar i båda dessa fall en riktkurs på runt 2600-2700 USD:

Kom ihåg att detta endast är antaganden. Det finns aldrig några garantier för vad som kommer att ske. Även om mycket talar för en uppgång i guldpriset finns det också en risk för att denna uteblir och att priset faller tillbaka från dagens nivåer. Det är därför viktigt att du gör din egen analys och bedömning. För den som vill vänta på mer bekräftelse kan det vara en förnuftig idé att invänta att guldpriset lyckas stänga över 2070 (motståndsnivån) på månadsgrafen före du köper.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här
Spread the love