Mer att hämta i börsuppgången? Se strategi.

Publicerad: 8. mars 2024

De stora aktierna har stigit snabbt i år. Momentumet har varit så starkt att världens största företag har lyckats dra med sig de globala indexen till rekordhöjder. Endast teknikjätten Nvidia har stigit med mer än 65 procent sedan årsskiftet och eftersom bolaget nu står för mer än 6 procent av Nasdaq-index har bolaget – tillsammans med flera andra jättar – lyckats pressa upp index med cirka 9 procent.

Det innebär att man även med en passiv indexstrategi redan kan ha uppnått en imponerande avkastning – mätt mot genomsnittet.

På europeisk nivå har index också gått bra – tack vare de största aktierna. Det danska bolaget Novo Nordisk har blivit Europas mest värdefulla bolag och är nu större än alla andra C25-bolag (det danska indexet) tillsammans! Novo Nordisk är också det största bolaget i det europeiska indexet STOXX 600 och bolagets vilda uppgång under årets första månader har också dragit med sig Stoxx 600 en bra bit in i positivt territorium.

Men hur kan man som investerare försöka dra nytta av indexuppgången, även om man inte var med på tåget från början?

Investeringshuset Vontobel erbjuder möjligheten att köpa och sälja stora index och aktier i både uppåtgående och nedåtgående riktning. Detta görs genom bull- och bearcertifikat, där du har möjlighet att använda hävstång, beroende på din riskaptit. Hitta namnen här och sök sedan efter dem på till exempel Nordnet. Du kan läsa mer om produkterna från Vontobel längst ner i denna artikel.

Nvidias aktiekurs mätt över 5 år. Källa: Yahoo finance

Strategi: Utnyttja pullbacks

Ett sätt att komma in i en uppåtgående indextrend är att invänta en så kallad pullback, där index faller tillbaka några procent. Tanken är att försöka få ett bättre pris i hopp om att index ska vända och fortsätta uppåt. Om du vill prova den här metoden finns det flera strategier som har visat sig vara effektiva över tid. Naturligtvis ska du vara medveten om att historien aldrig kommer att upprepa sig exakt på samma sätt, men följande strategi har framgångsrikt testats på historiska data.

Strategin är baserad på en så kallad indikator som heter Williams %R, som utvecklades av den berömda tradern Larry Williams och kan hittas gratis på t.ex. TradingView. Här kan du göra dina analyser och sedan ta en position – till exempel i ett bull/bear-certifikat.

Williams %R mäter stängningskursen för t.ex. en aktie eller ett index i förhållande till den lägsta kursen under en viss tidsperiod. Ett högt värde anses vara överköpt och ett lågt värde anses vara översålt.

Grafen nedan visar hur en 5-dagars tidsperiod med Williams %R ser ut i S&P 500-indexet. Du kan se indikatorn (den orangea linjen) under grafen som visar priset.

Som du kan se växlar Williams %R snabbt mellan överköpta och översålda tillstånd. Därför används den främst som en mean reversion-indikator. Mean reversion innebär att en marknad tenderar att återgå till det genomsnittliga priset över tid.

Så här ser en 5-dagars tidsperiod med Williams %R ut i S&P 500. Den 5-dagars tidsperiod som anges i indikatorinställningarna när du har ställt in Williams %R-indikatorn på din graf. (Discalimer: Historisk avkastning kan inte användas som en indikation på framtida avkastning).

Backtest av strategin

Vi backtestar nu handelsstrategin Williams %R på S&P 500 ETF (SPY). Enligt strategin öppnas en position vid marknadens stängning när Williams %R är under -90 och kan anses vara översåld. Enligt strategin ska positionen stängas igen när dagens stängningskurs är högre än gårdagens högsta kurs eller när Williams %R stänger över -30.

Det har visat sig att de bästa resultaten uppnås genom att använda en tvådagars tidsperiod. Perioden ställs in i inställningarna för Williams %R-indikatorn. En period på 2 ger följande historiska avkastning. Se grafen längre ned på sidan.

Både under finanskrisen 2008/09 och under coronakrisen presterade strategin väl. Avkastningen 2008 och 2020 var 98,9% respektive 43,3%! Under björnmarknaden 2022 steg den med 15,7%, vilket fortfarande är hedervärt, eftersom marknaden föll 19-20% under samma period.

Den årliga avkastningen är 11,5% och du är endast exponerad mot marknaden 22% av tiden. Antalet affärer är 588, den genomsnittliga vinsten per affär är 0,59%, den maximala drawdown är 17% och vinstfaktorn är 2,2. Det här är ganska bra siffror och visar att strategin har varit stark historiskt. Naturligtvis kan avkastningen vara högre eller lägre beroende på om du handlar med hävstång på dina positioner.

En Williams %R-period satt till 2 ger ovanstående historiska avkastning. Källa: Oddmunt Grøtte

Ett sätt att förbättra strategin kan vara att endast handla den i en tjurmarknad. Detta kan göras genom att lägga till ett glidande medelvärde och ha en regel om att affärer endast görs om priset ligger över det glidande medelvärdet.

Som nämnts låter Vontobel dig spekulera i priset på flera olika index i både uppåtgående och nedåtgående riktning med hävstång.

Hävstångseffekten gör dock att en sådan investering inte passar alla, eftersom du handlar med lånade pengar och därför riskerar att din position blir värd noll om kursutvecklingen snabbt går åt fel håll. Om du spekulerar i index bör du vara medveten om att de stundtals kan vara mycket volatila, vilket tillsammans med hävstången gör att du behöver vara extra försiktig. Investerare i Vontobel-produkter bär emittentens kreditrisk (risken att Vontobel inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt certifikaten). Du kan till exempel köpa Vontobels indexcertifikat på Nordnet om du söker på namnen, som du hittar här.

Se en komplett lista över dessa här. I listan kan du bland annat sortera efter marknadsriktning och efter hävstångsnivå. Du kan läsa mer på Vontobels hemsida om hur hävstångscertifikat fungerar i praktiken. Du kan också läsa mer om de specifika villkoren för indexcertifikaten på samma webbplats.

Vontobel har betalat för att få ovanstående information om sina certifikat i denna artikel.

Om certifikatens underliggande (t.ex. aktier eller index) handlas i en utländsk valuta, t.ex. amerikanska dollar, bär du som investerare även valutakursrisken på produktvalutan, t.ex. svenska kronor.

Viktigt att notera:

Fullständig information om värdepapperen, i synnerhet strukturen och de risker som är förknippade med en investering, beskrivs i grundprospektet, samt i eventuella tillägg och i de slutgiltiga villkoren. Potentiella investerare bör läsa dessa dokument innan de fattar ett investeringsbeslut. Dokumenten och faktabladet finns publicerade på emittentens, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, webbplats https://prospectus.vontobel.com och kan erhållas kostnadsfritt från emittenten. Godkännandet av prospektet skall inte tolkas som ett godkännande av värdepapperen. Värdepapperen är produkter som inte är enkla och kan vara svåra att förstå. Denna information innehåller eller hänför sig till siffror från simulerade tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spread the love