Förstå begreppen inom valutahandel

Publicerad: 9. mars 2021

För att få testa Sarid Harpers indikator och få tillgång till de inspelade webbinarierna där Sarid visar hur man handlar med hans mjukvara, ska du:


Sarid Harpers indikator kan användas på många marknader men indikatorn är först och främst utvecklad till valutahandel. Valutahandel kallas också ofta forex trading, forex-handel eller FX-handel.

Om du inte har hört om valutahandel tidigare är det viktigt att du läser denna artikel noggrant. Även om du inte förstår alla begreppen till 100% så är det viktigt att känna till dem. Om du känner dig osäker ska du veta att det är möjligt att handla valuta för endast några få kronor och därmed med en ganska liten risk. På det sättet kan du handla med blygsamma belopp tills du en dag känner dig mer säker.

Som komplement till denna text har vi flera inspelade webbinarier där vi förklarar begreppen och visar Sarid Harpers indikator. Se exempelvis videon nedan. När du har sett videon kan du även se de andra inspelade webbinarierna i denna spellista.

[ez-toc]

Så handlar du valuta

Valutamarknaden är den största finansiella marknaden i världen. Det handlas över 2000 miljarder dollar (USD) varje dag, vilket är mycket mer än alla världens aktiemarknader tillsammans. Det är med andra ord en kolossalt stor marknad med en otrolig volym.

De flesta privata investerare sysslar enbart med aktiehandel när de handlar på börsen. Det innebär vanligtvis att man som investerare t.ex. köper Investor-aktien om man räknar med att kursen på Investor kommer gå upp. Omvänt säljer man oftast aktien igen om man tror att kursen kommer falla.

I grova drag går det till på samma sätt när du handlar valuta. Men då köper du och säljer du inte aktier utan istället köper och säljer man värdet av två valutor mot varandra, dvs. att man handlar pengar mot pengar istället för aktier mot pengar. Ofta handlar du också med inbyggd hävstång, så du bara behöver sätta in en liten mängd av det du handlar för (din exponering). Denna mycket viktiga del förklaras mer detaljerat nedan.

Låt oss säga att du tror att den europeiska euron kommer bli mer värd i relation till den amerikanska dollarn i de kommande veckorna. Med andra ord tror du på en fallande USD mot EUR. Under 2020 föll faktiskt USD ca. 9% mot EUR, vilket bl.a. har kostat på valutadelen om man under denna period har ägt amerikanska aktier. Om du tror att detta fall fortsätter så kan du köpa euro mot dollar och på så sätt tjäna pengar. Det kan låta invecklat men i praktiken har handelsplattformen gjort det väldigt lätt för dig. De flesta handelsplattformar erbjuder nämligen ett finansiellt instrument (en form av värdepapper) som avspeglar kursutvecklingen i exempelvis EUR mot USD. Instrumentet heter vanligtvis EURUSD eller EUR/USD.

Instrumentet EURUSD kallas också för ett valutapar, och när du köper det satsar du (precis som när du köper Investor-aktien) på att EUR stiger i värde mot USD. Om du istället tror att EUR kommer sjunka i värde mot USD, ska du välja att sälja valutaparet (dvs. korta det).

De flesta handelsplattformar har många olika valutapar. Några av de mest handlade är dessa:

EURUSD (euro mot amerikansk dollar)

EURGBP (euro mot brittiskt pund)

EURJPY (euro mot japansk yen)

EURCAD (dollar mot kanadensisk dollar)

USDCHF (dollar mot schweizisk franc)

Valutahandel involverar alltid två valutor mot varandra då du handlar värdet av den ena valutan mot den andra. I denna kurs fokuserar vi på valutahandel i form av ett valutapar, som handlas som ett finansiellt instrument i form av ett differenskontrakt (CFD-kontrakt). Du kan läsa mer om vad ett CFD-kontrakt är här.

