Så utför du en valutahandel

Publicerad: 9. mars 2021

För att få testa Sarid Harpers indikator och få tillgång till de inspelade webbinarierna där Sarid visar hur man handlar med hans mjukvara, ska du:


I den senaste lektionen tittade vi på nyckelbegreppen inom valutahandel och idag ska vi gå igenom hur man utför en konkret handel.

Som komplement till denna artikel rekommenderar vi att du även ser det inspelade webbinariet nedan. Videon börjar 38 minuter in i klippet då det är där vi visar hur du utför en handel. När du har sett det rekommenderar vi att du ser webbinariet i sin helhet samt de andra webbinarierna i denna spellista.

Låt oss titta på ett exempel där vi vill köpa EURUSD, det vill säga vi köper euro mot dollar, då vi förväntar att euron ska stiga i relation till dollarn. I skärmdumpen nedan vill vi köpa till kursen 1,21400 eftersom vi har analyserat att det kan vara en intressant stödnivå i den zonen.

Vi ska nu ange hur mycket vi vill handla för (vår exponering) och som nämnts tidigare använder man termen “lot” för att beskriva hur mycket man vill handla för (volymen). Storleken på volymen avgör hur mycket man satsar per pip (rörelse i kursgrafen). I den senaste lektionen beskrev vi vad ett “pip” är – vanligtvis den fjärde decimalen i valutakursen (och i vissa fall den femte decimalen), beroende på vad den minsta enheten på grafen är.

I det här fallet, om vi köper till kursen 1.21400 och säljer till 1.21390 så har vi förlorat en pip eftersom det motsvarar att den fjärde decimalen har flyttat sig en gång. Man kan i detta fall eventuellt välja att bortse från den femte decimalen då den är 0 och då den endast är en fraktion av en pip.

Lägga en order

När du ska utföra en konkret handel högerklickar du på grafen i MT4 och här kan du välja “Trading” och “New order“. Eller använder du snabbkommandot “F9”, så kommer följande fönster upp:

När du har valt “New order” kommer man till orderfönstret, som visas här:

I orderfönstret kan du ange specifikationer för din handel. Lägg märke till talet 1.2161 följs av den mindre siffran 8, samt 1.2162 följs av den mindre siffran 4. Talen är skrivna på det sättet för att signalera att det är den fjärde decimalen som anger en pip och den lilla siffran är en fraktion av en pip – en tiondel av en pip.

Överst i fältet “Volym” anger man hur mycket man vill handla för. Här kan man välj ända ner till 0,01 lot (dvs. 1.000 basenheter) och upp till 1 (dvs. 100.000 basenheter och eventuellt högre än detta. Om du vill satsa en så kallat mikro-lot (1.000 basenheter) skriver du “0.01” medan “0.1” innebär att du satsar en så kallad mini-lot på 10.000 basenheter, och värde “1” är en standard-lot. Vi förklarade hur man förstår dessa benämningar i lektion 5, men vi vill gärna repetera det.

Handlar man exempelvis en mini-lot i paret EURUSD så motsvarar det man är exponerad för 10.000 EUR eller 12.162 USD, om man köper till kursen 1,20162. Det kan för en del låta som mycket men man ska tänka på att det är många dagar som ett valutapar inte rör sig mer än 0,5-1% och i så fall skulle man “bara” förlora – eller vinna – 60-120 dollar. Under de dagar då marknaden rör sig mer skulle man naturligtvis både kunna förlora och vinna mer. Man ska tänka på att man handlar med margin och den inbyggda hävstången i EURUSD är 1:30. Därför är ens kapitalbehov (marginbehov) endast 1/30 * 12.162 = ca. 405 USD. Handlar man en mini-lot (dvs. att man sätter volymen till 0,1), så riskerar man per pip i ett valutapar med USD som motvaluta, som exempelvis EURUSD, 10.000*0,0001 = 1 USD.

Om man tycker att det innebär för hög risk kan man välja att handla mikro-lots, då är man exponerad för 1000 USD och 0,1 USD per pip. Detta gör man genom att ändra volymen till 0,01 och då skulle man förlora ca. 12 USD om marknaden går 1% i fel riktning. Värdet av en pip är i detta fall 1.000 * 0,0001 = 0,1 USD. Marginbehovet för att öppna en handel i en mikrolot är ca. 40 USD.

Om man omvänt vill ha högre risk – och detta vill vi starkt avråda från om man är ny inom valutahandel – så kan man sätta volymen till 1.0. Då är man exponerad för ca. 120.000 USD och man satsar 10 USD per pip. Här kan det alltså gå väldigt snabbt att både tjäna – eller att förlora pengar. Marginbehovet är i detta fall 1/30 av det handlade värdet, dvs. ca. 4.000 USD.

Om man håller musen över stop lossen på grafen kan vi se hur mycket man har satsat och hur mycket man förlorar om stop lossen blir aktiverad. handlar man mikrolots kommer risken vara 1 USD, om vi har satt stop lossen 10 pips från den kurs där vi gick in i handeln. Det är alltså möjligt att satsa relativt små belopp i varje position.

I videon nedanför ser du ett exempel på hur du enkelt kan se hur mycket du har satsat (din risk) på din trade i Metatrader4:

 

 

Det bör dock nämnas att en stop loss inte alltid aktiveras. Om det uppstår en extrem situation på valutamarknaden med stor volatilitet kan man mycket väl upptäcka att den inte har blivit aktiverad. Detta sker lyckligtvis inte särskilt ofta. Och i det här fallet satsas så små belopp att även en extrem situation bara skulle innebära en mindre förlust.

På grafen nedan kan man se hur det ser ut när man har lagt in en handelsorder. “Buy limit” anger den nivå där man önskar att köpa och “0.1” visar volymen, en mini-lot. “SL” anger stop lossen och om man håller musen över stop lossen kan man se hur mycket man riskerar att förlora om den blir aktiverad. “TP” står för “Take Profit” och håller man musen över den linjen på diagrammet kan man se hur mycket man kan tjäna, om man köper och därefter tar vinsten på den nivån.

Om du känner dig osäker på hur det fungerar att lägga en order kan du börja med att testa med mycket små belopp. Om du har satt in pengar på ditt konto bör du börja smått med en mikro-lot och ställa in volymen på 0,01. Detta görs genom att skriva 0,01 i fältet “Volym”, som i skärmdumpen högre upp i texten.

Du lär dig det enklast genom att placera några fiktiva ordrar, samt stop loss, och för sedan musen över för att se hur mycket du kan förlora om stop lossen utlöses. Så testa med några olika fiktiva ordrar som ligger långt ifrån den aktuella prisnivån och gå bara vidare när du är helt säker på att du har förstått hur mycket du satsar. Det är som sagt möjligt att handla med mycket små belopp i början och vi rekommenderar att du gör det tills du känner dig säker på hur allt fungerar.

Allt detta går vi också igenom i våra inspelade webbinar om MT4 så vi rekommenderar att du även ser dem.

Du är också välkommen att skriva till oss på support@daytrading.se om något av ovanstående är svårt att förstå.

Spread the love