Förstå en valutagraf på ett grundläggande plan

Publicerad: 9. mars 2021

För att få testa Sarid Harpers indikator och få tillgång till de inspelade webbinarierna där Sarid visar hur man handlar med hans mjukvara, ska du:


Om du har handlat aktier på lång sikt känner du säkert igen vanliga linjegrafer över prisutvecklingen i en aktie. Dessa linjegrafer utgörs blott av en linje som t. ex. tecknas baserat på en akties eller index stängningskurs.

Se nedanstående klassiska linjegraf som exempel:

När du ska använda Sarids system ska du glömma allt vad linjegrafer heter. Vi vill i stället introducera dig för en mycket mer intressant graftyp som innehåller betydligt mer information: candlestick-grafen.

I början av videon nedan berättar vi kort om candlesticks. Se även till att läsa texten i denna artikel då den dyker djupare ner i candlestick-grafer.

En vanlig linjegraf visar endast stängningskursen medan en candlestick-graf visar en öppningskurs, den lägsta kursen, den högsta kursen samt en stängningskurs för en vald period.

Candlestick-grafen innehåller således mycket mer information än en simpel linjegraf och ger en mer visuellt nyanserad bild av hur kursen har utvecklat sig inom de olika tidsperioderna. Det kan ta lite tid att vänja sig vid candlestick-grafer men när man först har gjort det har man en mycket bättre bild av hur kursen faktiskt har rört sig. Nedan är ett exempel på en candlestick-graf:

Varje candle består i de flesta fall av en tjock del samt två tunna vertikal linjer som visar det price range – alltså kursintervallet – som kursen har rört sig i inom ett visst tidsintervall (på ovanstående graf i ett 5-minuters intervall). Den tjocka delen i candlet (benämns kroppen) avbildas vanligtvis i färgerna grön och röd (visas också ibland som vit och svart). Kroppen illustrerar skillnaden mellan öppnings- och stängningskursen. Om kroppen är grön så var stängningskursen högre än öppningskursen och marknaden har en uppåtgående riktning. Om kroppen är röd så var stängningskursen lägre än öppningskursen och marknaden har en nedåtgående riktning.

På bilden ovan ses två exempel på hur candlesticks kan se ut. Till vänster ses ett grönt candlestick som signalerar att stängningskursen var högre än öppningskursen. De två svansarna (kallas också skuggor eller wicks på engelska) i uppåtgående och nedåtgående riktning innebär att kursen i denna period – t. ex. 5 minuter på en 5-minutersgraf – har varit både högre och lägre än öppnings- och stängningskursen. Tillsammans utgör de det kursintervall som priset har rört sig i.

Bullish och bearish candlesticks

Ett grönt candle kallas bullish candle därför att kursen är uppåtgående medan ett rött candle kallas bearish candle därför att kursen är nedåtgående. Ju längre kroppen är på ett candle, ju mer har kursen rört sig i perioden. Kroppens längd säger därför något om hur intensiv köp- eller säljpressen har varit i en period. Är kroppen däremot kort indikeras en liten kursrörelse, d.v.s. att marknaden har konsoliderats eller är obeslutsam.

På de flesta handelsplattformar kan man själv ändra färgerna på candlesticksen. Kanske vit för uppåtgående candle och gul för ett nedåtgående? Så är det även i Sarids system där man inte använder de klassiska färgerna grön och röd. Men principerna är precis de samma, oavsett färgval.

Både daytraders och mer långsiktiga investerare använder flera olika typer av candlesticks och formationer av dessa för att tolka kursens utveckling.

Upplever man exempelvis att grafen visar ett eller flera långa röda candles så är marknaden på väg ner i hög fart. Det kan då vara riskabelt att köpa före marknaden har konsoliderat ett tag och indikerat att den är klar till en vändning. Man brukar säga att denna situation påminner om att försöka fånga en fallande kniv – och det borde ju vara en stark varning. Det kan vara väldigt farligt att försöka köpa i en marknad som rör sig nedåt i hög fart. Här är det oftast bättre – eller mer säkert i alla fall – att vänta på att fallet avtar och att det exempelvis uppstår ett så kallat doji-candlestick, vilket vi skriver mer om nedanför.

Exempel på olika candlesticks

Ett exempel på ett candlestick är ett doji-candle, vilket är ett candle som har svansar i båda ändar men med en mycket liten, eller ingen, kropp. Detta därför att kursen öppnade och stängde i samma nivå. Det liknar ett kors och ett exempel på doji kan ses på bilden nedanför. En doji ses av traders som ett tecken på att marknaden kan stå inför en vändning eller som ett tecken på obeslutsamhet.

Ett doji-candlestick

Ett annat exempel på candlestick är Spinning Top, vilket har en liten kropp med långa svansar i båda riktningarna, se bild nedanför. Denna typ av candlesticks signalerar precis som dojis obeslutsamhet i marknaden.

Exempel på Spinning Top-candlesticks

Nästa lektion

Inom valutahandel har du kanske hört begrepp som ”lots” och ”pips”? För nya traders kan dessa benämningar vara lite förvirrande. I nästa lektion tittar vi därför närmare på de viktigaste begreppen inom valutahandel.

Spread the love