VIX: Så handlar du med rädslans index

Publicerad: 27. januari 2022

Den berömda investeraren Baron Rothschild sa en gång “Den rätta tiden att köpa är när det är blod på gatorna.” Men hur kan man som investerare mäta mängden panik “på gatorna?”. Ett sätt är att använda volatilitetsindexet VIX, även kallat “Rädslans index”.

I denna artikel ser vi närmare på vad VIX är och du lär dig bland annat en strategi för hur du kan använda indexet för att tajma en botten i aktiemarknaden.

VIX-indexet stiger när aktiemarknaden sjunker och refereras därför ofta till som “Rädslans index”. Grafen ovan visar VIX-indexet från 2008-2022. Lägg märke till de stora topparna i 2008 och 2020, vilka var år då aktiemarknaden kraschade.
Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Vad är VIX?

VIX är ticker-symbolen för Chicago Board Options Exchange’s CBOE Volatility Index. De flesta refererar dock till indexet som “VIX”. Indexet är ett populärt mått på aktiemarknadens förväntade volatilitet baserat på S&P 500 indexets optioner. 

Om indexet stiger betyder det att efterfrågan på put-optioner (sälj-optioner) ökar och därför blir dyrare. Om indexet faller är det mindre efterfrågan och optionspriserna tenderar att falla. Vid stabila uppgångar på aktiemarknaden ser du vanligtvis låg volatilitet (låga VIX-nivåer) och när aktiemarknaden faller uppstår det ofta panik, större volatilitet, och VIX stiger.

Hur fungerar VIX?

VIX visas i procentpunkter och förenklat kan man säga att det visar den förväntade ändringen i S&P 500 indexet över de kommande 30 dagarna.

Exempel: Om VIX har värde 15, representerar detta en förväntat ändring på 15% (årligt), vilket blir 1.25% ändring, upp eller ner i S&P 500 i den kommande 30 dagars-perioden. (15% / 12 = 1.25%)

Uträkningsformeln i VIX ut ser ut som följande:

I uträkningen ovan är T antalet genomsnittliga dagar i en månad (30 dagar), r är den riskfria kursen, F är 30-dagsterminspris på S&P 500, och P(K) och C(K) är priser för puts och calls och K 30 dagar till löptid.

Du kan dock vara lugn. Det är inte nödvändigt att förstå beräkningarna bakom VIX för att kunna handla med det.

Hur kan man handla med hjälp av VIX?

Det enklaste sättet att exponera sig mot VIX är att köpa en ETF (börshandlad fond). På detta sätt kan du spekulera i VIX-utvecklingen eller använda den som en form av hedging i volatila tider.

Tänk dock på att VIX ETF:ers värde tenderar att sjunka över tid som ett resultat av beteendet av VIX-terminskurva. När dessa terminer förfaller har dessa ETF:er mindre pengar att använda för att rulla in i efterföljande terminskontrakt när befintliga löper ut. Allt eftersom tiden går upprepar denna process sig flera gånger och i slutändan förlorar de flesta VIX ETF:er pengar på lång sikt. Se exempel i Proshares Trust Ultra Short term Futures ETF:

VIX: En indikator för att identifiera en marknadsbotten

Många använder istället VIX som ett verktyg för att försöka förstå vad som kommer att ske i S&P 500 samt den övriga aktiemarknaden.

När rädsla och panik tar över Wall Street kan det vara ett tecken på att börsen är nära att nå botten. VIX kan här vara en teknisk sentimentindikator som hjälper dig att identifiera en marknadsbotten. Förenklat kan man säga att VIX är omvänd korrelerad med S&P 500.

Se exempel från coronakraschen i 2020 på grafen nedan. VIX är den översta grafen och S&P 500 den nedersta. Notera att toppen i VIX nästan sammanträffar samtidigt som botten i S&P 500:

Bli en skicklig trader – Anmäl dig till kostnadsfri e-kursKlicka här

“When the VIX is high, it is time to buy”

Påståendet ovan hörs ofta bland erfarna investerare men ligger det något bakom det? Svaret är: delvis.

VIX har nämligen vissa nivåer som det tenderar att toppa på. Om vi tittar på månadsgrafen kan vi se att indexet flera gånger har vänt runt 50-nivån de senaste åren. Dessa toppar i VIX sammanträffar ofta med bottnarna i S&P 500, som är den orangea grafen i botten:

Vid ett större fall i marknaden kan det därför eventuellt vara ett bra tillfälle att gå in i aktiemarknaden när VIX når 50-området. Om du vill ha mer bekräftelse kan se på en candlestick-graf av S&P 500-indexet och leta efter ett vändningsmönster. Exempelvis en dubbelbotten, omvänd huvudskuldra-formation eller ett candlestick-vändningsmönster.

Det finns självklart inga garantier för att VIX vänder runt 50-nivån när marknaden är i fritt fall. Ibland når det inte dit, och ibland går det ännu högre som vid 2008 och 2020 då det nådde hela 90 respektive 85 (se bilden ovan).

En annan strategi skulle således kunna vara att dela upp dina köp i flera delar, så kallad dollar cost averaging, eller att “snitta in sig”. Ponera att du har en stridskassa på 150.000 kr som du vill köpa för vid ett större fall i marknaden. Då kan du exempelvis handla med följande strategi:

  • Köp för 50.000 när VIX når 30
  • Köp för 50.000 när VIX når 50
  • Köp för 50.000 när VIX når 80

Fördelen med strategin ovan är att du köper in dig på nivåer där VIX, och därmed aktiemarknaden, har tenderat att vända tidigare. En risk med exemplet ovan är att kursen inte når nivåerna, marknaden vänder och du går miste om uppgång. Det är därför viktigt att du har en plan som passar din riskvilja och personlighet. Ovanstående exempel är blott tänkt som inspiration.

Hur kan man trada VIX?

Självklart kan du också spekulera kortsiktigt i VIX kursändringar. Som nämnt tidigare har indexet tydliga nivåer där kursen tenderar att vända, så kallade stöd- och motståndsnivåer.

Du kan därför försöka att identifiera och handla mellan dessa områden. På grafen nedan kan du se att kursen flera gånger i 2021 bottnade runt 16-nivån (den grå boxen). Du skulle därför kunnat haft som strategi att köpa indexet där och sälja när det gått upp, exempelvis mellan 20-25-nivån, som flera gånger var ett starkt motståndsområde:

Med facit i hand kan detta se lätt ut men det i praktiken är det ofta mer utmanande. Det är därför viktigt att du studerar grafer av VIX och testar dina strategier för små belopp eller på ett demokonto först. Hos nätmäklaren Markets.com kan du exempelvis skapa ett gratis demokonto där du handlar för virtuella pengar.

Tänk på att VIX kan (särskilt i volatila tider) bete sig som ett vilddjur. Det är därför viktigt att du har en ansvarsfull riskhantering och använder stop loss.

Om du vill lära dig mer om riskhantering samt få inspiration till effektiva trading-strategier rekommenderar vi vår kostnadsfria kurs Kickstarta din daytrading.

Läs mer och anmäl dig här.

Spread the love