Historisk blankningsmöjlighet i kakao?

Publicerad: 30. april 2024

Kakaopriset har rusat till extrema höjder den senaste tiden och ser nu ordentligt överköpt ut. Är det läge att gå kort och satsa på fallande kurs? Se vår analys och video nedan och hur du med hjälp av en strategi som bygger på supply and demand kan gå kort kakao.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Bakgrund

I många år har kakopriset legat i ett intervall mellan 1800-3000 USD men under 2023 bröt priset ut ur detta intervall och tog på allvar fart i början av detta år. Bara i år har priset stigit som mest runt 190%. Se en veckograf av kakaokursen nedan:

När många råvaror stiger så här mycket på kort tid tenderar de ofta att komma tillbaka till normalpriset, d.v.s intervallet mellan 1800-3000 USD. Detta är naturligtvis inte någon självklarhet, men vi kan nedan se ett exempel i lumber (timmer) som i 2020 steg till extremnivåer men som snabbt kom tillbaka till de gamla kursnivåerna:

Unik tradingmöjlighet?

Om man tror att något liknande kommer att ske i kakaopriset finns det nu kanske en bra trading-möjlighet. Det kan dock vara vanskligt att blint gå kort utan något tecken på svaghet. Låt oss därför gå in på en mindre timeframe (4h-grafen) för att hitta det. Bilden nedan är från den 23 april 2024:

23 april 2024

Ovan har vi märkt ut en demandzon på 4 timmars-grafen. Denna zon är skapad då detta område var det som var ursprung till den stora rörelsen som bröt strukturen på uppsidan. Om upptrenden ska fortsätta borde nu priset inte gå lägre än den gröna zonen. Om zonen bryts är det dock ett tecken på svaghet och det kan då vara intressant att gå kort.

30 april 2024

En vecka senare har nu kursen brutit igenom demandzonen. Notera att den först reagerade i zonen och denna reaktion markerar vi med en röd box. Den röda zonen kallas också flipzon och det innebär att demand nu har “flippat” till supply och supply nu är i kontroll. Därför satsar vi på att om kursen nu kommer tillbaka till det röda området så borde den reagera där och gå ännu lägre.

En effektiv metod är nu att lägga en sälj limitorder. Då kommer man in i marknaden när kursen kommer upp till en viss nivå. Vi sätter här entry i botten av den röda boxen och stop loss strax över toppen av boxen. Vi sätter en risk reward på 1:2 så vi kan vinna dubbelt så mycket som vi riskerar att förlora.

Detta är inte en rekommendation att handla. Artikeln och videon är gjorda i utbildningssyfte. Om du själv handlar är det viktigt att du gör din egen analys och sätter dig in i hur tradingprodukterna fungerar.

Kakao kan bland annat handlas på Markets

Spread the love