Det är högst väsentligt att förstå hur handel med valutapar fungerar i praktiken. Den valuta som nämns först i ett valutapar benämns basvaluta (Base currency). Den andra valutan benämns motvaluta (Quotation currency). Handlar man exempelvis EURUSD-paret är euro basvalutan och USD motvalutan. Kursen beskriver alltså hur mycket en enhet av basvalutan man kan köpa för motvalutan. Handlas EURUSD till 1,20 betyder det man ska betala 1,2 USD för 1 EUR. Köper man t. ex. 1000 enheter (alltså 1000 euro) av EURUSD till kurs 1,20 betyder det man ska betala 1200 USD för de 1000 EUR.

Valutapar (EURUSD visas här) handlas lätt genom att trycka på köp (Buy by Market) eller sälj (Sell by Market). By Market betyder att man handlar till den aktuella marknadskursen. Spreadet, som är den avgift som tas ut för att utföra själva handeln, är differensen mellan dessa två priser.

Fördelar med valutahandel

Handeln med valuta pågår dygnet runt fem dagar från söndag kväll till fredag kväll och det är en av flera anledningar till att valutahandel är ett intressant alternativ till vanlig börshandel. Några andra fördelar är:

  • En marknad med extremt stor likviditet (pengamängd)
  • Möjlighet för hög volatilitet (kursrörelser) vilket erbjuder handelsmöjligheter
  • Verktyg för att kontrollera risk och exponering
  • Möjlighet för att uppnå avkastning i både stigande och fallande marknader
  • Möjlighet för hävstångshandel med relativt låga marginkrav (detta beskrivs mer nedan)

Börja handla valuta – lättare än många tror

Översikt över kurserna i en rad valutapar, som de ser ut på handelsplattformen MT4.

Sammantaget rör sig de enskilda kurserna i förhållande till varandra baserat på mycket komplicerade förhållanden som involverar ekonomiska tillstånd i de enskilda länderna och även till stor del politiska förhållanden. Valutahandel är en förutsättning för nästan all internationell handel. T.ex. om ett svenskt företag vill köpa varor från en amerikansk leverantör måste det svenska företaget ofta betala leverantören i dollar. Detta skapar ett behov av att byta en valuta mot en annan och på detta sätt omsätts det många miljarder dollar om dagen.

Som privat investerare är det rätt lätt att börja handla valuta via en handelsplattform och man behöver nödvändigtvis inte förstå alla de ekonomiska och politiska förhållandena i världen. Man kan istället använda sig av olika typer av strategier som kan involvera teknisk analys med kursmönster eller titta på vissa nivåer där man ser större utbud och efterfrågan. Och det är precis detta som Sarid Harpers indikator använder sig av.

När du öppnar din handelsplattform (som i denna kurs är MT4 kopplad med ett konto hos mäklaren Markets) och klickar dig fram till valutaparen (forex) kommer du oftast mötas av en lång tabell med valutapar som du kan handla. Den aktuella kursen står vid sidan av varje valutapar och anges med Bid och Ask, se tabellen ovan. Skillnaden mellan de två värdena kallas spread och utgör ens handelskostnader.

Exempelvis kan det under Ask stå talet 1.26796 vid paret USDCAD (alltså amerikanska dollar mot kanadensiska dollar). Detta tal visar din köpkurs och betyder att det kostar 1.26796 kanadensiska dollar att köpa 1 amerikansk dollar. Om priset stiger till exempelvis 1.3332 så kostar det nu 1.3332 kanadensiska dollar att köpa 1 amerikansk dollar. Med andra ord har dollarn nu stigit i värde i relation till den kanadensiska dollarn, då det nu kostar fler kanadensiska dollar att köpa en amerikansk dollar.

Viktiga begrepp när du handlar valuta

I följande del går vi igenom flera viktiga begrepp du stöter på när du handlar med valuta. Du behöver inte förstå allt direkt, vi kommer hålla flera webbinarier där begreppen förklaras. Vi har all förståelse för att det kan upplevas som abstrakt om man inte har handlat valuta tidigare. I nästa lektion tittar dessutom på konkreta exempel på handlar, där det hela förhoppningsvis blir lättare att förstå.

