Strategi: Köp aktier före de exploderar

Publicerad: 15. april 2024

Tittar du ofta tillbaka på kursgrafer och drömmer om att du skulle ha köpt en viss aktie före en stor uppgång? Du kommer här att lära dig en beprövad strategi som hjälper dig med att komma in i en aktie innan en potentiell kursexplosion.

Se videon nedan om hur du gör men läs också artikeln då de kompletterar varandra:

Strategin

Låt oss se på hur du med hjälp av denna strategi kunde ha köpt Teslas aktie, före den stora uppgången i slutet av 2019. Du hade här fått en avkastning på hela 750%:

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Denna strategi beskrevs av Stan Weinstein i boken “Secrets For Profiting In Bull And Bear Markets”. Weinstein delar in en akties kursutveckling i fyra faser:

  1. Botten
  2. Upptrend
  3. Toppen
  4. Nedtrend

På en graf kan faserna delas in så här:

Denna strategi går ut på att köpa när fas 1 övergår i fas 2. Detta var precis vad som hände i exemplet med Tesla tidigare.

Låt oss se på varför det var intressant att köpa Teslas aktie just vid det tillfället. Det var nämligen flera faktorer som talade för uppgång just här.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Faktor 1: Kurs över glidande medelvärde 30 (veckograf)

Först av allt: Med denna strategi tittar vi alltid på veckografen så ställ in din graf på det (W). Weinstein beskriver att när kursen går över glidande medelvärde 30 (den blå linjen på bilden) på veckografen, talar detta för styrka i kursen. Detta är en bra start, men det är inte tillräckligt för att köpa aktien.

Faktor 2: Kurs bröt igenom trendlinje/motståndsnivå

Kursen bryter samtidigt bestämt igenom en trendlinje som har agerat motståndsnivå för aktien i flera månader. Detta är ytterligare ett starkt tecken på en potentiell övergång till fas 2.

Faktor 3: Större volym än föregående veckor

Notera hur volymen var betydligt större än tidigare veckor. Detta visar att det finns en stor köplust bland investerare och därmed är detta ett tecken på stundande uppgång. Helst vill du se minst den dubbla volymen jämfört med föregående veckor.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Några andra faktorer för att stärka signalen

Weinstein beskriver ytterligare några faktorer du kan använda för att öka sannolikheten för att signalen lyckas:

  • Ju längre konsolideringsfas desto större potential för uppgång när utbrottet väl sker
  • Köp endast aktier från ledande sektorer. På denna sida kan du se vilka sektorer som går bäst just nu.
  • Köp endast aktier när den breda aktiemarknaden trendar upp (t. ex. är över MA 30 på veckografen)

Om du följer dessa kriterier har du goda möjligheter för att komma in i aktier före de exploderar i pris. Men kom ihåg att det inte är en magisk strategi, se därför till att kontrollera din risk med hjälp av stop loss.

Stop loss

Stop loss kan förslagsvis sättas under utbrotts-candlesticket:

Stop loss-placering är något individuellt och beror på din riskvilja samt investeringshorisont. Du kan se andra förslag på hur du kan placera din stop loss i denna artikel.

Take profit

Du kan ta hela, eller del av din vinst när kursen stänger under glidande medelvärde 30:

Om du handlade med denna säljstrategi hade du i Tesla-fallet fått en vinst på hela 750%. I denna artikel kan du läsa om förslag på andra exit-strategier.

Tänk på att om hade sålt Tesla enligt take profit-strategin ovan hade du behövt att hålla aktien i cirka 1.5 år. Strategin lämpar sig bäst för swing-trading samt investering på medellång till lång sikt.

Spread the love