Pips

När man pratar om ändringar i kurserna på valutamarknaden använder man benämningen “pip”, som är en förkortning för Price Interest Point. Det är den minsta enheten som kan mätas på en valutakurs. Den hänvisar oftast till den sista decimalen i valutakursen. Ofta är det decimal nummer 4 och det beror helt enkelt på att valutapar oftast bara rör sig några få decimaler. Om priset på ett valutapar stiger från 1,3600 till 1,3605 så säger man att priset har rört sig 5 pips (differensen mellan de två talen).

Det finns undantag till vilken decimal man tittar på när japanska yen ingår i ett valutapar, t.ex. USDJPY. I dessa fall mäts antal pips på den andra decimalen. Om USDJPY handlas i exempelvis 107,25 och 107,26 utgör skillnaden 1 pip. Så är det bara.

Ordet pips är helt enkelt skillnaden mellan två kursvärden i ett valutapar.

Lots

Uttrycket ”lot” används om den portionsstorlek av en valuta som du kan köpa hos en mäklare. En s.k. ”standard lot” motsvarar 100.000 enheter av en valuta. Ponera att du köper en ”standard lot” av valutaparet AUDUSD (australiska dollar mot amerikanska dollar). Låt oss säga att kursen vid detta tillfälle ligger på 1,2000, vilket betyder att du ska ge 1,2 USD för att köpa 1 australisk dollar. Om du köper en ”standard lot” betyder det då att du köper 100.000 australiska dollar (100.000 enheter av basvalutan). För att köpa dem ska du därmed betala 120.000 USD.

Det är rätt mycket pengar, men som tur är kan du köpa väldigt små portionsstorlekar hos de flesta mäklare. Samtidigt handlar man hos de flesta handelsplattformar också med hävstång, vilket betyder att du blott behöver ha en viss procentandel av de 120.000 USD för att köpa en position av denna storlek. Detta kommer vi tillbaka till.

Om du använder mäklaren Markets tillsammans med MT4 – som vi gör i denna kurs – kan du handla valutapar helt ner i så kallade ”micro lots” som endast motsvarar 1000 enheter av basvalutan. Om det t.ex. är AUDUSD man handlar är det 1000 AUD och om det är EURUSD är det 1000 EUR.

Som nybörjare är det klokt att handla i micro lots då du på detta sätt riskerar minsta möjliga i varje handel. Om du vill handla i micro lots på MT4-plattformen ska du skriva in 0,01 i handelsfönstret under volymen. Se skärmdumpen nedan. I nästa lektion tittar vi mer i detalj på hur du använder handelsfönstret och hur du utför en konkret handel.

En standard lot har värdet 1 och en micro lot är en hundradel av en standard lot, alltså 0,01. I basenheter av valutor är det 100.000 respektive 1000.

I exemplet ovan med AUDUSD kan du alltså “nöja” dig med att köpa 1000 australiska dollar vilket som sagt innebär att du ska ge 1200 amerikanska dollar. Även om man ska betala ett visst antal dollar är det dock viktigt att nämna att pengarna inte har försvunnit. De har helt enkelt växlats till australiska dollar som kan säljas omedelbart igen om så önskas.

Allt sker mycket enkelt på handelsplattformarna där du kan köpa och sälja valuta på en sekund.

I handelsfönstret hos MT4 anger du micro lot med talet 0,01 i handelsvolymen. En standard lot har värdet 1. En micro lot motsvarar 1000 enheter av basvalutan, som i ovanstående exempel är AUD.

När man handlar valutapar på MT4 i kombination med Markets använder man samtidigt en viss hävstång, som är fast. Hävstången betyder i korthet att man inte behöver ha hela beloppet man handlar för på sitt konto. Man ska bara deponera en viss andel av värdet av det belopp man handlar för (ens exponering).

Vad satsar man per pip?

Medan 1 lot var 100 000 enheter (på engelska units) av basvalutan är en micro lot på 0,01 lika med 1000 enheter. I EURUSD motsvarar detta att man handlar för 100.000 EUR respektive 1 000 EUR.

Det kan omvandlas till vad du har satsat per pip, vilket uttrycks i motvalutan. Så i EURUSD-paret är det alltså i dollar. Tabellen nedan visar att om du är exponerad för 1 lot eller 100.000 basenheter så utgör varje pip 10 USD. Är det 1000 basenheter är det 0,1 USD per pip.

Lots Units Pip
0,01 1000 0,1 USD
0,1 10000 1 USD
1 100000 10 USD

Det betyder alltså att om man i EURUSD-paret har köpt en micro lot på 1000 basenheter och kursen rör sig från 1,2000 till 1,2010, så har man tjänat 10 pips á 0,1 USD, i allt 1 USD.

Hävstång

När man handlar valutapar i form av finansiella instrument (CFD) är det vanligtvis inbyggt en hävstång, vilket är viktigt att man förstår till fullo. Hävstången gör det nämligen möjligt för dig att gå in i positioner av en viss storlek för mindre pengar.

Du känner nog till hävstång från bostadsmarknaden. Om en bostad exempelvis kostar 4 miljoner kronor behöver du oftast bara betala en bråkdel av beloppet, t. ex. 10%, vilket motsvarar 400.000 kronor. Resten lånar du av en bank eller annan långivare. Hävstång betyder med andra ord ”att finansiera en del av sin investering med skuld”. I valutahandel motsvarar det att mäklaren lånar dig pengar så att du kan använda hävstång på din handel. Mäklaren kan göra detta därför att du ger en viss säkerhet (margin) för det belopp du önskar att handla för.

Vi säger att du vill köpa 1000 enheter i valutaparet (EURUSD), vilket är en så kallad micro lot som är den minsta tillåtna portionsstorleken man kan handla hos Markets. Vi säger att kursen ligger på 1,20, vilket innebär att du ska betala 1200 USD för att köpa 1000 EUR.

Den inbyggda hävstången vid köp av ett valutapar är fast på 30:1, vilket betyder att man får en hävstångseffekt på sina pengar med en faktor 30. Det betyder att man endast ska ge en margin på 1200/30 = 40 USD (där 30 alltså är hävstångsnivån). Men värdet av handeln är dock fortfarande 1200 USD, så man lånar i verkligheten (1200-40) = 1160 USD av mäklaren. Med andra ord är det alltså tillräckligt att ha 40 USD på sitt konto om man vill exponera sig mot detta valutapar för 1200 USD. I realiteten måste man dock ha lite mer på sitt konto, då det ska finnas plats till kursrörelser och man annars riskerar att bli låst i sin handelsfrihet.

Låt oss förklara det ännu grundligare

Mäklaren Markets, som vi handlar med i denna kurs, erbjuder nämligen en fast hävstång på 30:1 vid handel med större valutor (Major currencies), som är USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD och AUD. Mindre valutor (Minor currencies) er t.ex. SEK, NOK, DKK m.m. som alla kan handlas med en fast hävstång på 20:1. Den inbyggda hävstången ger dig alltså möjlighet för att kunna handla en större position som är 20-30 gånger större än du annars skulle ha möjlighet för. Man kan därför uppnå en större exponering än man i verkligheten har pengar till.

För att du ska kunna använda hävstång kräver mäklaren i gengäld en säkerhet, som kallas margin. Om vi igen använder ett husköp som exempel motsvarar din margin din utbetalning. Det är alltså det belopp som du ska ha på ditt konto för att få låna resten av pengarna. I ovanstående exempel var din margin ca. 40 USD. I praktiken reserverar mäklaren det beloppet på ditt konto.

Om du har ett konto där du har satt in 1000 dollar och öppnar en position på 0,01 micro lot i EURUSD motsvarande 1000 EUR eller 1200 USD, reserverar Markets 40 USD som margin och du har då 960 USD kvar på ditt konto i så kallad “free margin”. Alla dessa belopp rapporteras kontinuerligt via MT4. Det betyder också att du nu – i princip – har 960 dollar kvar, som du kan använda som margin till andra affärer.

Här bör du dock vara försiktig så att du inte använder för mycket av ditt kontosaldo för att öppna hävstångspositioner, eftersom du därmed tar på dig en stor total exponering. Detta kan göra att du får problem med att kunna ta eventuella fall i marknadsvärde för dina öppna positioner, eftersom handelsplattformen reserverar en viss mängd pengar på ditt konto för varje öppen position.

När du handlar med hävstång är det väldigt viktigt att du förstår hur mycket du kan förlora. Om du inte känner sig säker på hur du beräknar risken på en position bör du söka rådgivning före du börjar handla. Alternativt kan du prova att handla på ett demokonto så du blir förtrolig med begreppen och riskerna. Du kan också läsa mer om risker med CFD-handel här.

Du kan också handla med ganska små belopp i början. På det sättet lär du dig lättare hur mycket du riskerar i varje trade. Och vi nämner igen att vi kommer hålla webbinarier i detta där vi förklarar det tydligt, men det är viktigt att du redan nu känner till det.

I videon nedanför ser du ett exempel på hur du kan enkelt kan se hur mycket du har satsat (din risk) på din trade i Metatrader4:

Margin call

När det gäller riskhantering är en av de viktigaste siffrorna som du alltid bör hålla koll på den så kallade margin-nivån (margin-level), som beräknas fortlöpande i förhållande till ditt konto.

Om du har använt det som motsvarar hela ditt kontovärde i margin, dvs. 1000 dollar i margin, är din margin-level 100%. Du har nu nått den nivå där de flesta handelsplattformar, inklusive Markets, stänger möjligheten för dig att öppna ytterligare positioner. Optimalt skulle man vilja vara en bra bit över denna gräns på 100%.

Om du är intresserad av exakt hur margin-nivån beräknas, se den här artikeln.

Om din margin-nivå sjunker ytterligare, t.ex. till 70% får du ett meddelande från mäklaren att du befinner dig i riskzonen, och om din margin-nivå sjunker till 50% kommer du att utsättas för ett så kallat margin-call, där dina positioner stängs automatiskt. Mäklaren har en enligt lag en skyldighet att stänga några eller alla dina positioner tills din margin-nivå igen överstiger 50%. Denna tvångsstängning kommer att ske helt automatiskt, och det är naturligtvis en situation som man ska försöka undvika för allt i världen. Detta görs enklast genom att handla med relativt små positioner (till exempel micro lots) i förhållande till din kontostorlek. På det här sättet kan du hålla nivån långt över 100%, vilket är vad du optimalt vill ha.

Det kan låta hårt att mäklaren stänger din position under ett margin-call men du bör se det som en säkerhet så att du undviker att förlora för mycket pengar. Dessutom är det som sagt ett lagkrav för alla EU-godkända mäklare, som har införts för att skydda privata investerare.

Spread

Ett spread är kostnaden – ett slags courtage – som är direkt relaterad till själva handeln. Spreadet är skillnaden mellan köp- och säljpriset och är därmed den handelskostnad som mäklaren kräver för att låta dig öppna en position. Låt oss säga att mäklaren erbjuder EURUSD-paret med en skillnad i köp och sälj på 1.2300 och 1.2301. Du kan då öppna en position till pris 1.2301 och i princip sälja den igen till 1.2300 om priset inte har haft tid att röra sig. Skillnaden är 1 pip, vilket alltså är spreadet – dina handelskostnader.

Videos till inspiration

I nästa lektion kommer vi titta på ett exempel på en konkret handel där vi går igenom alla begreppen igen.

Under tiden kan du se denna video-playlista på engelska, där det berättas om de olika begreppen. Vi kan bland annat rekommendera lektionerna 7 och 10.

Spread the love